-


Αίτηση νέου μέλους

Αιτήσεις νέων μελών παραδίδονται στα γραφεία της Εταιρείας. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις για την αποδοχή νέων μελών από τη Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας.

Ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις Αποδοχής Νέων Μελών στη Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Στη συνέχεια εκτυπώστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Αίτησης, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί ή αποσταλεί στην Εταιρεία σε έντυπη μορφή και να έχει προσυπογραφεί από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας.
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-