-


Αναζήτηση - Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά

Αρχική σελίδα βάσης
  • Η αναζήτηση πραγματοποιείται σε: Τίτλο, συγγραφέα, λέξεις κλειδιά ή ειδικά μόνο στον τίτλο ή μόνο στον συγγραφέα (στην αναζήτηση για συγγραφέα γράψτε το επίθετο και το αρχικό του μικρού ονόματός του πχ Καραμήτσος Δ.)
  • Πληκτρολογήστε ολόκληρη ή μέρος της λέξης/ φράσης προς αναζήτηση π.χ. στο πεδίο "Τίτλος" εισάγοντας τους όρους προς αναζήτηση διαβητ ποδ θα σας εμφανίσει αποτελέσματα για διαβητικό πόδι, διαβητικού ποδιού κ.λ.π. Επίσης, εισάγοντας τον όρο προς αναζήτηση ινσουλιν θα σας εμφανίσει τα αποτελέσματα για ινσουλίνη, ινσουλίνης, Ινσουλινοθεραπεία, ινσουλινοθεραπευόμενους κ.λ.π. Εάν εισάγετε στο πεδίο "Τίτλος, Συγγραφέας, λέξεις κλειδιά"  του όρους προς αναζήτηση Καραμήτσος και ινσουλιν θα σας εμφανίσει τα άρθρα που έχει γράψει ο Καραμήτσος και περιέχουν στον τίτλο ή και στις λέξεις κλειδιά το ινσουλιν... 
  • Για παρατηρήσεις/προτάσεις επικοινωνήστε με [email protected]
Αποτελέσματα: 826
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΕΤΟΣΤΟΜΟΣΤΕΥΧΟΣΣΕΛΙΔΕΣΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑURL
Proceedings of the 2nd Joint International Scientific Meeting “Diabetes Mellitus: Meet the Expert” 2019323123ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
The Antikythera MechanismK. Efstathiou, Κ. Ευσταθίου2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Incretin based therapies: New cardiovascular data and development of novel molecules for the treatmentof type 2 diabetesB. Gallwitz2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Pharmacogenetics of Type-2 diabetes H. Staiger2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Pancreatic fat accumulation, extracellular matrix expression andinflammation in healthy, prediabetic and diabetic individualsD. Siegel-Axel2019323131ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetic retinopathy-through the eyes of a diabetologistH. Hammes2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetic nephropathy – an update F. Artunc2019323134ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Prevention of type 2 diabetes mellitusI. Migdalis, Η. Μυγδάλης2019323135ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Low calorie diet in diabetes mellitus type 2P. Giannoulaki, Π. Γιαννουλάκη2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Exercise in Type 1 DiabetesA. Mitrakou, Α. Μητράκου2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Running for a future without diabetes?C. Weigert2019323141ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Enteric microbiome and Diabetes mellitus Z. Kontoninas, Ζ. Κοντονίνας2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Gestational diabetes mellitus G. Kourtoglou. Γ. Κούρτογλου2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Management of Diabetes Mellitus type 2 during hospitalizationI. Zografou, Ι. Ζωγράφου2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
New insights in NAFLD and diabetic nephropathy in patientswith diabetes mellitus type 2G.G. Dimas, Γ. Γ. Δήμας2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetic cardiovascular autonomic neuropathyE. Karlafti, Ε. Καρλάφτη2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetic peripheral vascular disease D. Karamanos, Δ. Καραμάνος2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Cardiovascular safety of new drugs for the treatmentof obesity and diabetesK. Siomos, Κ. Σιώμος2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetic Autonomic Neuropathy and Cardiovascular FunctionT. Didangelos, Τ. Διδάγγελος2019323 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Future Meetings of Hellenic Association for the Study and Education of Diabetes Mellitus 2019323164ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 2019 2019322 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2019 2019322 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Αγωγή υγείας στον Σακχαρώδη Διαβήτη: Η διεθνής εμπειρία και προτάσειςΣ. Προϊκάκη, Ε. Κοτσίκου, Γ. Λάμπρου2019321 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αγωγή υγείας, Πολιτικές, Σακχαρώδης Διαβήτης Health Promotion/Education, Policies, Diabetes Mellitus Άρθρο
Αποτελεσματικότητα της χορήγησης βιταμίνης Β12 peros με τη μορφή διασπειρομένων δισκίων σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 υπό θεραπεία με μετφορμίνη για μια τετραετία το ελάχιστονΣ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ. Μαργαριτίδης, Ι. Κελεγκούρης, Ε. Καρλάφτη, Κ. Τζιόμαλος, Α. Χατζητόλιος, Τ. Διδάγγελος2019321 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μετφορμίνη, Σακχαρώδης Διαβήτης, Νευροπάθεια, Βιταμίνη Β12 Metformin, Diabetes Mellitus, Neuropathy, Vitamin B12 Άρθρο
Χαρακτηριστικά των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στην απομακρυσμένη περιοχή της Άντισσας της νήσου ΛέσβουΧ. Κουκούλα, Ξ. Τσαμακίδης, Π. Χασάπη, Α. Καλαμάτα, Λ. Γούλα, Ε. Παυλής, Μ. Ρούσσης, Χ. Αθανασόπουλος2019321 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, Μακροαγγειακές επιπλοκές, Μικροαγγειακές επιπλοκές, Παράγοντες κινδύνου Diabetes Mellitus Type 2, Macrovascular complications, Microvascular complications, Risk factors Άρθρο
Πλήρης επούλωση χρόνιου διαβητικού έλκους μετά από έναν μήνα με διατήρηση του αποτελέσματος για 4 χρόνια μετά από τη χορήγηση αυτόλογων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων ληφθέντων από τον λιπώδη ιστό. Περιγραφή περίπτωσηςΤ. Διδάγγελος, Γ. Κολιάκος, Σ. Γεώργα, Κ. Κοτζάμπαση, Δ. Καραμάνος, Κ.Κούζη-Κολιάκου, Ε.Καρλάφτη, Κ.Τζιόμαλος, Γ.Άρσος, Α.Χατζητόλιος2019321 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Διαβητική νευροπάθεια, Διαβητικό έλκος ποδιού, Βλαστοκύτταρα, Oστεομυελίτιδα Diabetic neuropathy, Diabetic foot ulcer, Stem cells, Osteomyelitis Άρθρο
Τελειώνοντας η ιστορία και του ΛοιμωδώνΓ. Πετρόπουλος2019321 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη  2019321 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Ο πολυμορφισμός C677T στο γονίδιο MTHFR αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη διαβητικής νεφροπάθειας: μία μετανάλυση μελετών γενετικής συσχέτισης Θ. Κουφάκης, Σ. Καρράς, Χ. Τρακατέλλη, Ε. Αγγελούδη, Μ. Γραμματίκη, Ε. Ράπτη, Π. Ζεμπεκάκης, Κ. Κώτσα2018314 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική νεφροπάθεια, MTHFR Μεταανάλυση, Μελέτες γενετικής συσχέτισης, Υπερομοκυστεϊναιμία Diabetes mellitus, Diabetic nephropathy, MTHFR Meta-analysis, Genetic associations studies, Hyperhomocysteinemia Άρθρο
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του έτοιμου συνδυασμού ινσουλίνης Degludec/λιραγλουτίδης σε ενήλικες ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ανεπαρκώς ρυθμισμένους με αντιδιαβητικά δισκία, GLP-1 RAs ή/και ινσουλίνηΤ. Διδάγγελος, Ζ. Κοντονίνας, Κ. Τζιόμαλος, Χ. Μαργαριτίδης, Ι. Στεργίου, Σ. Τσοτουλίδης, Ε. Καρλάφτη, Α. Μουρουγλάκης, Α. Χατζητόλιος2018314 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλία ινσουλίνης, Συνεχής καταγραφή γλυκόζης, Πρόβλεψη υπογλυκαιμίας, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 Insulin pump, Continuous glucose monitoring, Predictive insulin suspension, Diabetes mellitus type 1 Άρθρο
Ο ρόλος του PTPN22 C1858T πολυμορφισμού στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: πρώτη καταγραφή σε παιδιά και εφήβους ελληνικής καταγωγήςΣ. Γκίζα, Α. Γούλας, Ε. Γκμπάντι, Σ. Ευφραιμίδου, Ε. Παπαδοπούλου - Αλατάκη, Μ. Εμποριάδου, Α. Γαλλή - Τσινοπούλου2018314 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1, PTPN22, Παιδιά, Έφηβοι, Ελληνικός πληθυσμός Type 1 Diabetes Mellitus, PTPN22, Children, Adolescents, Greek population Άρθρο
Η επίτευξη βέλτιστου γλυκαιμικού ελέγχου συσχετίζεται με τα επίπεδα γλυκόζης αίματος συμπτωματικής υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1Π. Γιαννουλάκη, Ε. Κοτζακιουλάφη, Ε. Καρλάφτη, Ζ. Κοντονίνας, Κ. Τζιόμαλος, Α. Χατζητόλιος, Τ. Διδάγγελος2018314 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιατρογενής υπογλυκαιμία, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1, Συμπτωματική υπογλυκαιμία, Συχνότητα υπογλυκαιμίας Iatrogenic hypoglycemia, Diabetes mellitus type 1, Symptomatic hypoglycemia, Frequency of hypoglycemia Άρθρο
Μελέτη των μικροσωματιδίων στην εκτίμηση του θρομβωτικού μικροπεριβάλλοντος ασθενών με πρόσφατη διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2Β. Νικολαϊδου, Ε. Γκαλιαγκούση, Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γιαννάκη, Π. Ανυφαντή, Ι. Ζωγράφου, Χ. Σαμπάνης, Σ. Δούμα2018314 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Μικροσωματίδια, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη Type 2 Diabetes mellitus, Microvesicles, Glycated Hemoglobin Άρθρο
Συσχέτιση των επιπέδων ινσουλίνης νηστείας με την επίπτωση της υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν σουλφονυλουρίεςΚ. Κολόκας, Θ. Κουφάκης, Ι. Αβραμίδης, Σπ. Γέρου, Μ. Χατζηδημητρίου, Κ. Καζάκος, Κ. Κώτσα2018314 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σουλφονυλουρίες, Υπογλυκαιμία, Ινσουλίνη, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 Sulfonylureas, Hypoglycaemia, Insulin, Diabetes mellitus type 2 Άρθρο
Οι συνεργιστικές επιδράσεις της θεραπείας συνδυασμού πιογλιταζόνης και SGLT-2 αναστολέων στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2Δ. Στοϊμένης, Σ. Θεοφανίδου2018314 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πιογλιταζόνη, SGLT-2 αναστολείς, Συνεργιστικές δράσεις, Συνδυαστική θεραπεία, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 Pioglitazone, SGLT-2 inhibitors, Synergistic interactions, Combination therapy, Diabetes Mellitus type 2 Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Άρθρων & Περιλήψεων Συνεδρίου Έτους 2018 2018314 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Διόρθωση αβλεψιών τεύχους 1/2018 σελ. 45-51 και σελ. 50 2018314 ERRATUM Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2018Διδάγγελος Τ.2018314 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2018314 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τους τελευταίους αιώνεςΘ. Γερασιμίδης, Χ. Παπανικολάου, Σ. Τσόκου2018313 ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Άρθρο
Diabetic Neuropathy: Perception Beyond the Seam of the PeripheryS. Tesfaye2018313 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Άρθρο
The treatment of dyslipidemia in type 2 diabetesI. Gouni - Berthold2018313 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 32ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 2018 2018313 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2018 2018313 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2018313 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Proceedings of the 1st Joint International Meeting "Diabetes Mellitus. From Basic Research to The Day-To-Day Clinical Practice" 2018312 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Future Meetings of Hellenic Association for the Study and Education of Diabetes Mellitus 2018312 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Diabetes Mellitus in ancient Greek medical writings Aretaeus of Cappadocia, “On the Causes and Symptoms of Acute and Chronic Diseases 2.2”A. D. Mavroudis, Αιμ. Δ. Μαυρουδής2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Antihypertensive drugs and their combination in Diabetes MellitusE. Karlafti, Ε. Καρλάφτη2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetic KetoacidosisZ. Kontoninas, Ζ. Κοντονίνας2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
New predictive Biomarkers and novel therapeutic target in Diabetic NephropathyG.G. Dimas, Γ. Γ. Δήμας2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Anemia and Diabetes MellitusG. Kaiafa, Γ. Καϊάφα2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Glycemic control in hospitalized patientsI. Zografou, Ι. Ζωγράφου2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Nutrition before and during gestation in pre-existing diabetes and in gestational diabetesP. Giannoulaki, Π. Γιαννουλάκη2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
How the brain controls peripheral metabolism in humansM. Heni2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
The role of triglycerides in the pathogenesis of microvascular complications of diabetes mellitusK. Tziomalos, Κ. Τζιόμαλος2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
HbA1c for screening and diagnosis of Diabetes Mellitus – applications and future perspectivesA. Peter2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Discrepancies of blood glucose and HbA1c in diabetic patients – How to proceed in individual casesE. Schleicher2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
A novel combination of basal insulin and GLP-1 analogT. Didangelos, Τ. Διδάγγελος2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diagnosis and Treatment of Angiopathy in DiabetesA. Lehn - Stefan2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Crosstalk between fatty liver and pancreatic adiopocytes accentuates local inflammation and impairs insulin secretionS. Ullrich2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Metabolically Healthy Obese and Metabolically Obese-Normal Weight individualsK. Kantartzis2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Non-Alcoholic Fatty Liver disease. Who and how to treat to reduce Cardiometabolic RiskN. Stefan2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Focus on empagliflozin’s efficacy and EMPAREG-OUTCOME study’s dataSp. Bakatselos, Σπ. Μπακατσέλος2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Arterial Hypertension in Diabetes MellitusCh. Savopoulos, Χρ. Σαββόπουλος2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetes mellitus, hypertension and nephropathy – A vicious triangleF. Artunc2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Diabetes Mellitus and Cardiac Function: beyond Ischemic Heart DiseaseT. Didangelos, Τ. Διδάγγελος2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Incretin based therapies – novelties to learn 2018B. Gallwitz2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Hypoglycemia: Mechanisms and possibilities of preventionA. Mitrakou, Α. Μητράκου2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Impact of circadian disruption on energy balance and diabetes riskM. Archaniotaki, Μ. Αρχανιωτάκη2018312 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Άρθρο
Ασφάλεια των αναστολέων της συμμεταφοράς νατρίου-γλυκόζης 2Μ. Παπαγιάννη, Κ. Τζιόμαλος2018311 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Αναστολείς της συμμεταφοράς νατρίου-γλυκόζης, Ασφάλεια, Κατάγματα, Ακρωτηριασμοί, Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος, Διαβητική κετοξέωση Diabetes mellitus, Sodium-glucose co-transporters, Safety, Fractures, Amputations, Genitourinary infections, Diabetic ketoacidosis Άρθρο
Η επίδραση στον μεταβολικό έλεγχο της χρήσης αντλίας ινσουλίνης με σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και αναστολή της χορήγησης ινσουλίνης κατά την πρόβλεψη της υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1Τ. Διδάγγελος, Π. Γιαννουλάκη, Ε. Κοτζακιουλάφη, Ε. Καρλάφτη, Ζ. Κοντονίνας, Α. Χατζητόλιος2018311 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλία ινσουλίνης, Συνεχής καταγραφή γλυκόζης, Πρόβλεψη υπογλυκαιμίας, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 Insulin pump, Continuous glucose monitoring, Predictive insulin suspension, Diabetes mellitus type 1 Άρθρο
Ο σακχαρώδης διαβήτης δεν σχετίζεται με την εμφάνιση ή την έκβαση της πνευμονίας σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιοΜ. Παπαγιάννη, Κ. Τζιόμαλος, Σ. Κωστάκη, Σ. - Μ. Αγγελοπούλου, Κ. Χρήστου, Τ. Διδάγγελος, Χ. Σαββόπουλος, Α.Ι. Χατζητόλιος2018311 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Πνευμονία Diabetes mellitus, Ischemic stroke, Pneumonia Άρθρο
Συσχέτιση γενετικών πολυμορφισμών των γονιδίων ALOX5 και ALOX5AP σε ηλικιωμένους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Ξ. Τσεκμεκίδου, Φ. Τσέτσος, Μ. Γεωργίτση, Α. Ρουμελιώτης, Ν. Παπάνας, Π. Πάσχου, Ι. Γιώβος, Κ. Κώτσα2018311 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιποξυγενάση, Γονίδιο, Μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Lipoxygenase, Gene, Single Nucleotide Polymorphism (SNP), Type 2 Diabetes Mellitus Άρθρο
Υπερφερριτιναιμία σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και Λιπώδη διήθηση ήπατος: Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίαςΝ. Νικολάου, Ε. Πετράτου, Σ. Γιοβάνης, Α. Λουρουντζής2018311 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φερριτίνη, Σακχαρώδης διαβήτης, Μη αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος Ferritin, Diabetes Mellitus, Non Alcoholic Fatty Liver Disease Άρθρο
Λοιμώξεις PEDIS 4: απειλητικές για τη ζωή που συχνά υποεκτιμούνταιΧ. Λούπα, Μ. Γκέκα, Σ. Παπανικολάου, Α. Δώνου, Ε. Βογιατζόγλου, Σ. Λαφογιάννη2018311 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Διαβητικό πόδι, Tαξινόμηση PEDIS, Nεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων Diabetic foot, PEDIS classification, Necrotizing skin infections Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2018311 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Oξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις (διαβητική κετοξέωση-υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση)Διδάγγελος Τ.2017304 ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Άρθρο
Ιατρογενής υπογλυκαιμίαΜπακατσέλος Σ.Ο.2017304 ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Άρθρο
Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτηΣαμπάνης, Χ., Ζωγράφου Ι., Ρέκλου Α., Κολλάρη Ε.2017304 ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ Άρθρο
Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ινσουλίνης Degludec σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1Διδάγγελος Τ., Καρλάφτη Ε., Τζιόμαλος Κ., Μουρουγλάκης Α., Στογιάννου Δ., Αλκαγιέτ Σ., Σοφογιάννη Α., Χατζητόλιος Α.2017304 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλίνη degludec, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1, Ινσουλινοθεραπεία Degludec insulin, Diabetes Mellitus type 1, Insulin therapy Άρθρο
Συχνότητες των πολυμορφισμών της παραοξονάσης – 1 (PON-1) σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 Χατζηχηδήρογλου Α., Μακέδου Κ., Χατζητόλιος Α., Διδάγγελος Τ., Τσάπας Α., Καϊάφα Γ., Μακέδου - Χίτογλου Α., Σιέχου Ε., Σαββόπουλος Χ.2017304 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2017 2017304 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 3/2017 σελ. 287-288 2017304 ERRATUM Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2017Διδάγγελος Τ. 2017304 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2017304 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
The pivotal role of basal insulin replacement in the treatment of diabetes mellitusBolli, G. B.2017303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Άρθρο
PCSK9 antibodies: A new therapeutic option for the treatment of hypercholesterolemiaGouni - Bethold, I.2017303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 2017επιμ. Διδάγγελος Τ.2017303 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 31ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 2017303 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2017303 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2017302 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2017Ιωαννίδης Ι., Μακρυλάκης Κ., Παπάνας Ν., Σωτηρόπουλος Α.2017302 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2017302 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2017301 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον τ. Διευθυντή Σύνταξης κ. Δημήτριο Καραμήτσο 2017301 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. Άρθρο
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2017Ιωαννίδης Ι., Μακρυλάκης Κ., Παπάνας Ν., Σωτηρόπουλος Α.2017301 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2017301 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2016294 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Το Νευροπεπτίδιο Υ ως ρυθμιστής της όρεξης και ο ρόλος του στην παχυσαρκίαΚαρλάφτη Ε.2016294 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Νευροπεπτίδια, Νευροπεπτίδιο Υ, Παχυσαρκία Neuropeptides, Neuropeptide Y (NPY), Obesity Άρθρο
Παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκώνΚούστα Ε.2016294 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, Παχυσαρκία, Υπερινσουλιναιμία, Αντίσταση στην ινσουλίνη, Διαβήτης κύησης Polycystic ovary syndrome, Type II diabetes, Obesity, Hyperinsulinemia, Insulin resistance, Gestational diabetes Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και οστικός μεταβολισμός: Ο ρόλος της αντιδιαβητικής αγωγήςΜπανιά Ν., Αγγελούδη Ε., Καρράς Σπ., Κώτσα Κ.2016294 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Oστικός μεταβολισμός, Σακχαρώδης Διαβήτης, Aντιδιαβητικά φάρμακα, Oστική πυκνότητα, Kαταγματικός κίνδυνος Bone metabolism, Diabetes mellitus, Antidiabetic drugs, Bone mineral density, Fracture risk Άρθρο
Η επίδραση ενός τρίμηνου προγράμματος ελληνικών παραδοσιακών χορών στη λειτουργική ικαντότητα και στη γλυκαιμική και λιπιδαιμική εικόνα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Ερμίδου Θ., Μαμελετζή Δ., Λυκεσάς Γ., Κουϊδή Ε.2016294 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης 2, Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί, Άσκηση, Λειτουργική ικανότητα, Λιπιδαιμική εικόνα, Γλυκαιμική εικόνα Type 2 diabetes mellitus, Greek traditional dancing, Exercise, Functional capacity, Lipid profile, Glycemic profile Άρθρο
Η διερεύνηση του ρόλου των φυσικών φονέων Τ-κυττάρων (Natural killer T-cells - NKT) στις GRAM αρνητικές λοιμώξεις σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείςΚαραγιάννη, Π.Δ.2016294 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπου 2 Σακχαρώδης Διαβήτης, Gram αρνητικές λοιμώξεις, Τ-κύτταρα φυσικοί φονείς Type 2 Diabetes Mellitus, Gram negative infections, Natural killer T-cells Άρθρο
Η επίδραση της βιλνταγλιπτίνης στην αορτική σκληρία σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2Ζωγράφου Ι., Σαμπάνης Χ., Γκαγκαλιούση Ε., †Ηλιάδης Φ., Σπέντζου Ε., Μπίνας Α., Σαχινίδης Α., Δούμα Σ.2016294 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Βιλνταγλιπτίνη, Φλεγμονώδης διεργασία, Αρτηριακή σκληρία Type 2 diabetes, Vildagliptin, Inflammation, Arterial stiffness Άρθρο
Έλεγχος του μεταβολισμού της γλυκόζης μετά από κύηση επιπλεγμένη με σακχαρώδη διαβήτηΣπανοπούλου Ε.Π., Νικολακόπουλος Π., Χατζηδημητρίου Μ., Ζαφράκας Μ., Γουλής Δ.Γ.2016294 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης κύησης, Προγράμματα παρακολούθησης, Μεταγεννητικός έλεγχος γλυκόζης Gestational diabetes mellitus, Follow-up programs, Postpartum glucose screening Άρθρο
Επιλογή άρθρων και μετάφρασηΔούρλιου, Β.2016294 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2016 2016294 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2016Καραμήτσος Δ.2016294 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 2016294 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 30ου Επετειακού Πανελλήνιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2016επιμ. Καραμήτσος Δ.2016293 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 30ου Επετειακού Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2016293 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2016293 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2016292 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Νεκρολογία για Τζων ΑλιβιζάτοΜπενρουμπή Μ.2016292 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Νεκρολογία για Νικόλαο ΠαπάζογλουΚαραγιάννη Δ.2016292 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Νεκρολογία για Φώτη ΗλιάδηΚαραμήτσος Δ., Αρχανιωτάκη Μ.2016292 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της συνεχούς υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης με αντλία σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αποτελέσματα προοπτικής μελέτης τριετούς παρακολούθησηςΚαμαράτος Α., Αγγελίδη Α., Φουστέρης Ε., Γανωτοπούλου Α., Βρακάς Σ., Θωμάκος Π., Χριστοφιλίδης Γ., Ηρακλειανού Σ., Μελιδώνης Α.2016292 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Συνεχής υποδόρια έγχυση ινσουλίνης, Γλυκαιμικός έλεγχος, Υπογλυκαιμία Continuous subcutaneous insulin infusion, Glycemic control, Hypoglycemia Άρθρο
Οι γνώσεις για τον διαβήτη σχετίζονται με αυξημένη υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφήςΠουλημενέας Δ., Γεραμά Μ.-Α., Μπουγιουκλή Β., Χρυσανθακοπούλου Ι., Βίνου Μ., Τσίγγα Μ., Γραμματικοπούλου Μ.Γ., Καζάκος Κ.2016292 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γνώσεις Διαβήτη, DKT, Μεσογειακή Διατροφή, Med Diet Score, ΣΔΤ2 Diabetes Knowledge, DKT, Mediterranean Diet, Med Diet Score, T2DM Άρθρο
Συσχέτιση του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα των κοινών καρωτίδων και μηριαίων αρτηριών με το στάδιο της διαβητικής νεφροπάθειαςΚολλάρη Ε., Γραμματίκη Μ., Σαμπάνη Ε., Τσέπης Κ., Μπουτάρη Χ., Ιμπριάλος Κ., Ζωτράφου Ι., Λεκάκης Β., Σαμπάνης Χ., Καραγιάννης Α.2016292 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πάχος του έσω-μέσου χιτώνα, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική νεφροπάθεια Intima media thickness, Diabetes mellitus, Diabetic nephropathy Άρθρο
Βάρος γέννησης των νεογνών και παράγοντες που το επηρεάζουν: ποιά η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη της κύησης;Παπαδοπούλου Β.Π., Κώτσα Κ., Βαβίλης Δ., Καζάκος Κ., Γουλής Δ.Γ.2016292 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης κύησης, Βάρος γέννησης νεογνού, Πλακούντας Gestational diabetes, Birth weight, Placenta Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 4/2015 σελ. 308-311 2016292 ERRATUM Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2016292 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα από τον Πρόεδρο της ΔΕΒΕ Τ. ΔιδάγγελοΔιδάγγελος Τ.2016291 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Άρθρο
Εντατικοποιημένα προγράμματα παρέμβασης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη. Ανασκόπηση: δίαιτα, άσκηση ή συνδυασμός;†Ηλιάδης Φ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δίαιτα, Άσκηση, Σακχαρώδης διαβήτης Diet, Physical activity, Diabetes mellitus Άρθρο
O ρόλος του γλυκαιμικού δείκτη και γλυκαιμικού φορτίου στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στην πρόληψη του ΣΔΜατθαίου Α.Η.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκαιμικός δείκτης, Γλυκαιμικό φορτίο, Έλεγχος σωματικού βάρους, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Glycemic index, Glycemic load, Weight control, Type 2 Diabetes mellitus Άρθρο
Η επίδραση του ανθεκτικού αμύλου και των φυτικών ινών στον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ και τον μεταβολικό έλεγχο ατόμων με ΣΔΔρογγίτης Π.Γ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ανθεκτικό άμυλο, Φυτικές ίνες, Σακχαρώδης διαβήτης Resistant starch, Fiber, Diabetes mellitus Άρθρο
Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες και Σακχαρώδης Διαβήτης (υποκατάστατα ζάχαρης ή ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες)Δασκαλάκη Δ.Δ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τεχνητά γλυκαντικά, Σακχαρώδης διαβήτης, Γλυκόζη/σάκχαρο αίματος, Ζάχαρη, Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, Αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη Artificial sweeteners, Diabetes mellitus, Blood sugar, Sugar, Food and Drug Administration – FDA, Acceptable Daily Intake– ADI Άρθρο
Ασφάλεια και μεταβολικές επιδράσεις των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών ουσιώνΚράνου Ι.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Oλιγοθερμιδικές γλυκαντικές ουσίες, Ασπαρτάμη, Σακχαρίνη, Στέβια, Ακεσουλφάμη-Κ Non nutritive sweeteners, Aspartame, Saccharin, Stevia, Acesulfame-K Άρθρο
Φρουκτόζη: Φίλος ή Εχθρός στον ΔιαβήτηΠαπαβαγγέλης Χ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Φρουκτόζη, Διαβήτης, Σπλαχνική παχυσαρκία, Φυσικό γλυκαντικό Fructose, Diabetes, Visceral obesity, Natural sweetener Άρθρο
Μεταβολικά πλεονεκτήματα των προβιοτικών και ΣΔ Ιωαννίδου Μ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαπερατότητα του εντέρου, Αντίσταση στην ινσουλίνη, Μεταβολικές διαταραχές, Φραγμός βλεννογόνου, Παχυσαρκία, Προβοτικά Gut permeability, Insulin resistance, Metabolic disorders, Mucosal barrier Obesity, Probiotics Άρθρο
Η σημασία των διατροφικών παραγόντων στην αύξηση βάρους κατά την κύηση, στο βάρος γέννησης του βρέφους και στην εμφάνιση διαβήτη κύησηςΓραμματικοπούλου Μ.Γ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διατροφή, Παχυσαρκία, Δίαιτα, Εμβρυϊκή ανάπτυξη Nutrition, Obese gravida, Diet, Fetal growth Άρθρο
Διαιτολογική αντιμετώπιση ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρσηΒασιλάκου Δ.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητική νεφροπάθεια, Δίαιτα διαβητικού νεφροπαθούς, Δίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνη, Πρωτεϊνοθερμιδικός υποσιτισμός Diabetic renal disease, Diabetic renal diet, Low protein diet, Protein energy malnutrition Άρθρο
Τεχνητή διατροφή και διαβήτηςΠαρτσαλάκη Ι.2016291 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τεχνητή διατροφή, Εντερική διατροφή, Παρεντερική διατροφή, Σακχαρώδης διαβήτης Artificial nutrition, Enteral nutrition, Parenteral nutrition, Diabetes mellitus Άρθρο
Προσεχείς εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2016291 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα από τον Πρόεδρο της ΔΕΒΕ Τ. ΔιδάγγελοΔιδάγγελος Τ.2015284 ΓΡΑΜΜΑ Άρθρο
Η επίδραση των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπιδίων στον γλυκαιμικό έλεγχοΚοντοπίδου Ε.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μακροθρεπτικά στστατικά, Υδατάνθρακες, Πρωτεϊνες, Λιπαρά, Γλυκόζη, Γλυκαιμικός έλεγχος, Ινσουλίνη Macronutrients, Carbohydrate, Protein, Fat ,Glucoce, Glydemic control, Insulin Άρθρο
Η επίδραση των μικροθρεπτικών συστατικών στη ρύθμιση της γλυκόζης του αίματοςΚούρτογλου Ν.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ, Βιταμίνες, Ιχνοστοιχεία, Αντιοξειδωτικά Diabetes mellitus, Type I, Type II, Vitamins, Trace - elements, Antioxidants Άρθρο
Δίαιτα υψηλή σε υδατάνθρακες έναντι δίαιτας χαμηλής σε υδατάνθρακες. Επίδραση στον μεταβολικό έλεγχοΓκουτζελίκα Ι.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δίαιτες φτωχές σε υδατάνθρακες, Γλυκαιμικός δείκτης, Γλυκαιμικό φορτίο, Μέθοδος καταμέτρησης υδατανθράκων, Γλυκαιμικός έλεγχος Low carb diets, Glycemic index, Glycemic load, Carbohydrate counting method, Glycemic control Άρθρο
Υποκατάστατα γεύματος στον σακχαρώδη διαβήτηΓουνιτσιώτη Η.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Υποκατάστατα γεύματος, Διαβήτης τύπου 2, Απώλεια βάρους, Γλυκαιμική ρύθμιση Meals replacements, Diabetes type 2, Weight loss, Glucose control Άρθρο
Μικρογεύματα (snacks) και Διαβήτης: απαίτηση ή επιλογή;Γκατζού Α.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σνακ, Σακχαρώδης Διαβήτης Snack, Diabetes Mellitus Άρθρο
Διατροφικές συστάσεις στον ΣΔ τύπου 2Παναγιώτογλου Α.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβήτης τύπου 2, Διατροφή και Διαβήτης Diabetes type 2, Nutrition and Diabetes Άρθρο
Διαιτολογική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1Ευστρατίου Ε.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Διαχείριση διατροφής, Παιδιά, Έφηβοι Diabetes mellitus type 1, Nutritional management, Children, Adolescents Άρθρο
Διατροφική εκπαίδευση χρηστών αντλίας συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνηςΓιαννουλάκη Π.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αντλία ινσουλίνης, Διατροφική εκπαίδευση, Οδηγός δόσης, Αναλογία δόσης προς υδατάνθρακες Insulin pump, Nutritional education, Bolus wizard, Insulin-to-carb ratio Άρθρο
Συμμόρφωση στην δίαιτα σε άτομα με Σακχαρώδη ΔιαβήτηΚουτρουλιάς Θ.2015284 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δίαιτα, Συμμόρφωση Diet, Compliance Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2015 2015284 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2015Καραμήτσος Δ.2015284 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2015284 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκειαΚίτσιος Κ.2015283 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Καρδιακή ανεπάρκεια, Διαβητική καρδιομυοπάθεια, Αντιδιαβητικοί παράγοντες Diabetes mellitus, Heart failure, Diabetic cardiomyopathy, Antidiabetic agents Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και λοιμώξειςΤσαχουρίδου Ο.2015283 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Λοιμώξεις, Διαβητικό πόδι, Ασυμπτωματική βακτηριουρία, Εμφυσηματώδεις λοιμώξεις Diabetes mellitus, Infections, Diabetic foot, Asymptomatic bacteriuria, Emphysematous infections Άρθρο
Η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης στον σακχαρώδη διαβήτηΚαρλάφτη Ε.2015283 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Αρτηριακή Υπέρταση, Φάρμακα που δρουν στον Σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης - Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) Diabetes Mellitus, Arterial Hypertension, Drugs acting in Renin - Angiotensin - Aldosterone System (SRAA) Άρθρο
Η σχέση των τελικών προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης με τη διαβητική μακροαγγειοπάθεια - Νεότερα δεδομέναΞάνθης Α.2015283 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, Γνωσιακή δυσλειτουργία, Αγγειακή εγκεφαλική νόσος Cardiovascular risk factors, Cognitive impairment, Cerebrovascular disease Άρθρο
Αυτοανοσία στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2Ματσούκας Σ., Κώτσα Κ.2015283 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αυτοανοσία στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, ΣΔΤ2, Αυτοανοσία στον Διαβήτη, Υπόθεση Επιταχυντή, Ρόλος της παχυσαρκίας στον Διαβήτη, Φλεγμονώδης απόκριση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 Autoimmunity in Type 2 Diabetes Mellitus, Type 2 Diabetes Mellitus, T2DM, Autoimmunity in Diabetes, Accelerator Hypothesis, Role of obesity in Diabetes, Inflammatory Response in Type 2 Diabetes Mellitus Άρθρο
Προγνωστικοί παράγοντες της μυοκαρδιακής ισχαιμίας και του βαθμούς της σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσοΚακαλέτσης Ν., Διδάγγελος Τ., Ηλιάδης Φ., Χατζητόλιος Α., Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου Α.2015283 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπινθηρογράφημα άρδευσης του μυοκαρδίου, Σακχαρώδης διαβήτης, Στεφανιαία νόσος, Προγνωστικοί παράγοντες Myocardial perfusion imaging, Diabetes mellitus, Coronary artery disease, Prognosis Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2015283 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Για τον Βάσο ΚαραμάνοΤούντας, Χ.2015282 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ Άρθρο
Διαβητική κετοξέωσηΜαμακής Π.Γ.2015282 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητική κετοξέωση, Υπεργλυκαιμία, Σακχαρώδης Διαβήτης Diabetic Ketoacidosis, Hyperglycemia, Diabetes Mellitus Άρθρο
Ινσουλινοθεραπεία στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2Γλούφτσιος Π.2015282 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκαιμικός έλεγχος, Πρώιμη έναρξη ινσουλινοθεραπείας, Βασική ινσουλίνη, Γευματική ινσουλίνη, Τιτλοποίηση, Εντατικοποίηση Glycemic control, Early insulin initiation, Basal insulin, Prandial insulin, Titration, Intensification Άρθρο
Έλεγχος της λειτουργίας του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στον Σακχαρώδη ΔιαβήτηΔούρλιου Β.2015282 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, Δοκιμασίες των αντανακλαστικών του αυτόνομου νευρικού συστήματος Diabetic autonomic neuropathy, Cardiovascular reflex tests Άρθρο
Δυσλιπιδαιμία στον Σακχαρώδη ΔιαβήτηΓραμματίκη M.B., Κολλάρη Ε.2015282 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Στατίνες, Διαβητική δυσλιπιδαιμία Statins, Diabetic dyslipidemia Άρθρο
Αλληλογραφία Νικόλαος Βαΐτσης, Φώτιος ΗλιάδηςΒαΐτσης Ν., Ηλιάδης Φ.2015282 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 4/2014 σελ. 210-220 2015282 ERRATUM Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2015282 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και ιατρικά εργαλείαΕυσταθίου Κ., Σειραδάκης Ι., Μπουζάκης Κ.Δ., Αναστασίου Μ., Ευσταθίου Μ., Μπασιακούλης Α.2015281 ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 29ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2015επιμ. Καραμήτσος Δ.2015281 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 29ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2015281 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2015281 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Υπεργλυκαιμία στο οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδειοΚακαλέτσης Ν.2015252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Υπεργλυκαιμία, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδειο, Σακχαρώδης διαβήτης, Υπεργλυκαιμία του στρες Hyperglycemia, Stroke, Diabetes mellitus, Stress hyperglycemia Άρθρο
Πρόληψη διαβητικής νεφροπάθειαςΗλιάδης Φ., Καραμήτσος Δ.2014274 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μικρολευκωματινουρία; Μακρολευκωματινουρία; Ενδοσπειραματική πίεση; Γλυκαιμικός έλεγχος Microalbuminuria, Macroalbuminuria, Intraglomerular pressure, Glycemic control Άρθρο
Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπησηΤσιάντου Β., Καραμπλή Ε., Πάβη Ε., Κυριόπουλος Γ.2014274 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Διαβήτης κύησης, Ελλάδα, Ανασκόπηση, Επιδημιολογία, Κόστος φροντίδας υγείας, Συμμόρφωση ασθενούς Diabetes Mellitus, Type 1, Diabetes Mellitus, Type 2, Diabetes, Gestational, Greece, Review, Epidemiology, Health care costs, Patient compliance Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και εντερικό μικροβίωμαΒέρρας Χ., Παπαζαφειροπούλου Α.Κ., Μελιδώνης Α.2014274 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Εντερικό μικροβίωμα, Σακχαρώδης διαβήτης, Παχυσαρκία Gut microbiota, Diabetes mellitus, Obesity Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκησηΛιόρδα Ε., Ηλιάδης Φ., Διδάγγελος Τ., Χατζητόλιος Α.2014274 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άσκηση αεροβική, Άσκηση αντίστασης Aerobic exercise, Resistance exercise Άρθρο
Αγγειακή άνοιαΛιόντος Α., Λιάμης Γ.2014274 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, Γνωστική δυσλειτουργία, Αγγειακή εγκεφαλική νόσος Cardiovascular risk factors, Cognitive impairment, Cerebrovascular disease Άρθρο
Επιδημιολογία των αιτιών θανάτου και της επιβίωσης διαβητικών ασθενών. Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ διαβητικών και μη ατόμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών (1991-2010)Παπάζογλου Ν., Ψάλλας Μ., Τζατζάγου Γ., Μανές Χ., Ηλιάδης Φ.2014274 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Αιτίες θανάτου, Προσδόκιμο επιβίωσης Diabetes mellitus, Causes of death, Life expectancy Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύεσεων Έτους 2014 2014274 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2014Καραμήτσος Δ.2014274 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2014274 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 28ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2014επιμ. Καραμήτσος Δ. 2014273 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 28ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2014273 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε.  2014273 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Σημείωμα της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2014272 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ελεγειακό αφιέρωμα μνήμης στον κ. Β. ΚαραμάνοΠαυλάτος Φ.2014272 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ Άρθρο
Νεκρολογία για Βασίλη Καραμάνο Μυγδάλης Η.Ν.2014272 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Ιδιαιτερότητες στην παρακολούθηση παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1Γαλλή-Τσινοπούλου Α., Μαγγανά Ι., Ευστρατίου Ε.2014272 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Παιδιά, Έφηβοι Diabetes mellitus type 1, Children, Adolescents Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και ποιότητα ζωήςΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Παππάς Σ.Ι.2014272 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ποιότητα ζωής, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Υπογλυκαιμία, Σωματικό βάρος Quality of life, Type 2 diabetes mellitus, Hypoglycemia, Body weight Άρθρο
Υπογλυκαιμία στον σακχαρώδη διαβήτηΜάρας Π.2014272 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Υπογλυκαιμία, Διαβήτης, Ινσουλίνη, Γλυκόζη Hypoglycaemia, Diabetes, Insulin, Glucose Άρθρο
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος και καρδιαγγειακός κίνδυνοςΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Αγγελίδη Α., Μελιδώνης Α.2014272 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, Παράγοντας κινδύνου, Καρδιαγγειακή νόσος, Αντίσταση στην ινσουλίνη Non-alcoholic fatty liver disease, Cardiovascular disease, Insulin resistance, Risk factor Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωσηΤζιομάκη Μ., Γιώβος Ι.2014272 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Κατάγματα, Οστεοπόρωση Osteoporosis, Diabetes mellitus, Osteoporotic fractures Άρθρο
Οι επιδράσεις του GLP-1 και των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 στα βήτα κύτταρα του παγκρέατοςΚυβεντίδης Α., Τζημαγιώργης Γ., Σπανουδάκης Ε., Διδάγγελος Τ.2014272 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ινκρετίνες, Παρόμοιο με το Γλουκαγόνο Πεπτίδιο-1, GLP-1, Εξενατίδη, Λιραγλουτίδη, Φαίνομενο της ινκρετίνης, Γλυκοζο-εξαρτώμενο Ινσουλινοεκκριτικό Πολυπεπτίδιο, GIP incretins, Glucagon Like Peptide -1, GLP-1, Exenatide, Liraglutide, Incretin phenomenon, Glucose dependent Insulin secreting Polypeptide, GIP Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε.  2014272 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2014271 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Μεταγευματικός δυσμεταβολισμόςΛιμενόπουλος Β.2014271 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μεταβολικός δυσμεταβολισμός, Μεταγευματική υπεργλυκαιμία, Μεταγευματική υπετριγλυκεριδαιμία Postprandial dysmetabolism, Postprandial hyperglycemia, Postprandial hypertriglyceridemia Άρθρο
Από τον σακχαρώδη διαβήτη στη διαβητική νεφρική νόσοΠαλέτας Κ.2014271 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Διαβητική Νεφροπάθεια, Μικρολευκωματινουρία, Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης Diabetes mellitus, Diabetic nephropathy, Microalbuminuria, Rrennin-angiotensin system Άρθρο
Ιρισίνη, απλά μια μυοκίνη;Δρογγίτης Π., Κοτανίδου Ε.Π., Γαλλή-Τσινοπούλου Α.2014271 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ιρισίνη, Άσκηση, FNDC5, Μυοκίνη, Λιποκίνη, Διαβήτης, Παχυσαρκία, Μεταβολικό Σύνδρομο Irisin, Exercise, FNDC5, Myokine, Adipokine, Diabetes, Obesity, Metabolic Syndrome Άρθρο
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και στεφανιαία νόσοςΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Κουτσοβασίλης Α., Παππάς Σ.Ι.2014271 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καρδιαγγειακή νόσος, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Φλεγμονή Cardiovascular disease, Chronic obstructive pulmonary disease, Inflammation Άρθρο
Φροντίδα διαβητικού ποδιούΔούκας Λ.2014271 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε.  2014271 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε διαβητικούς ασθενείςΜελιδώνης Α.2013264 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, Καρδιαγγειακή νόσος Diabetes Mellitus, Antiplatelet therapy, Cardiovascular disease Άρθρο
Σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης κατά τη διάρκεια της κύησης: Συστηματική ανασκόπησηΧαριζοπούλου Β.Χ., Γουλής Δ.Γ., Παπαδόπουλος Ι.Σ., Σαράντη Ε., Βαβίλης Δ., Γκριμπίζης Γ., Ταρλατζής Β.Κ.2013264 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Εγκυμοσύνη, Διαχείριση τοκετού, Σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης Diabetes mellitus, Pregnancy, Intrapartum management, Continuous glucose monitoring system Άρθρο
Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμεΒουρλιωτάκη Ε.Γ., Κεφαλογιάννης Ν.Κ.2013264 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Αντιδιαβητικά φάρμακα, Συμμόρφωση, Γλυκαιμικός έλεγχος Diabetes Mellitus, Antidiabetic agents, Compliance, Glycaemic control Άρθρο
Η σειριακή απλή ακτινογραφία στη διάγνωση της οστεομυελίτιδας σε διαβητικό πόδι: Μια αξιόλογη προσέγγιση σε εποχή λιτότηταςΧ. Λούπα, Ε. Κουτσαντωνίου, Ε. Βογιατζόγλου, Ε. Παπαδάκης, Α. Δώνου, Σ. Χριστάκη, Σ. Λαφογιάννη2013264 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητικό πόδι, Οστεομυελίτις, Απλή ακτινογραφία Diabetic foot, Osteomyelitis, Plain radiograph Άρθρο
Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσοΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Σωτηρόπουλος Α., Κοκολάκη Α., Καρδαρά Μ., Κουτσοβασίλης Α., Παππάς Σ.2013264 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελήνιο, Χαλκός, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Στεφανιαία νόσος Selenium, Copper, Type 2 diabetes mellitus, Coronary artery disease Άρθρο
Η επίδραση του εκχυλίσματος του κρόκου στην εξέλιξη της αθηρωμάτωσης σε πειραματικό ζωϊκό πρότυποΧριστοδούλου Ε., Καδόγλου Ν., Κωστομητσόπουλος Ν., Μουστάρδας Π., Μπαλάφας Β., Κωστάκης Α., Βαλσάμη Γ., Λιάπης Χ.2013264 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κρόκος, Αθηροσκλήρωση, Σταθερότητα αθηρωματικής πλάκας Saffron, Atherosclerosis, Plaque stability Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 1/2013 σελ. 16-17 2013264 ERRATUM Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2013 2013264 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2013Καραμήτσος Δ.2013264 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2013264 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 27ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2013επιμ. Καραμήτσος Δ.2013263 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 27ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2013263 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε.  2013263 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ. 2013262 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Αντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1Γιαννουλάκη Π., Ηλιάδης Φ., Διδάγγελος Τ.2013262 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκόζη αίματος, Γλυκόζη - στόχος, Συντελεστής ινσουλινοευαισθησίας, Αναλογία ινσουλίνης-υδατανθράκων, Δόση τετραγωνικού κύματος, Δόση διπλού κύματος Blood glucose, Target blood glucose, Insulin sensitivity factor, Insulin-to-carbohydrate ratio, Square wave bolus, Dual wave bolus Άρθρο
Ο ρόλος της σε πραγματικό χρόνο συνεχούς καταγραφής γλυκόζης στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτηΚίτσιος Κ., Κώτσα Κ.2013262 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πραγματικού χρόνου συνεχής καταγραφή γλυκόζης, Υπογλυκαιμία, Αντλία ινσουλίνης, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Κύηση, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Real time continuous glucose monitoring, Hypoglycemia, Insulin pump, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes, Pregnancy, Intensive care unit Άρθρο
Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτηςΝικοπούλου Α.2013262 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου, Σακχαρώδης Διαβήτης, Αντίσταση στην ινσουλίνη Obstructive sleep apnea, Diabetes mellitus, Insulin resistance Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και οδοντικά εμφυτεύματαΤζιάλλα Ν., Φωτιάδου Χ.2013262 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Οστεοενσωμάτωση, Οδοντικά εμφυτεύματα Diabetes mellitus, Glycosylated haemoglobine, Osseointegration, Dental implants Άρθρο
Ιστορικό κείμενο: Diabetes at King'sLawrence R.D.2013262 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο
Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια μετά από χορήγηση ιντερφερόνης σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και πολλαπλή σκλήρυνσηΖαντίδης Α., Ηλιάδης Φ., Μπραζιτίκος Π., Μπουγάτσα Β., Χατζητόλιος Α., Διδάγγελος Τ.2013262 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Ιντερφερόνη, Πολλαπλή σκλήρυνση Diabetic retinopathy, Interferon, Multiple sclerosis Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2013262 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 1/2013 σελ. 17 και σελ. 24 2013262 ERRATUM Άρθρο
Ιστορία της διαβητολογίας στη Μακεδονία και τη ΘράκηΚαραμήτσος Δ.2013261 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητολογικά Κέντρα, Διαβητολογικά Ιατρεία, ΔΕΒΕ, Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, Σύλλογοι Διαβητικών ατόμων Diabetes center, Diabetic Clinic, ΝGDA, Hellenic Diabetological Chronicles, Diabetic subjects associations Άρθρο
Αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου - γλυκόζης: μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Παπαζαφειροπούλου Α.Κ., Παπαγεωργίου Ι., Σφαντού Δ.Φ., Παππάς Σ.Ι.2013261 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αναστολείς SGLT2, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Επαναρρόφηση γλυκόζης, Φλοριζίνη, Δαπαγλιφοζίνη, Συμμεταφορέας τύπου 2 νατρίου-γλυκόζης SGLT2 inhibitors, Type 2 diabetes mellitus, Glucose reabsorption, Phlorizin, Dapagliflozin, Type-2 sodium glucose co transporter Άρθρο
Σύστημα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης κατά τον τοκετό σε κυήσεις επιπλεγμένες με διαβήτη: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μελέτη σκοπιμότηταςΧαριζοπούλου Β.Χ., Αργυράκη Μ.Ι., Σαράντη Ε.Σ., Βαβίλης Δ., Γκριμπίζης Γ., Γουλής Δ.Γ.2013261 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Διαχείριση διαβητικής επιτόκου, Σύστημα Συνεχούς Καταγραφής της Γλυκόζης Diabetes mellitus, Pregnancy, Intrapartum management, Continuous glucose monitoring system Άρθρο
Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με ΣΔ τύπου 2: ΟΙ απόψεις ιατρών που ασχολούνται με διαβητικά άτομαΔιδάγγελος Τ., Ευθυμίου Η., Καζάκος Κ., Μανές Χ., Πάγκαλος Ε., Παππάς Α., Σαμπάνης Χ., Ψημμένος Ε., Ψυρογιάννης Α., Raskin P.2013261 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαίδευση, Γλυκαιμικός έλεγχος, Μετφορμίνη, Ινσουλινοθεραπεία Education, Glycaemic control, Metformin, Iinsulin therapy Άρθρο
Νέος σύνθετος μη - επεμβατικός δείκτης πρόβλεψης της μη - αλκοολικής στεατοηπατίτιδας, βασισμένος σε ομοκυστεϊνη, SGOT και TKEΠολύζος Σ.Α., Κουντουράς Ι., Σλαβάκης Α., Ζαφειριάδου Ε., Πατσιαούρα Κ., Κατσίκη Ε., Παπαθεοδώρου Α., Τέρπος Ε.2013261 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλινοαντίσταση, Μη-αλκοολική ηπατοστεάτωση, Μη-αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος, Μη-αλκοολική στεατοηπατίτιδα, Μη-επεμβατικός δείκτης, Ομοκυστεΐνη, Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, SGOT Erythrocyte sedimentation rate, Homocysteine, Insulin resistance, Nonalcoholic fatty liver disease, Nonalcoholic steatohepatitis, Nonalcoholic steatosis, Non-invasive marker, SGOT Άρθρο
Αδιάγνωστη κατάθλιψη σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η κατάθλιψη στον διαβήτηΧωρεψιμά Σ., Τεντολούρης Ν.2013261 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατάθλιψη, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Ερωτηματολόγιο Υγείας του Ασθενούς, Patient's Health Questionnaire-PHQ-9 Depression, Type 2 diabetes mellitus, Patient's Health Questionnaire-PHQ-9 Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 4/2012 σελ.227-242 2013261 ERRATUM Άρθρο
Στοματολογικές εκδηλώσεις στον σακχαρώδη διαβήτηΜατιάκης Α., Διδάγγελος Τ.2012254 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βλεννογόνος στόματος, Σακχαρώδης διαβήτης, Περιοδοντίτιδα, Ξηροστομία, Ενδοστοματικές λοιμώξεις, Ομαλός λειχήν του στόματος, Στοματοδυνία Oral mucosa, Diabetes mellitus, Periodontal disease, Xerostomia, Oral infections, Oral lichen planus, Burning mouth syndrome Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2012254 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και γυναικείος μαστόςΓκούβερη Ε., Παπάνας Ν.2012254 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Μαστός, Καρκίνος του μαστού, Αντιδιαβητική αγωγή, Θηλασμός Antidiabetic treatment, Breast, Cancer, Diabetes mellitus, Lactation Άρθρο
Αναστολείς της ρενίνης: Επίδραση στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργίαΜπουγάτσα Β., Ηλιάδης Φ., Διδάγγελος Τ.2012254 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, Ρενίνη, Αλισκιρένη, Αγγειακή φλεγμονή, Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, Αθηρωματική νόσος. Renin-angiotensin-aldosterone, Renin, Aliskiren, Vascular inflammation, Endothelial dysfunction, Atherosclerotic disease Άρθρο
Φαρμακευτική αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειαςΤσαβδαρίδης Ι., Γεωργοπούλου - Καρανικόλα Θ., Τσαρτσάλης Σ., Μυρωνίδου - Τζουβελέκη Μ.2012254 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Υπογλυκαιμικά φάρμακα, Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης, Αποκλειστές των υποδοχέων της Αγγειοτενσίνης ΙΙ, Ανταγωνιστές της Αλδοστερόνης, Αναστολείς ρενίνης, Υπολιπιδαιμικά φάρμακα Hypoglycemic agents, Angiotensin converting enzyme inhibitors, Angiotensin II receptor blockers, Aldosterone antagonists, Renin Inhibitors, Lipid-lowering drugs Άρθρο
Συχνότητα και κόστος αυτοελέγχου πλάσματος σε ασθενείς σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Παπαζαφειροπούλου Α.Κ., Τεντολούρης Ν., Κοκολάκη Α., Καρδαρά Μ., Βεργίδου Π., Παππά Μ.Σ., Μόστρους Δ., Σωτηρόπουλος Α., Μπούσμπουλας Σ., Παππάς Σ.Ι.2012254 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτοέλεγχος γλυκόζης αίματος, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Κόστος, Ινσουλινοθεραπεία Self-monitoring of blood glucose, Type 2diabetes mellitus, Cost, Insulin therapy Άρθρο
Μια ασυνήθιστη αιτία υπογλυκαιμίαςΚίτσιος Κ., Τσόλκας Π., Λιμενόπουλος Β.2012254 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Υπογλυκαιμία, Πιπερακιλλίνη, Αντιβιοτικά, Διαβήτης τύπου 2, Γλικλαζίδη Hypoglycemia, Piperacillin, Antibiotics, Type 2 diabetes, Gliclazide Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2012 2012254 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2012Καραμήτσος Δ.2012254 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 26ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2012επιμ. Καραμήτσος Δ.2012253 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 26ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2012253 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2012253 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση: θεραπευτική προσέγγισηΑβραμίδης Ι., Λάλια Α.2012252 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου, Αποκλειστές υποδοχέων Αγγειοτενσίνης ΙΙ, Διουρητικά, Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου ΑCE inhibitors, ARB (Angiotensin Receptor Blockers), Diuretics, CCBs (Calcium Channel Blockers) Άρθρο
Σημείωμα του Διευθυντή ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2012252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Πλειοτροπικές δράσεις των ω-3 λιπαρών οξέωνΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Καρδαρά Μ.Σ., Παππάς Σ.Ι.2012252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ω-3 λιπαρά οξέα, Πλειοτροπικές δράσεις, Τριγλυκερίδια, Αρτηριακή πίεση, Αρρυθμία, Καρκίνος, Άνοια Omega-3 fatty acids, Pleiotropic effects, Triglycerides, Blood pressure, Arrhythmia, Cancer, Dementia Άρθρο
Μαγνήσιο: οι δράσεις του είναι πλειοτροπικέςΛαμπαδιάρη Β.Α.2012252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μαγνήσιο, Συμπλήρωμα, Καρδιαγγειακό, Διαβήτης Magnesium, Supplement, Cardiovascular, Diabetes Άρθρο
Λιποπρωτεϊνη (α) και καρδιαγγειακή νόσοςΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Παπαγεωργίου Ι., Παππάς Σ.Ι.2012252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καρδιαγγειακές παθήσεις, Λιποπρωτεΐνη (α), Αθηρογένεση, Θεραπεία Cardiovascular disease, Lipoprotein (a), Atherogenesis, Therapeutics Άρθρο
Διαβητικό πόδι: Απεικονιστική διαγνωστική προσέγγισηΜεταξάς Φ., Μιχαηλίδου Μ., Γιαννακοπούλου Λ., Κελεμουρίδου Μ., Άρσος Γ., Χαριτάντη Α.2012252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οστεομυελίτιδα, Οστεοαρθροπάθεια Charcot, Υπολογιστική Τομογραφία, Υπερηχοτομογραφία, Σπινθηρογράφημα, Μαγνητική Τομογραφία Osteomyelitis, Charcot joint, Computed Tomography, Ultrasound, Scintigraphy, MRI Άρθρο
Διαταραχές των επιπέδων σακχάρου αίματος στους βαριά πάσχοντες ασθενείς. Γλυκαιμικός έλεγχος - νεότερα δεδομέναΜάσσα Ε.Β., Αγαπάκης Δ.Ι., Γρίτση - Γερογιάννη Ν.2012252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκαιμικός έλεγχος, Πρωτόκολλα εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας, Θνητότητα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Glucose control, Protocols of intensive insulin infusion, Mortality, Intensive Care Unit Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2012252 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Άρθρο της Σύνταξης Καραμήτσος Δ.2012251 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Διαβήτης και καρκίνοςΚαραμήτσος Δ.2012251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγων -1, Μιτογόνα, Σουλφονυλουρίες, Μετφορμίνη, Αναστολείς διπεπτιδυλπεπτιδάσης 4, GLP-1 ανάλογο, Eξενατίδη, Σιταγλιπτίνη, Γλιταζόνες, Πιογλιταζόνη, Ανθρώπινη ινσουλίνη, Γλαργίνη IGF-1, Mitogens, Sulfonylureas, Metformin, DPP-4 inhibitors, GLP-1 analog, Exenatide, Sitagliptin, Glitazones, Pioglitazone, Human Insulin, Glargine Άρθρο
Συμπεριφορά μεταμοσχευμένων ανθρώπινων παγκρεατικών νησιδίων σε συνθήκες ενεργειακής υπερφόρτωσηςΓαργάνη Σ.Α., Thevenet J., Lefebvre B., Pawlowski V., Gmyr V., Pattou F., Γιώβος Ι., Γιαβροπούλου Μ., Kerr - Conte J.2012251 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκρεατικά νησίδια, Παχυσαρκία, Β - παγκρετικά κύτταρα Pancreatic islets, Obesity, B cells Άρθρο
Επίδραση της σπειρονολακτόνης και της βιταμίνης Ε σε μεταβολικές παραμέτρους και στην ινσουλινοαντίσταση ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο ήπατοςΠολύζος Σ.Α., Κουντουράς Ι., Ζαφειριάδου Ε., Πατσιαούρα Κ., Κατσίκη Ε., Δερετζή Γ., Ζαβός Χ., Τσαρούχας Γ., Ρακιτζή Π., Σλαβάκης Α.2012251 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιταμίνη E, Ινσουλινοαντίσταση, Μεταβολικό σύνδρομο, Μη-αλκοολική νόσος λιπώδους ήπατος, Μη-αλκοολική στεατοηπατίτιδα, Σπειρονολακτόνη, Στεάτωση Insulin resistance, Metabolic syndrome, Nonalcoholic fatty liver disease, Nonalcoholic steatohepatitis, Spironolactone, Steatosis, Vitamin E Άρθρο
Επιδημιολογία αιτιών θανάτου. Συχνότητα αιτιών θανάτου και χρόνος επιβίωσης σε τρεις Καποδιστριακούς Δήμους του Ν. Πιερίας. Πληθυσμιακή μελέτη εικοσαετίας (1991 - 2010) Ζαντίδης Α., Ηλιάδης Φ., Μπουγάτσα Β., Διδαγγέλου Χ., Λυκίδου Χ., Πιτσίλκας Χ., Τσιάτσιου Ρ., Διδάγγελος Τ., Παπάζογλου Ν.2012251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καρδιαγγειακά επεισόδια, Νεοπλασίες, Αναπνευστική ανεπάρκεια, Λοιμώξεις, Νεφρική ανεπάρκεια, Ατυχήματα, Γαστρεντερολογικά νοσήματα, Αιματολογικά νοσήματα, Επείγουσες καταστάσεις ΣΔ Cardiovascular death, Malignancies, Respiratory death, Infections, Nephropathy, Injuries, Diabetes mellitus - related death Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Το διαβητικό πόδι", Veves A., Giurini J.M., LoGerfo F.W.Καραμήτσος Δ.2012251 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Άνοια και σακχαρώδης διαβήτηςΚαραμήτσος Δ.2011244 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Διαβητική κετοξέωσηΝικοπούλου Α.2011244 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητική κετοξέωση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπεργλυκαιμικές καταστάσεις Diabetic Ketoacidosis, Diabetes mellitus, Hyperglycemic crises Άρθρο
Στρατηγική θεραπευτικής αντιμετώπισης της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειαςΔιδάγγελος Τ.2011244 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Νευροπαθητικός πόνος, Pregabalin, Γκαπαπεντίνη, Duloxetine Diabetes mellitus, Neuropathic pain, Pregabalin, Gabapentin, Duloxetine Άρθρο
Ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδείων στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτηΚαζάκος Κ.2011244 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, Πρωτογενής πρόληψη, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ασπιρίνη, Καρδιαγγειακά επεισόδια Antiplatelet treatment, Primary prevention, Diabetes mellitus, Aspirin, Cardiovascular events Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και μη ειδικές λοιμώξειςΜπαλτζής Δ., Κοτρώνης Γ., Μυγιάκης Σπ.2011244 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Λόιμωξη, Πυελονεφρίτιδα, Νεκρωτική Απονευρωσίτιδα, Μουκορμύκωση, Σήψη Diabetes mellitus, Infection, Pyelonephritis, Necrotizing fasciitis, Mucormycosis, Sepsis Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και φυματίωσηΚοτρώνης Γ., Μπαλτζής Δ., Μυγιάκης Σπ.2011244 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Φυματίωση, Μυκοβακτηρίδιο, Αντιφυματική θεραπεία, Ριφαμπυκίνη, Σουλφονυλουρίες Diabetes mellitus, Τuberculosis, Μycobacterium, Treatment, Rifampicin, Sulfonylureas Άρθρο
Ο ρόλος της HBA1C στη διάγνωση του προδιαβήτη σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβουςΚίτσιος Κ., Παπαδοπούλου Μ., Κώστα Κ., Καδόγλου Ν.Π.Ε., Τσιρουκίδου Κ., Παπαγιάννη Μ.2011244 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Προδιαβήτη, Διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας, Διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης, Παχυσαρκία HbA1c, Prediabetes Impaired Fasting Glucose, Impaired Glucose Tolerance, Obesity Άρθρο
Η μεταγευματική μεταβολή του κύκλου οστικής εναλλαγής στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Γιαβροπούλου Μ.Π., Κώτσα Κ., Τόμος Κ., Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου Α., Ζεμπεκάκης Π., Καραμούζης Μ., Γιώβος Ι.Γ.2011244 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oστικός μεταβολισμός, Σακχαρώδης διαβήτης, Μεταγευματική οστική απορρόφηση, Οστική κατασκευή Bone metabolism, Diabetes mellitus, Postprandial bone resorption, Bone formation Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2011 2011244 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2011Καραμήτσος Δ.2011244 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2011244 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Neonatal diabetes: What can genetics teach us about the endocrine pancreas?Polychronakos C.2011243 ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΒΕ Άρθρο
AGEs as a preventable cause of diabetes and its complicationsVlassara H.2011243 ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΒΕ Άρθρο
Relationship between sleep apnea and diabetesVeves A.2011243 ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΒΕ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 25ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2011επιμ. Καραμήτσος Δ.2011243 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 25ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2011243 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Ο ρόλος του γλυκαιμικού δείκτη στο σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκίαΚαζάκος Κ.2011242 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκαιμικός δείκτης, Παχυσαρκία, Σακχαρώδης διαβήτης Glycaemic index, Obesity, Diabetes mellitus Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2011242 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Διαγωνισμός φωτογραφίαςΚαραμήτσος Δ.2011242 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Άρθρο
Στοιχεία επιδημιολογίας, κόστος και επιτεύγματα από την οργανωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιούΛιμενόπουλος Β.2011242 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητικό έλκος, Διεπιστημονική ομάδα Diabetic ulcer, Multidisciplinary team Άρθρο
Επίπεδα λεπτίνης και νευροπεπτιδίου Υ σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Επίδραση της ινσουλινοθεραπείαςΚατσίκη Ν., Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου Α., Γιώβος Ι.2011242 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεπτίνη, Νευροπεπτίδιο Υ, Ινσουλινοθεραπεία, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Leptin, Neuropeptide Y, Insulin therapy, Type 2 diabetes mellitus Άρθρο
Συσχέτιση κατανομής λίπους και λιπιδαιμικών παραμέτρων σε παχύσαρκες γυναίκες μετά από απώλεια βάρουςΠαπινίκου Σ., Δημητρούλα Χ., Χασαπίδου Μ., Ηλιάδης Φ., Χατζητόλιος Α.2011242 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κεντρική παχυσαρκία, Απώλεια βάρους, Σπλαχνικό λίπος, Γυναίκες, Μεταβολικό προφίλ, ΒΙΑ Central obesity, Weight loss, Visceral fat, Women, Metabolic profile, BIA Άρθρο
Απολογισμός Δ.Ε.Β.Ε. 2008 - 2011 2011242 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2011242 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2011241 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Χριστούγεννα 1914Παυλάτος Φ.2011241 ΠΟΙΗΜΑ Άρθρο
Η οστεοαρθροπάθεια Charcot στο διαβητικό πόδιΠαπάνας Ν.2011241 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ακρωτηριασμοί, Διαβητική νευροπάθεια, Διαβητικό πόδι, Σακχαρώδης Διαβήτης, Οστεοαρθροπάθεια Charcot Amputation, Charcot osteoarthropathy, Diabetes mellitus, Diabetic foot, Diabetic neuropathy Άρθρο
Μέθοδοι ελέγχου της διαβητικής αγγειοπάθειας των κάτω άκρωνΤσαντίλας Δ., Παπαδημητρίου Δ.2011241 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μακροαγγειακή νόσος, Μικροαγγειακή νόσος, Διαβητική αγγειακή νόσος, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Macrovascular disease, Microvascular disease, Type 2 diabetes mellitus Άρθρο
Ψωρίαση και σακχαρώδης διαβήτηςΣτεφανίδου Σ.2011241 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψωρίαση, Σακχαρώδης διαβήτης, Φλεγμονή, Αυτοάνοσα νοσήματα Psoriasis, Diabetes mellitus, Inflammation, Autoimmune diseases Άρθρο
Λανθάνουσα στεφανιαία νόσος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΚαφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Βογιατζόγλου Δ., Λούπα Χ.2011241 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Eπιπλοκές σακχαρώδους διαβήτου, Στεφανιαία νόσος, Στεφανιογραφία, Θεραπεία επαναγγείωσης, Κάπνισμα Diabetes mellitus, Diabetes complications, Ischemic heart disease, Coronary angiography, Reperfusion, Smoking Άρθρο
Διαβητική κετοξέωση σε ασθενή με καρκίνωμα παραθυρεοειδών και πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμόΚαραγιάννη Δ., Καντιράκη Ε., Κουρκουμπάς Β., Μπαλτζής Δ., Τσιότσια Ε., Σιών Μ.2011241 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητική κετοξέωση, Καρκίνωμα παραθυρεοειδών, Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Diabetic acidosis, Parathyroid carcinoma, Primary hyperparathyroidism Άρθρο
Η επίδραση της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα απελίνης και γκρελίνης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Καδόγλου Ν.Π.Ε., Βράμπας Ι.Σ., Καπελούζου Α., Σάιλερ Ν., Κωστάκης Α., Αγγελοπούλου Ν.2011241 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση, Απελίνη, Γκρελίνη, Διαβήτης τύπου 2 Exercise, Apelin, Ghrelin, Adipokines, Diabetes type 2 Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2010 2011241 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Συχνότητα και προδιαθεσικοί παράγοντες παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στην ΕλλάδαΚατσίκη Ν., Τζουβελέκης Γ., Αθανασιάδου Φ., Χατζητόλιος Α.Ι.2011241 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2011241 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Πανεπιστημιακή μετάπλαση: Ανάγκη ή επιλογή;Μάνθος Α.2010234 ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 24ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2010επιμ. Καραμήτσος Δ.2010234 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 24ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2010234 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2010Καραμήτσος Δ.2010234 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2010234 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Τα επιθέματα στη θεραπεία έλκων των κάτω άκρων διαβητικών ατόμων: Ένα χρήσιμο εργαλείο, που όμως απαιτεί προσοχή και επαγρύπνησηΛούπα Χ., Σκοπελίτη Μ., Χρύσης Δ., Βογιατζόγλου Δ., Βογιατζόγλου Δ.2010233 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Επιθέματα, Υδροκολλοειδή, Διαβητικό πόδι, Λοίμωξη Wound dressings, Hydrocolloid dressings, Diabetic foot, Infection Άρθρο
Χαμηλού βαθμού φλεγμονή και διαβήτης τύπου 2: αίτιο ή αιτιατό;Στεργίου Ι.Φ., Αδαμίδου Α., Βυζαντιάδης Τ.Α., Ράικος Ν., Παπαδόπουλος Α., Καραμήτσος Δ.2010233 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΆΡΘΡΟ Κυτταροκίνες, Υποκλινική φλεγμονή, Αντίσταση στην ινσουλίνη, Γενετική προδιάθεση Cytokines, Subclinical inflammation, Insulin resistance, Genetic predisposition Άρθρο
Διορθώσεις αβλεψιών τεύχους 1/2010 σελ. 82-83 και τεύχους 2/2010 σελ. 181 2010233 ERRATUM Άρθρο
Το μεταβολικό σύνδρομο στις τελευταίες του στιγμέςΚαραμήτσος Δ.2010233 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Συχνότητα και προδιαθεσικοί παράγοντες παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στην ΕλλάδαΠαρλαπάνη Ε.Σ., Τζώτζας Θ.2010233 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία, Συχνότητα, Παιδιά, Έφηβοι, Ελλάδα, Προδιαθεσικοί παράγοντες Obesity, Prevalence, Children, Adolescents, Greece, Predisposing factors Άρθρο
Προγεννητική συμβουλευτική σε διαβητικές γυναίκεςΚαραγιάννη Δ.2010233 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητική κύηση, Προγεννητική συμβουλευτική Diabetic pregnancy, Perinatal counseling Άρθρο
Ο προληπτικός έλεγχος για Στεφανιαία Νόσο στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη: Μια ιστορία προβληματισμών, αμφισβητήσεων και ανοικτών ερωτηματικώνΜελιδώνης Α.2010233 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Στεφανιαία νόσος, Προληπτικός έλεγχος, Παράγοντες κινδύνου, Δοκιμασία κόπωσης Coronary artery disease, Preventive check up, Risk factors, Treadmill test Άρθρο
GLP-1 ανάλογα και καρδιαγγειακός κίνδυνοςΤσεκμεκίδου Ξ.Α., Γιαβροπούλου Μ.2010233 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ GLP-1 ανάλογα, Καρδιαγγειακή νόσος, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Εξενατίδη, Λιραγλουτίδη GLP-1 analogues, Cardiovascular disease, Diabetes mellitus type 2, Exenatide, Liraglutide Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Αναγέννηση οργάνων και ιστών στους ενήλικες". Γιαννάς Ι.Β.Καραμήτσος Δ.2010233 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις  2010233 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: "Επιπλοκές του Σακχαρώδους Διαβήτη" Καραμήτσος Δ.2010233 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Άρθρο
Ανοιχτή Επιστολή στα μέλη της ΔΕΒΕ  2010233 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. Άρθρο
Ο ρόλος της ρυθμίσεως της γλυκαιμίας στην πρόληψη συγγενών ανωμαλιώνΚαραμήτσος Δ.2010232 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ρύθμιση γλυκαιμίας, Οξειδωτικό στρες, Μυοϊνοσιτόλη, Συγγενείς δυσπλασίες Glycemic control, Oxidative stress, Myoinositol, Congenital dysplasias Άρθρο
Βιταμίνη D και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Ανακαλύπτοντας μια παλιά σχέσηΚώτσα Κ. 2010232 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βιταμίνη D, Σακχαρώδης Διαβήτης, Αντίσταση στην ινσουλίνη Vitamin D, Diabetes mellitus, Insulin Resistance Άρθρο
Ο ρόλος της μελατονίνης στο σακχαρώδη διαβήτη και τις επιπλοκές του - νεότερα πειραματικά δεδομέναΜαγγανά Ι. A., Γαλλή - Τσινοπούλου Α.2010232 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητικές επιπλοκές, Μελατονίνη, Ιστοί Diabetes mellitus, Diabetic complications, Melatonin, Tissues Άρθρο
Δυσλιπιδαιμία και αθηροσκλήρωση στο διαβήτη και στη διαβητική νεφροπάθειαΓκόσιος Θ., Γρίβα Θ., Άθυρος Β.2010232 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δυσλιπιδαιμία, Αθηροσκλήρωση, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Διαβητική νεφροπάθεια, Στατίνες, Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση, Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Dyslipidaemia, Atherosclerosis, Diabetes mellitus, Diabetic nephropathy, Statins, Multifactorial intervention, Myocardial infarction, Stroke Άρθρο
Η επίδραση της βουφλομεδίλης στην περιφερική μικροκυκλοφορία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς κλινικές εκδηλώσεις μικρο - ή μακροαγγειοπάθειαςΤσαντίλας Δ., Χατζητόλιος Α.Ι., Τζιόμαλος Κ., Διδάγγελος Τ., Παπαδημητρίου Δ., Καραμήτσος Δ.2010232 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Laser Doppler, Μακροαγγειακή νόσος, Μικροαγγειακή νόσος Laser Doppler, Macrovascular disease, Microvascular disease Άρθρο
Η επίδραση της σιμβαστανίνης στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δυσλιπιδαιμικών ασθενειών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Τζώτζας Θ., Αποστολοπούλου Δ., Βούτας Σ., Καλτσάς Θ., Καπράρα Α., Ευθυμίου Η., Κρασσάς Γ.2010232 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δυσλιπιδαιμία, Στατίνες, Σιμβαστατίνη, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Type 2 diabetes mellitus, Diabetic retinopathy, Statins, Simvastatin, Dyslipidemia Άρθρο
Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με ΣΔ τύπου 2Αθανασιάδου Ε., Παλέτας Κ., Σαρηγιάννη Μ., Πάσχος Π., Μπεκιάρη Ε., Τσάπας Α.2010232 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατροφικές Οδηγίες ADA, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ADA nutritional recommendations, Diabetes mellitus type 2 Άρθρο
Η λεπτίνη πλάσματος ως διαγνωστικός δείκτης της αντίστασης στην ινσουλίνη σε άτομα με παχυσαρκίαΣαρηγιάννη Μ., Παλέτας Κ., Μπεκιάρη Ε., Τοπουρίδου Κ., Τσάπας Α., Καλογιάννη Μ., Κολιάκος Γ.2010232 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παχυσαρκία, Αντίσταση στην ινσουλίνη, Λεπτίνη Obesity, Insulin resistance, Leptin Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Σακχαρώδης διαβήτης 2010: σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα αιχμής" Μελιδώνης Α.Καραμήτσος Δ.2010232 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Πρακτικός οδηγός Κλινικής Διατροφής για όλους: πρόληψη και θεραπεία ασθενειών", Συντώσης Λ.Καραμήτσος Δ.2010232 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Οδηγίες αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη - 2009. Κατευθυντήριες οδηγίες της American Diabetes Association. Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1): S13-S61Μετάφρ: Ζαντίδης Α., Κατσίκη Ν., Ηλιάδης Φ., Διδάγγελος Τ.2010231 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης: διάγνωση και ταξινόμηση. Κατευθυντήριες οδηγίες της American Diabetes Association. Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1): S62-S67Μετάφρ: Κατσίκη Ν., Ηλιάδης Φ., Ζαντίδης Α., Διδάγγελος Τ.2010231 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Άρθρο
Αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη στο σχολείο και στον παιδικό σταθμό. Κατευθυντήριες οδηγίες της American Diabetes Association. Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1): S68-S72Μετάφρ: Ηλιάδης Φ., Ζαντίδης Α., Κατσίκη Ν., Διδάγγελος Τ.2010231 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Άρθρο
Νεκρολογία για Δημήτρη ΒογιατζόγλουΚαραμήτσος Δ.2010231 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2009 2010231 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις  2010231 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Κανονισμός Λειτουργίας του περιοδικού 2010231 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Άρθρο
Είναι η γλυκαιμική ρύθμιση βασικός συντελεστής πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου; Τα δεδομένα και οι προβληματισμοίΜελιδώνης Α.2009224 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Γλυκαιμική ρύθμιση, Καρδιαγγειακή νόσος, Πρόληψη Glycemic control, Cardiovascular disease, Prevention Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 23ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2009επιμ. Καραμήτσος Δ.2009224 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις της γενοκτονίας των Ελλήνων του ΠόντουΜαλκίδης, Θ.2009224 ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2009Καραμήτσος Δ.2009224 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 23ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2009224 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προϋποθέσεις για αποδοχή νέων μελών στη Δ.Ε.Β.Ε.  2009224 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις  2009224 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Εισαγωγικό Σημείωμα Διευθυντή ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2009223 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Πρακτικά για 1ο Διεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη Διαβητική Νεφροπάθεια" Α' ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ, Proceedings "New trends in diabetic nephropathy", 9-10.10.2009 2009223 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Α΄ ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ Άρθρο
Προσεχείς εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2009223 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Χαιρετισμός Προέδρου ΣυνεδρίουΓρέκας Δ.Μ.2009223 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Αποφάσεις Δ.Σ. 2009223 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Άρθρο
Κανονισμός Λειτουργίας του Περιοδικού 2009223 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.2009222 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Η ιστορία της ανακάλυψης της ινσουλίνηςΚαραμήτσος Δ.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ο ρόλος των α-, δ- και ΡΡ κυττάρων στην έκκριση και δράση της ινσουλίνηςΓιώβος Ι.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Μοριακοί μηχανισμοί έκκρισης ινσουλίνης από το β-κύτταροΚανταρτζής Κ.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Regulation of biphasic and pulsatile insulin secretionHenquin J.C.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Φαινόμενο ινκρετίνης. Δράσεις GLP-1, GIP, DPP4Καζάκος Κ.2009222 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Glucolipotoxicity and b-cells in type 2 diabetes: targets for durable therapy?Diamant M.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Insulin and brainHaering H.U.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Εκπαίδευση στην ΙνσουλινοθεραπείαΜπενρουμπή Μ.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Μέθοδοι εκτίμησης ΙνσουλινοευαισθησίαςΣουλής Κ.2009222 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Δράση ινσουλίνης σε μυϊκό και λιπώδη ιστόΔημητριάδης Γ., Μήτρου Π., Ράπτης Σ.Α.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Pathogenesis of Diabetes Mellitus type 2Gastaldelli Α.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Αντλίες ινσουλίνης σε ενήλικεςΔιδάγγελος Τ.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Συνεχής καταγραφή γλυκόζης αίματος (CGMS)Γερασιμίδη - Βαζαίου Α.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινσουλινοθεραπεία στα παιδιά και στους εφήβουςΓαλλή - Τσινοπούλου Α.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Αντλίες ινσουλίνης σε παιδιά Κορδονούρη Ο.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινσουλινοθεραπεία και άσκησηΚούρτογλου Γ.Ι.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινσουλινοθεραπεία στο νοσοκομείο Καρατζίδου Κ.2009222 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινσουλίνη και καρδιάΗλιάδης Φ.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινσουλίνη και ΝεφρόςΜητράκου Α.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ανεπίγνωστη υπογλυκαιμίαΜπακατσέλος Σπ.2009222 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Συνδυασμοί ινσουλίνης - αντιδιαβητικών δισκίων σε ΣΤΔ2. Πότε - πώς - γιατί. Πάγκαλος Ε.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Σχήματα αναλόγων έναντι σχημάτων ανθρωπίνου τύπου ινσουλίνης στο σακχαρώδη διαβήτη Μυγδάλης Η.Ν.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Αντιαθηρωματικές ιδιότητες της ινσουλίνηςΚαραμήτσος Δ.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Closed loop insulin delivery systemsHovorka R., Dunger D.B.2009222 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Ινσουλινοθεραπεία και μεσογειακή διατροφή στην καθημερινή πράξη" Μούσλεχ Τ.Φ., Ευστρατίου Ε.Ι.Καραμήτσος Δ.2009222 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Οδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του Διαβήτη - Έκδοση της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας" Βαζαίου Α.Καραμήτσος Δ.2009222 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Σύγκριση βραχυπρόθεσμων ασκήσεων διαφορετικής έντασης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1Κίτσιος Α., Τράμπας Α.2009221 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώσης διαβήτης τύπου 1, Ένταση άσκησης, Συστηματική ανασκόπηση Type 1 diabetes mellitus, Exercise intensity, Systematic review Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, εμμηνόπαυση και ορμονική υποκατάστασηΚυριαζής Ι.Α., Μενδρινός Δ., Καμπάς Ν.Ι.2009221 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Eμμηνόπαυση, Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης Menopause, Diabetes mellitus type II, Hormone replacement therapy Άρθρο
Περίπτωση πνευμομεσοπνευμονίου σε διαβητική κετοξέωσηΚαρατζίδου Κ., Πασόγλου Β., Πασχαλίδου Ε., Καραγιάννης Ι., Τσακίρη Κ., Χισσάν Σ., Δράπα Β., Πάγκαλος Ε.2009221 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Πνευμομεσοπνευμόνιο, Διαβητική κετοξέωση, Υπεραερισμός Pneumomediastinum, Diabetic ketoacidocis, Hyperventilation Άρθρο
Βιβλιοπαρουσίαση: "Η ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα", Λυπουρλής Δημ.Καραμήτσος Δ.2009221 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Διαβητική νευροπάθεια" Μυγδάλης Η.Ν.Καραμήτσος Δ.2009221 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Το διαβητικό πόδι", Βογιατζόγλου Δ.Ε.Καραμήτσος Δ.2009221 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Ο ρόλος των ινκρετινών, των ανάλογων ινκρετινών και των αναστολέων της διπεπτυλ-πεπτιδάσης 4 στην παθοφυσιολογία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2Μούλσεχ, Ζ.2009221 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Φαινόμενο ινκρετίνης, Πεπτίδιο προσομοιάζον με τη γλυκαγόνη (GLP-1), Πολυπεπτίδιο απελευθέρωσης ινσουλίνης (GIP), Διπεπτιδυλ-πεπτιδάση 4 (DPP-4), Εξενατίδη, Σιταγλιπτίνη, Βιλδαγλιπτίνη Incretin phenomenon, Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), Dipeptyl-peptidase 4 (DPP-4), Exenatide, Sitagliptin, Vildagliptin Άρθρο
Οι μεταβολές στους δείκτες οστικού μεταβολισμού σε διαβητικούς ασθενείς μετά χορήγηση πιογλιταζόνης για 16 εβδομάδεςΓιαβροπούλου Μ.Π., Βαφειάδου Ε., Κώτσα Κ., Αναστασίου Ο., Καζάκος Κ., Κοκκαράκη Γ., Κουκουβίτης Α., Αγγουριδάκη Χ., Γιώβος Ι.Γ.2009221 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πιογλιταζόνη, Οστικός μεταβολισμός, PPAR-γ, PPAR-α Pioglitazone, Bone remodeling, PPAR-γ, PPAR-α Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις . 2009221 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Μητρώο εργασιών Ελλήνων ερευνητών & συγγραφέων με γνωστικό αντικείμενο τον σακχαρώδη διαβήτη/ 3η έκδοση Παπάζογλου, Ν.200922  ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο
Κάπνισμα και σακχαρώδης διαβήτηςΣκούτας Δ.2008214 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Επίπτωση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη στην αναπαραγωγική λειτουργία του άνδραΜούλσεχ Ζ.2008214 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία, Λιπώδης ιστός, Σακχαρώδης διαβήτης, Ανδρική υπογονιμότητα, Στυτική δυσλειτουργία Obesity, Adipose tissue, Type 2 diabetes, Male infertility Άρθρο
Τέσσερις περιπτώσεις ινώδους διαβητικής μαστοπάθειαςΚαραμήτσος Δ., Ηλιάδης Φ., Ζαντίδης Α., Διδάγγελος Τ.2008214 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Όζοι μαστού, Ίνωση, TGFβ1 Mammary nodules, Fibrosis, TGFβ1 Άρθρο
Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ηλικιωμένους και υπέργηρους ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδειοΚοτσάφτης Π., Ντάιος Γ., Χατζητόλιος Α., Σαββόπουλος Χ., Κηπάρογλου Ρ., Αγαπάκης Δ., Μπαλτατζή Μ., Καραμήτσος Δ.2008214 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, Ηλικία, Σακχαρώδης διαβήτης, Αρτηριακή υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία Ischemic stroke, Cardiovascular risk factors, Age, Diabetes mellitus, Hypertension, Dyslipidemia Άρθρο
Ο λόγος λεπτίνης/ αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Κατσίκη Ν., Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου Α., Ηλιάδης Φ., Διδάγγελος Τ., Γιώβος Ι., Καραμήτσος Δ.2008214 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεπτίνη, Αδιπονεκτίνη, 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος, Ινσουλινοθεραπεία Leptin, Adiponectin, 10 year cardiovascular risk, Insulin therapy Άρθρο
Αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης της υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: έναρξη και προσαρμογή της θεραπείαςΚατσίκη Ν., Ζαντίδης Τ., Διδάγγελος Τ., Nathan D.M., Buse J.B., Davidson M.B., Ferrannini E., Holman R.R., Zinman B.2008214 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις  2008214 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Επιστολή του Διευθυντή ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2008214 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ έτους 2008Διδάγγελος Τ.2008214 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Η εξωγήινή μας μοναξιάΓραμματικάκης Γ.2008213 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Η αλληλεπίδραση μεταξύ της ενδοθηλιακής λειτουργίας και της νευροπάθειας στην ανάπτυξη αγγειακής δυσλειτουργίας στον διαβήτηΒέβες Α.2008213 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 22ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2008επιμ. Διδάγγελος Τ.2008213 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 22ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2008213 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 2008213 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Διαταραχές ούρησης σε διαβητικούς ασθενείς: νεότερα δεδομένα στην διαγνωστική προσέγγιση και θεραπείαΓιαγλής Γ.Δ., Κωνσταντινίδου Ε., Αποστολίδης Α.2008212 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαταραχές ούρησης, Διαβητική κυστεοπάθεια, Φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους, Ουροδυναμικός έλεγχος, Νευροφυσιολογικός έλεγχος Lower urinary tract, Bladder dysfunction, Diabetic cystopathy, Physiotherapy, Pelvic floor, Urodynamics, Neurophysiologic assessment Άρθρο
Εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα σε νεαρή γυναίκα με διαβητική κετοξέωση και πρωτοδιαγνωσθέντα σακχαρώδη διαβήτηΚίτσιος Κ., Δημούδης Σ., Κούγιας Π., Βολιώτης Κ., Σάιλερ Ν.2008212 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα, Διαβητική κετοξέωση, Λοιμώξεις, Διαβήτης Emphysematous pyelonephritis, Diabetic ketoacidosis, Infections, Diabetes Άρθρο
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατοςΚαραμήτσος Δ., Κολιούσκας Δ.2008212 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Ηπατοστεάτωση, Στεατοηπατίτιδα, Κίρρωση ήπατος, Αντίσταση στην ινσουλίνη Diabetes mellitus, Hepatosteatosis, Steatohepatitis, Liver cirrhosis, Insulin resistance Άρθρο
Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος: διάγνωση, παθογένεια, θεραπεία, συσχέτιση με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνουΠαπαζαφειροπούλου Α.Κ., Παππάς Σ.Ι.2008212 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση ήπατος, NAFLD, Mεταβολικό σύνδρομο, Σακχαρώδης διαβήτης, Παχυσαρκία, Αντίσταση στην ινσουλίνη, Ίνωση ήπατος, Θεραπεία NAFLD Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, Metabolic syndrome, Diabetes mellitus, Obesity, Insulin resistance, Liver fibrosis, NAFLD treatment Άρθρο
Συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης με τη χρήση ειδικών αισθητήρωνΔιδάγγελος Τ., Ηλιάδης Φ.2008212 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Μέτρηση γλυκόζης, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη Diabetes mellitus, Glucose measurement, HbA1c Άρθρο
Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτηΚαζάκος Κ.2008212 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Συνδυασμοί θεραπείας, Πολυδισκίο Combination treatment, Polypil Άρθρο
Φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίαςΜούλσεχ, Τ.2008212 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία, Λιπώδης ιστός, Καρδιομεταβολικός κίνδυνος, Ορλιστάτη, Σιμπουτραμίνη, Ριμοναμπάντ, Ενδοκανναβινοειδές σύστημα Obesity, Adipose tissue, Cardiometabolic risk, Orlistat, Sibutramine, Rimonabant, Endocannabinoid system Άρθρο
Επιστολή του Διευθυντή ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2008212 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2008212 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Σύγκριση κλινικών και υπερηχογραφικών ευρημάτων σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 με αιμορραγία εντός του υαλοειδούςΤριανταφύλλου Γ., Τριανταφύλλου Α., Φελεκίδης Α., Κυρόπουλος Αθ., Τριανταφυλλίδης Χ., Κοραϊδης Κ.2008211 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αιμορραγία υαλοειδούς, Υπερηχογραφία, Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Ρωγμή - Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, Αμφιβληστροειδική φλεβική θρόμβωση Vitreous haemorrhage, Ultrasound echography, Diabetic Retinopathy, Retinal tears - detachment, Retinal venous thromboses Άρθρο
Βισφατίνη: μια νέα λιπο - ορμόνη;Μηλούσης Α., Σ.Α. Κατεργάρη Σ.Α., Ασημακόπουλος Β., Γάκη Β., Παπαχρήστου Δ.Ν.2008211 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βισφατίνη, Αδιποκυτταροκίνες, Αντίσταση στην ινσουλίνη Visfatin, Adipokines, Insulin resistance Άρθρο
Νεότεροι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και σακχαρώδης διαβήτηςΠαπαζαφειροπούλου Α., Τεντολούρης Ν., Κατσιλάμπρος Ν.2008211 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Ομοκυστεΐνη, Ινωδογόνο, Αδιπονεκτίνη, C-αντιδρώσα πρωτενη, Λευκά αιμοσφαίρια, Ουρικό οξύ Diabetes mellitus, Homocysteine, Fibrinogen, Adiponectin, C-reactive protein, White blood cells, Uric acid Άρθρο
Αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΧατζητόλιος Α.Ι., Μπαλτατζή Μ.Σ., Σαββόπουλος Χ.Γ.2008211 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης Διαβήτης, Αρτηριακή Υπέρταση, Μακρο- μικροαγγειοπάθεια, Αλβουμινουρία, Φάρμακα που δρουν στο Σύστημα Ρενίνης Αγγειοτενσίνης Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ), Συνδυασμός αντιυπερτασικών φαρμάκων Diabetes Melitus, Arterial Hypertension, Macro-microvascular disease, Albuminouria, Drugs acting in Renin Agiotensin Aldosterone System (SRAA), Antihypertensive drug combination Άρθρο
Φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας των παιδιών και των εφήβωνΕυθυμίου Η., Μπουγουλιά Μ.2008211 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΔ2 σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Ορλιστάτη, Σιμπουτραμίνη, Ριμόναμπαντ, Μετφορμίνη IGT impaired glucose test, ΒΜΙ body mass index Άρθρο
Αυτοέλεγχος σακχάρου αίματος στο σακχαρώδη διαβήτηΜικούδη Κ.2008211 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκαιμική ρύθμιση, Αυτοέλεγχος σακχάρου αίματος, Συχνότητα, Επιπλοκές, Γλυκαιμικοί στόχοι Glycemic control, Self-monitoring of blood glucose, Frequency, Complications, Glycemic goals Άρθρο
Επίδραση του σακχαρώδους διαβήτη στην κινητικότητα των αρθρώσεων και στον τρόπο βαδίσματος - βηματισμούΔιδάγγελος Τ., Ξάνθης Α.2008211 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Έλκος ποδιού, Τρόπος βάδισης - βηματισμού, Κινητικότητα αρθρώσεων, Πίεση στις πελματιαίες επιφάνειες του ποδιού Foot ulceration, Gait, Joint mobility, Plantar pressures Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις  2008211 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Επιστολή του Διευθυντή ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2008211 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ιατρογενής υπογλυκαιμίαΜπακατσέλος Σπ., Καλυβινός Α.2007204 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Υπογλυκαιμία, Ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία, Αντιρρόπηση γλυκοζης, Ανεπάρκεια αυτόνομου νευρικού συστήματος οφειλόμενη στην υπογλυκαιμία Iatrogenic hypoglycaemia, Hypoglycaemia unawareness, Glucose counterregulation, Hypoglycaemia Associated Autonomic Failure (HAAF) Άρθρο
Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις αντιδιαβητικών δισκίωνΗλιάδης Φ., Διδάγγελος Τ., Καραμήτσος Δ.2007204 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις, Σουλφονυλουρίες, Γλινίδες, Διγουανίδες, Θειαζολιδινεδιόνες, Σιταγλιπτίνη Oral antidiabetic drugs contraindications, Adverse reactions, Interactions Άρθρο
Οινόπνευμα και σακχαρώδης διαβήτηςΒασιλείου Α.-Μ.2007204 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αιθανόλη, Μεταβολισμός αιθανόλης, Σακχαρώδης διαβήτης, Ευαισθησία στην ινσουλίνη, Ανοχή στην ινσουλίνη, Λιπίδια αίματος, Καρδιαγγειακός κίνδυνος Ethanol, Ethanol metabolism, Diabetes mellitus, Insulin sensitivity, Glucose tolerance, Blood lipids, Cardiovascular risk Άρθρο
Υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάστασηΚατσίκη Ν.2007204 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Υπεργλυκαιμία, Υπερωσμωτικότητα, Κώμα Hyperglycemia, Hyperosmolarity, Coma Άρθρο
Διαβητική κετοξέωσηΑγαπάκης Δ.Ι.2007204 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αφυδάτωση, Κετοξέωση, Διαβήτης Dehydration, Ketoacidosis, Diabetes Άρθρο
Ο Ηρόδοτος μιλάει για έναν περίφημο Έλληνα γιατρόΛυπουρλής Δ.2007204 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Η γλυκαιμική ρύθμιση στην καρδιολογική μονάδα του διαβητικού ασθενούς με ισχαιμική καρδιακή νόσοΒαλσαμάκης Γ., Μαυρογιαννάκη Α., Κυρλάκη Ε., Κουτσοβασίλης Α., Λεβισιανού Δ., Νούτσου Μ., Μπηλιανού Ε., Αντωνόπουλος Α., Παναγιώτου Θ, Μελιδώνης Α.2007204 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καρδιαγγειακή νόσος, Υπεργλυκαιμία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Νοσηλευόμενος ασθενής Cardiovascular Disease, Diabetes Mellitus, Stress Hyperglycemia, Hospitalization Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2007204 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Επιστολή του Διευθυντή ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2007204 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2007Διδάγγελος Τ.2007204 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Ρεζιστίνη: Νέα ορμόνη του λιπώδους ιστούΛαμπρόπουλος Λ.Γ., Σαλπιγκτής Ι.Σ.2007203 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αντίσταση στην ινσουλίνη, Παχυσαρκία, Θειαζολιδινεδιόνη Insuli resistance, Obesity, Thiazolidinedione Άρθρο
Τι το νεότερο στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη;Παμπούκας Ι., Τσαβδαρίδης Ι.2007203 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Εισπνεόμενη ινσουλίνη, GLP-1 ανάλογα, Αναστολείς διπεπτιδυλοπεπτιδάσης, Αμυλίνη, διπλοί PPAR αγωνιστές, Μεταμόσχευση παγκρέατος Inhaled insulin, GLP-1 analogs, DPP-IV inhibitors, Amylin, dual PPAR agonists, Pancreatic transplantation Άρθρο
Εισπνεόμενη ινσουλίνηΠαππάς Σ., Παπαζαφειροπούλου Α.2007203 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Εισπνεόμενη ινσουλίνη, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα, Πνευμονική χορήγηση, Ινσουλίνη EXUBERA Inhaled insulin, Safety, Efficasy, Pulmonary delivery, EXUBERA inhaled insulin Άρθρο
Ενδοκυττάριο ασβέστιο, πρωτεϊνες οξείας φάσης και κυτταροκίνες σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Στεργίου Ι.Φ., Αδαμίδου Α.2007203 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δείκτες χρόνιας φλεγμονής, Ινσουλινοαντίσταση Chronic inflammation markers, Insulin resistance Άρθρο
Ειδικοί συνδυασμοί του Μεταβολικού Συνδρόμου σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου στους διαβητικούς ασθενείς τύπου 2Πρωτοψάλτης Ι., Νικολόπουλος Γ., Λιούρη Ειρ., Λεβισιανού Δ., Δήμου Ε., Μελιδώνης Α.2007203 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Στεφανιαία νόσος Diabetes mellitus, Coronary heart disease Άρθρο
Τελικό ανάστημα σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτηΠαπαδοπούλου Μ., Κίτσιος Κ., Καδόγλου Ν., Σαίλερ Ν.2007203 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τελικό ύψος, Ύψος - στόχος, Μεταβολικός έλεγχος, Επιβράδυνση αύξησης Final height, Target height, Metabolic control, Growth retardation Άρθρο
Σχέση στοιχείων του μεταβολικού συνδρόμου, της φυσικής δραστηριότητας και της καρδιοαναπνευστικής αντοχής στην παιδική ηλικίαΧριστόδουλος Α.Δ., Γκίκα Ε., Δούδα Ε., Βελισσαρίδου Α., Τοκμακίδης Σ.Π.2007203 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταβολικό σύνδρομο, Παχυσαρκία, Φυσική δραστηριότητα Metabolic syndrome, Obesity, Physical activity Άρθρο
Φυματιώδης περικαρδίτιδα σε διαβητικό ασθενή με υπερθυρεοειδισμόΒαδιάκα Μ., Πατσιλινάκος Α., Ρόδης Ι., Βιτάλη Γ., Ζαφείρης Α., Συμπάρδη Σ., Χασμπάντ Τ., Αντωνόπουλος Α.2007203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Φυματίωση, Περικαρδίτιδα, Υπερθυρεοειδισμός Diabetes mellitus type 1, Tuberculosis, Pericarditis, Hyperthyroidism Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 21ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2007επιμ. Διδάγγελος Τ.2007202 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Ανακοινώσεων 21ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2007202 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Πρόσφατες εξελίξεις στη γενετική του διαβήτηΠολυχρονάκος Κ.2007202 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Κρίση στη βιοϊατρική έρευναΠαυλάτος Φ.2007201 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Δίαιτες αδυνατίσματος στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Καραμήτσος Δ.2007201 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κετογενείς δίαιτες, Χαμηλές σε λίπος δίαιτες Ketogenic diet, Low fat diet Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδειαΔιδάγγελος Τ., Χατζητόλιος Α.2007201 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, Stress υπεργλυκαιμία, Υπέρταση, Παθογένεια ΑΕΕ, Πρόληψη ΑΕΕ Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy, Stress hyperglycaemia, Hypertension, Pathogenesis of stroke, Prevention of stroke, HbA1c Άρθρο
Η επίδραση της μονοθεραπείας με διάφορες κατηγορίες αντιδιαβητικών δισκίων στη ρύθμιση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πρόσφατης διάγνωσηςΗλιάδης Φ., Αλεβίζος Μ., Μπαλτατζή Μ., Μαργαριτίδης Χ., Αδαμίδου Α., Ζιούτας Γ., Καραμήτσος Δ.2007201 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ροζιγλιταζόνη, Μετφορμίνη, Γλιμεπιρίδη, Ρεπαγλινίδη, HbA1c Rosiglitazone, Metformin, Glimepiride, Repaglinide, HbA1c Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2007201 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Δυσλειτουργία του ενδοθηλίου σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2Ευθυμίου Η., Μπουγουλιά Μ.2006194 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ACH= ακετυλοχολίνη, ACE= μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης, NO= μονοξείδιο αζώτου, ACE - I= αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου, PAI - I= αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, ET - I= ενδοθηλίνη, VWF= παράγοντας von Willebrand, ICAM= τα μόρια π Acetylcholine, Angiotensin converting enzyme, Endothelin, Advanced glycorylated end stage products Άρθρο
Ινκρετινομιμητικά και DPPIV αναστολείς: Οι νέες θεραπευτικές προτάσεις στην αγωγή του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Μελιδώνης Α.2006194 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θεραπεία ΣΔ τύπου 2, GLP-1 Therapy of PM type 2, Glucagon like peptide-1 Άρθρο
Η αντιμετώπιση των χαμηλών επιπέδων της HDL - χοληστερόληςΚυριακίδης Γ.Π.2006194 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δυσλιπιδαιμία, Αθηρωσκλήρωση, Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Αναστολείς CETP, CB1 αποκλειστές Dyslipidemia, Atherosclerosis, Cardiovascular risk, CETP inhibitors, CB1 blockers Άρθρο
Ποιότητα ζωής και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1Πήτα Ρ., Γρηγοριάδου Ε., Μαρίνα Ε., Κουβάτσου Ζ., Διδάγγελος Τ., Καραμήτσος Δ.2006194 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατάθλιψη, Άγχος Depression, Anxiety Άρθρο
Μεταβολικές επιδράσεις γλιμεπιρίδης και ρεπαγλινίδης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πρόσφατης διάγνωσηςΗλιάδης Φ., Αλεβίζος Μ., Μπαλτατζή Μ., Σαββόπουλος Χ., Χατζητόλιος Α., Καραμήτσος Δ.2006194 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HbA1c; Δείκτης HOMA HbA1c; HOMA index Άρθρο
Συσχέτιση μορίων με αποπτωτική και αντιαποπτωτική δράση με τα επίπεδα μικρολευκωματινουρίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Πρωτοψάλτης Ι., Κόκκορης Σ., Χαραμής Α., Κακάτσος Ι., Λεβισιανού Δ., Καμαράτος Α., Δαδιώτης Λ., Πουλοπούλου Χ., Μελιδώνης Α.2006194 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόπτωση, Νεφρική ανεπάρκεια Apoptosis, Renal failure Άρθρο
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 σε παιδιά και εφήβους. Παράγοντες που συσχετίζονται με τον γλυκαιμικό έλεγχοΠαπαδοπούλου Μ., Κίτσιος Κ., Καδόγλου Ν., Σάιλερ Ν.2006194 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, Αυτοέλεγχος, Υπογλυκαιμία Intensive insulin treatment, Self monitoring, Hypoglycemia Άρθρο
Επούλωση χρόνιου διαβητικού νευροπαθητικού έλκους πέλματος με τοπική εφαρμογή αυξητικού παράγονταΔιδάγγελος Τ., Γεώργα Σ., Άρσος Γ., Ριζοπούλου Δ., Καρακατσάνης Κ., Καραμήτσος Δ.2006194 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θεραπεία με GM - CSF Treatment with GM - CSF Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2006194 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ έτους 2006Διδάγγελος Τ.2006194 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Πανοράματα 2006194 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΒΛΕΨΙΩΝ Άρθρο
Diabetic cardiovascular autonomic neuropathyZiegler D.2006193 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
The metabolic syndrome is a really artificial conceptKaramitsos D. Καραμήτσος Δ.2006193 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 20ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2006επιμ. Διδάγγελος Τ.2006193 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2005 2006193 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Διαβητική μυοκαρδιοπάθειαΚαραμήτσος Θ.2006192 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Καρδιακή ανεπάρκεια, Διαστολική δυσλειτουργία Diabetes mellitus, Heart failure, Diastolic dysfunction Άρθρο
Συχνότητα της περιφερικής αγγειοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Διδάγγελος Τ., Μπακατσέλος Σπ., Δουλγέρης Χ., Δημητρίου Δ., Κούρτογλου Γ., Ρωμανίδου Α., Καραμήτσος Δ.2006192 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιφερική μακροαγγειοπάθεια, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Peripheral Vascular Disease, Diabetes mellitus type 2 Άρθρο
Βαθμός επίγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του Μεταβολικού Συνδρόμου και των συστατικών του σε ελληνικό γενικό πληθυσμόΆθυρος Β.Γ., Γανωτάκης Ε.Σ., Μπαθιανάκη Μ., Μονέδας Ι., Γουδεβένος Ι.Α., Παπαγεωργίου Α.Α., Παπαθανασίου Α., Κακαφήκα Α.Ι., Μιχαηλίδης Δ.Π., Ελισάφ Μ.2006192 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταβολικό σύνδρομο, Συστατικά, Επίγνωση, Θεραπεία και Έλεγχος Metabolic syndrome, Constituents, Awareness, Therapy and Control Άρθρο
Μεταβολές των επιπέδων ινσουλίνης και C-πεπτιδίου σε άτομα με ΣΔ2 και νευροπάθεια του ΑΝΣΚαζάκος Κ.2006192 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, Ινσουλίνη, C πεπτίδιο Diabetes mellitus, Diabetic autonomic neuropathy, Insulin, C-peptide Άρθρο
Αρχική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των διαβητικών ασθενών τύπου 2 μετά την ένταξή τους σε ινσουλινοθεραπείαΛούπα Χ., Πέτρου Γ., Γεωργίου Σ., Γιαγουρτά Ε., Αναγνώστου Ν., Ρενιέρης Ι., Μαραθωνίτης Γ., Λελέκης Μ., Βογιατζόγλου Δ.2006192 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλινοθεραπεία, Γλυκαιμικός έλεγχος, Πρωτοπαθής αστοχία, Δευτεροπαθής αστοχία Insulin treatment, Glucaemic control, Primary failure, Secondary failure Άρθρο
Πεπτίδιο 1 προσομοιάζον με το γλουκαγόνο (GLP-1) σε ασθενείς με ΣΔ2 και νευροπάθεια του ΑΝΣΚαζάκος Κ.2006192 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Φαινόμενο ινκρετίνης, Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, Πεπτίδιο 1 - προσομοιάζον με το γλουκαγόνο Diabetes mellitus, Incretin effect, Diabetic autonomic neuropathy, Glucagon like peptide-1 Άρθρο
Απευαισθητοποίηση αλλεργίας στην ινσουλίνη σε κορίτσι 7 ετών με τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτηΧατζής Δ.Κ., Λάρμου Χ., Ιωάννου Ι., Μπαρτσόκας Χρ.2006192 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ινσουλίνη, Αλλεργία, Απευαισθητοποίηση Insulin, Allergy, Desensitization Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2006192 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γράμμα της ΣύνταξηςΔιδάγγελος Τ.2006192 ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ιστορία του διαβήτη στην ΕλλάδαΤούντας Χ.Δ.2006191 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειαςΚαραμήτσος Δ.2006191 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Γλυκόζη, Σπειραματοσκλήρυνση, Μικρολευκωματινουρία, Διάμεση ουσία, Ποδοκύτταρα Glucose, Glomerulosclerosis, Microalbuminurea, Matrix, Podocytes Άρθρο
Αντιθρομβωτικός ρόλος της άσκησηςΠάγκαλος Μ., Κουϊδη Ε.2006191 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Φυσική άσκηση, Ινωδόλυση, Αντιθρομβωτικοί μηχανισμοί Physical exercise, Fibrinogen, Antithrombotic mechanisms Άρθρο
Οξειδωτικό στρες και σακχαρώδης διαβήτηςΜπουγουλιά Μ.2006191 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οξειδωτικό στρες, Σακχαρώδης διαβήτης Oxidative stress, Diabetes mellitus Άρθρο
Η έγχυση τριαμκινολόλης συνοδευόμενη από Laser φωτοπηξία βελτιώνει άμεσα και μακροπρόθεσμα την όραση των ασθενών με διαβητικό κυστικό οίδημα της ώχραςΤριανταφύλλου Γ., Δραγκιώτης Ε., Τροχόπουλος Μ., Θωϊδου Ε., Μαλάμος Κ., Κοραϊδης Κ.2006191 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητικό οίδημα της ωχράς, Ενδοϋαλοειδική έγχυση τριαμκινολόνης Diabetic Macular Edema, Intravitreal Injection of Triamcinolone Άρθρο
Βαρύτητα λιπώδους διήθησης του ήπατος: Έμμεσος δείκτης της αντίστασης στην ινσουλίνη σε διαβητικούς τύπου 2Παπάνας Ν., Συμεωνίδης Γ., Μαυρίδης Γ., Παπάζογλου Δ., Μαλτέζος Ε., Γιαννάκης Ι., Παπαθεοδώρου Κ., Παστόρε Φ., Λακασάς Γ.2006191 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντίσταση στην ινσουλίνη, Λιπώδες ήπαρ, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Υπερηχογράφημα ήπατος Insulin resistance, Fatty liver, Diabetes mellitus type 2, Ultrasound Άρθρο
Η διάρκεια του διαβήτη C-πεπτιδίου και η αστοχία των σουλφονυλουριώνΔημητσίκογλου Ν.Α., Κωνσταντινίδου Λ., Ρόξη - Πάνου Π., Μάρκου Φ., Δημητσίκογλου Ι.Ν.2006191 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ C πεπτίδιο, Δευτεροπαθής αστοχία σουλφονυλουριών C peptide, Secondary failure of sulfonulurea Άρθρο
Μεταβολική προστασία του διαλύματος γλυκόζης - ινσουλίνης - καλίου σε διαβητικούς ασθενείς με θρομβολυθέν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίουΒογιατζής Ι.Α., Καραμήτσος Θ., Καχριμανίδου Μ., Καμπίτση Ε., Προδρομίδης Π., Σαμανίδης Δ., Βογιατζής Ι.Μ.2006191 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάλυμα ΓΙΚ, Γλυκόζη - ινσουλίνη - κάλιο, Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, Θνητότητα, Σακχαρώδης διαβήτης GIK infusion, Glucose - insulin - potassium, Acute myocardial infarction, Mortality, Diabetes mellitus Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Κλινική Πράξη". Ο Διαβήτης από το Α έως το Ω με Ερωτήσεις και Απαντήσεις" Κατσιλάμπρος Ν.Μανές Χ.2006191 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Οδηγός ινσουλινοθεραπείας στην κλινική πράξη" Ιωαννίδης Ι.Μανές Χ.2006191 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Ποιός σκότωσε τον Ιπποκράτη;Παυλάτος Φ.2005182 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Ευρετήριο Συγγραφέων Δημοσιεύσεων Έτους 2004 2005182 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Άρθρο
Περιλήψεις ανακοινώσεων 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Δ.Ε.Β.Ε. 2005επιμ. Μανές Χ.2005182 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δ.Ε.Β.Ε. Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης της κύησηςΚυριακίδης Γ., Βέρρου Ε., Καραφώλας Ι.2005181 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (ανίχνευση, διάγνωση, θεραπεία) Gestational diabetes mellitus (detection, diagnosis, management) Άρθρο
Πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Καραμήτσος Δ., Διδάγγελος Τ.2005181 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δυσλιπιδαιμία, Σακχαρώδης διαβήτης, Πολυκεντρικές μελέτες Dyslipidemia, Diabetes mellitus, Multicenter studies Άρθρο
Λοιμώξεις σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΛούπα Χ.Β., Βογιατζόγλου Δ.Ε.2005181 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Λοιμώξεις, Ανοσολογική απάντηση, Κακοήθης εξωτερική ωτίτις, Μουκορμύκωσις, Εμφυσηματική πυελονεφρίτις, Εμφυσηματική χολοκυστίτις Infections, Immune response, Malignant otitis externa, Mucormycosis, Emphysematous pyelonephritis, Emphysematous cholecystitis Άρθρο
Σηπτικές αρθροπάθειες στον σακχαρώδη διαβήτηΠαπαγεωργίου Κ., Μπακατσέλος Σπ., Χατζηιωαννίδης Α., Ιορδανίδου Μ., Βραδέλης Κ.2005181 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Επιπλοκές, Σηπτική αρθρίτις Diabetes mellitus, Complications, Septic arthritis Άρθρο
Η εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε φωτοδυναμική θεραπεία για χοριοειδική νεοαγγείωση συνέπεια ηλικιακής εκφύλισης ωχράςΤριανταφύλλου Γ., Τσεκούρα Α., Γούλια Ο., Μαλάμος Κ., Κοραϊδης Κ., Τραϊανίδης Π.2005181 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Φωτοδυναμική θεραπεία, Εκφύλιση ωχράς Diabetic retinopathy, Photodynamic therapy, Macular degeneration Άρθρο
Υπογλυκαιμικό κώμα σε ασθενή με ηπατικές μεταστάσειςΚίτσος Κ., Τσανικίδης Η., Πουλάκος Π., Μπάντιος Σ., Βολιώτης Κ., Σάιλερ Ν.2005181 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Υπογλυκαιμία, Ινσουλινοειδείς αυξητικοί παράγοντες, Μηνησιδιακοί όγκοι Hypoglycaemia, Insulin like growth factors, Non Islet Cell tumors Άρθρο
Συχνότητα και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Μπουγουλιά Μ., Ευθυμίου Η., Αποστολοπούλου Δ., Λουστής Κ., Κρασσάς Γ.Ε.2005181 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetes, Retinopathy Άρθρο
Η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας των διαβητικών ατόμων. Ευρήματα των κυριότερων πολυκεντρικών μελετώνΣαμπάνης Χ., Καραμήτσος Δ.2004172 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δυσλιπιδαιμία, Σακχαρώδης διαβήτης, Πολυκεντρικές μελέτες Dyslipidemia, Diabetes mellitus, Multicenter studies Άρθρο
Τελικά προϊόντα προχωρημένης μη ενζυματικής γλυκοζυλίωσης (AGEs) και βιολογική τους δράσηΚουζή - Κολιάκου Κ., Κατσίκη Ν., Μανές Χ.2004172 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τελικά προϊόντα προχωρημένης μη ενζυματικής γλυκοζυλίωσης, Σακχαρώδης διαβήτης Advanced glucation end products, Diabetes mellitus Άρθρο
Άσκηση με βάρη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΒόλακλης Κ., Ζώης Χ., Τοκμακίδης Σ.2004172 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Άσκηση με βάρη, Αερόβια άσκηση Diabetes mellitus, Resistance training, Aerobic exercise Άρθρο
Τοξικότητα υπολιπιδαιμικής αγωγής σε διαβητικούς ασθενείςΔαμιανίδης Γ., Διδάγγελος Τ., Σαμπάνης Χ., Κουκουρίκου Μ., Τσίτσιου Ν., Καραμήτσος Δ.2004172 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηπατοτοξικότητα, Ραβδομυόλυση, Υπολιπιδαιμικά φάρμακα Liver toxicity, Rabdomyolysis, Hypolidaemic drugs Άρθρο
Σπινθηρογραφική διάγνωση και παρακολούθηση οστεομυελίτιδας σε διαβητική ασθενή με την μέθοδο των επισημασμένων με 99mTc-HMPAO αυτόλογων λευκών αιμοσφαιρίωνΓεώργα Σ., Διδάγγελος Τ., Άρσος Γ., Καραμήτσος Δ., Καρακατσάνης Κ.Γ.2004172 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητικό πόδι, Οστεομυελίτιδα, Σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά αιμοσφάιρια Diabetic foot, Osteomyelitis, Leucocyte scintigraphy Άρθρο
Η πρώϊμη παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία με Blue-Green Argon Laser βελτιώνει την πρόγνωση της οπτικής οξύτητας σε ασθενείς με σοβαρή μη παραγωγική (προπαραγωγική) και παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειαΚανιούρας Δ., Αναστασιλάκης Κ., Τσεκούρα Α., Βακάλης Α., Νικολακόπουλος Α.2004172 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλινοαντοχή, Ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική δοκιμασία ινσουλινικού αποκλεισμού, Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, Λόγος γλυκόζη/ ινσουλίνη Insulin resistance, Euglycemic hyerinsulinemic insulin clamp, OGTT, Glucose/Insulin ratio (G/I), ISI (composite) Άρθρο
Μικρολευκωματινουρία σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2Μπουγουλιά Μ., Ευθυμίου Ε., Λούστης Κ., Κρασσάς Γ.Ε.2004172 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μικρολευκωματινουρία, Σακχαρώδης διαβήτης Microalbuminuria, Diabetes mellitus Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Σακχαρώδης διαβήτης: μεταβολικό σύνδρομο και αθηρωμάτωση" Μελιδώνης Α.Μανές Χ.2004172 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Συγκριτική μελέτη δεικτών ευαισθησίας στην ινσουλίνη και ευγλυκαιμικού υπερινσουλιναιμικού ινσουλινικού αποκλεισμούΜαγούλα Ι., Τσάπας Α., Παλέτας Κ., Μπεκιάρη Ε., Καψαλιάρης Α., Δημητρακόπουλος Κ., Λευκός Ν.2004172 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλινοαντοχή, Ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική δοκιμασία ινσουλινικού αποκλεισμού, Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, Λόγος γλυκόζη/ ινσουλίνη Insulin resistance, Euglycemic hyerinsulinemic insulin clamp OGTT, Glucose/Insulin ratio (G/I), ISI (composite) Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2004172 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Νεκρολογία για Ανδρέα ΜιχάληΚαραμήτσος Δ.2004171 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Διαβητική νευροπάθεια - Έλκη στα κάτω άκραMalik R.2004171 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινσουλινική αντίσταση, θρόμβωση και αγγειακός κίνδυνος σε διαβητικά άτομα τύπου 2Αντωνόπουλος Α.2004171 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Ινσουλινική αντίσταση, Ινωδόλυση, Καρδιαγγειακή νόσος Diabetes mellitus type 2, Insulin resistance, Fibrinolysis, Cardiovascular disease Άρθρο
Μεταγευματική υπεργλυκαιμία και καρδιαγγειακή νόσοςΜπακατσέλος Σπ., Τσάπας Β.2004171 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβήτης τύπου 2, Γλυκαιμικός έλεγχος, Ινσουλινοαντίσταση, Θεραπευτική άσκηση Type 2 diabetes, Glycemin control, Insulin resistance, Rehabilitation training Άρθρο
Μελέτη των τιμών της αιμοσφαιρίνης (Hb), του αιματοκρίτη (Ht) και της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) σε διαβητικούς ασθενείςΑλεβίζος Μ., Αδαμίδου Α., Κοσμίδου Μ., Ηλιάδης Φ., Χατζητόλιος Α., Σαββόπουλος Χ.2004171 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΚΕ, Αιμοσφαιρίνη, Αιματοκρίτης, Σακχαρώδης διαβήτης ESR, Ht, Hb, Diabetes mellitus Άρθρο
Συσχέτιση του πολυμορφισμού Pro12Ala του γονιδίου PPARγ με την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Κεντρική ΜακεδονίαΤύχαλας Α., Σάτσογλου Α., Σουλής Κ., Τσοχατζής Ι., Κουβάτση Α., Τριανταφυλλίδης Κ.2004171 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Γονίδια PRARγ Type 2 diabetes mellitus, Genes PRARγ Άρθρο
Επίδραση της τορλεστάτης στην ημερονύκτια διακύμανση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματοςΔιδάγγελος Τ., Άθυρος Β., Κοντόπουλος Α., Παπαγεωργίου Α., Καραμήτσος Δ.2004171 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τολρεστάτη, Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος Diabetes Mellitus Tolrestat, Diabetic autonomic neuropathy Άρθρο
Η σημασία των επιπέδων γλυκόζης πλάσματος στο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων (ΙΜΤ) σε άτομα υψηλού κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ)Μπακατσέλος Σπ., Τσάπας Β., Βουδούρη Π., Χατζηκύρκου Χ., Παπαδόπουλος Γ., Σακαλλέρου Α., Δημητρούλα Χ., Πιτσάβα Ε., Σελαλματζίδου Δ., Ξάνθης Α.2004171 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γλυκόζη πλάσματος, Πάχος μέσου χιτώνα καρωτίδων Intimal medial thickness, Plasma glucose Άρθρο
Εμφυσηματική χολοκυστίτιδα (ΕΧ) και σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ)Σκαραγκάς Γ., Καραγιάννη Δ., Παπαδόπουλος Ρ., Τζατζάγου Γ., Καρακουλάκης Σ., Ρεπαντά Ε.2004171 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Χολοκυστίτις Diabetes mellitus, Cholecystitis Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Οι ανταγωνιστές ασβεστίου στην κλινική πράξη" Κροκίδης Ξ.Κ.Μανές Χ.2004171 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Η οφθαλμοπληγία σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειαΤριανταφύλλου Γ., Ζιώγας Κ., Κουντουρά Μ., Αναστασιλάκης Κ., Μαλάμος Κ., Τραϊανίδης Π.2004171 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Οφθαλμοπληγία Diabetes mellitus, Ophthalmoplegia Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2004171 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Βελτίωση της φροντίδας του διαβητικού πληθυσμού με την ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων υγείας. Improving Diabetes Care through quality development in health systemsKalo I.2003162 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Φροντίδα διαβητικών ασθενών Diabetes care Άρθρο
Η αντιϋπερτασική αγωγή σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθειαΛαζαρίδης Α.Ν., Σαραφίδης Π.Α.2003162 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβητική νεφροπάθεια, Λευκωματινουρία, Κλινικές μελέτες επιβίωσης, Αντιυπερτασική αγωγή Diabetic nephropathy, Albuminuria, Clinical trials, Antihypertensive treatment Άρθρο
Άσκηση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 από την άποψη της Επιστήμης της Φυσικής ΑγωγήςΧριστόδουλος Α.2003162 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβήτης τύπου 2, Γλυκαιμικός έλεγχος, Ινσουλινοαντίσταση, Θεραπευτική άσκηση Type 2 diabetes, Glycemic control, Insulin resistance, Rehabilitation training Άρθρο
Η γλυκοζυλιωμένη HbA1c βελτώνει την ανίχνευση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ) σε άτομα υψηλού κινδύνου με μη διαγνωστικά επίπεδα γλυκόζης πλάσματος νηστείας (FPG)Μπακατσέλος Σπ., Τσάπας Β., Δημητρούλα Χ., Χατζηκύρκου Χ., Παπαδόπουλος Γ., Τουρτούρης Σ., Ιορδανίδου Μ., Σακαλλέρου Α., Μπισδρέμης Ε., Σελαλματζίδου Δ.2003162 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπου 2 ΣΔ, Γλυκόζη νηστείας, Γλυκοζυλιωμένη Hb Type 2 DM, Fasting plasma glycose, HBA1c Άρθρο
Επίπεδα ομοκυστεϊνης (ΟΚ) και θρομβομοδουλίνης (ΤΜ) σε διαβητικούς τύπου 1 με διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝΦ)Ρεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Αδάμ Ε., Παπάζογλου Ν.2003162 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ομοκυστεϊνη, Διαβήτης τύπου 1, Διαβητική νεφροπάθεια Homocysteine, Type 1 diabetes, Diabetic nephropathy Άρθρο
Συνδυασμός αντιδιαβητικών δισκίων και ινσουλίνης - σύγκριση με συμβατική ινσουλινοθεραπεία σε δευτεροπαθή αστοχία σουλφονυλουριώνΜανές Χ., Μικούδη Κ., Πίγγας Γ., Καραγιάννη Δ., Σκούτας Δ., Αρσενίου Χ., Σκαραγκάς Γ.2003162 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός αντιδιαβητικών (δισκίων-ινσουλίνης, Τύπου 2 ΣΔ Combination therapy (oral agents plus insulin, Type 2 DM Άρθρο
Μακροχρόνια χορήγηση σιζαπρίδης σε ασθενή με βαριά διαβητική γαστροπάρεσηΔιδάγγελος Τ., Άρσος Γ., Βασιλειάδης Π., Καρακατσάνης Κ., Καραμήτσος Δ.2003162 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Σιζαπρίδη, Διαβητική γαστροπάρεση Cisapride, Diabetic gastroparesis Άρθρο
Ινσουλίνη Lispro και κύησηΣαμπάνης Χ., Διδάγγελος Τ., Τσίτσιου Ν., Ριζοπούλου Δ., Σεμερτζίδης Π,, Καραμήτσος Δ.2003162 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ινσουλίνη Lispro, Κύηση Insulin Lispro, Pregnancy Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Εγχειρίδιο διαβητολογίας" Μυγδάλης Η.Ν., Ψυρογιάννης Α.Ι.Μανές Χ.2003162 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Μιλώντας με τον άρρωστο" Παπαγιάννης Α.Κ.Μανές Χ.2003162 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
63ο Συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association, A.D.A.)επιμ. Διδάγγελος Τ.2003162 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Άρθρο
Ευχαριστίες στους κριτές τευχών Ε.Δ.Χ. έτους 2003Μανές Χ.2003162 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2003162 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκειαΜελιδώνης Α.2003161 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Καρδιακή ανεπάρκεια, Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια, Ινσουλινοαντοχή Diabetes mellitus, Heart failure, Diabetic myocardiopathy, Insulin resistance Άρθρο
Ακρωτηριασμοί: το μέγεθος του προβλήματοςΚαραγιάννη Δ., Μανές Χ.2003161 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Ακρωτηριασμοί, Επιδημιολογία, Κόστος Diabetes mellitus, Amputations, Epidemiology, Cost Άρθρο
Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Καραμήτσος Δ., Διδάγγελος Τ., Πασχαλίδου Ε., Σουγιουλτζόγλου Φ., Γκαλιαγκούση Ε., Ζωγράφου Ι., Πούρου Ε., Παπαδημητρίου Ε.2003161 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παχυσαρκία, Συστολική υπέρταση, Στεφανιαία νόσος, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδειο, Διαβητική νεφροπάθεια Obesity, Systolic hypertension, Coronary artery disease, Cerebrovascular accident, Diabetic nephropathy Άρθρο
Διαφορική διάγνωση οστεομυελίτιδας στο διαβητικό πόδι σε συνδυασμό ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων. Πρόδρομη ανακοίνωσηΓεώργα Σ., Άρσος Γ., Διδάγγελος Τ., Μάλλιας Ι., Πάγκαλος Ε., Καραμήτσος Δ., Καρακατσάνης Κ.Γ.2003161 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητικό πόδι, Οστεομυελίτις, Σπινθηρογράφημα οστών Diabetic foot, Osteomyelitis, Bone scintigraphy Άρθρο
Μελέτη του μέσου όγκου αιμοπεταλίων σε διαβητικούς τύπου 2Παπάνας Ν., Μαυρίδης Γ., Καραβαγγέλη Ε., Λακασάς Γ.2003161 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Διαβητική μικροαγγειοπάθεια, Αιμοπετάλια Diabetes mellitus type 2, Diabetic microvascular disease, Platelets Άρθρο
Λιπώδης διήθηση του παγκρέατος: Μελέτη με την αξονική τομογραφίαΤσιτουρίδης Ι., Καρατζίδου Κ., Μελίδης Δ., Εμμανουηλίδου Μ., Χονδροματίδου Σ., Γκουτσαρίδου Φ., Στρατηλάτη Σ., Tarazi L., Μοριχοβίτου Α., Κακαρίνου Ε., Μπεζιργιαννίδης Χ.2003161 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιπώδης διήθηση, Πάγκρεας, Αξονική τομογραφία Fatty replacement, Pancreas, Computed Tomography Άρθρο
Η επίδραση της ομοκυστεϊνης (ΟΚ) στην λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων σε διαβητικούς τύπου 1 με διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝΦ)Ρεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Γκουτκίδου Σ., Παπάζογλου Ν., Γεωργακοπούλου Ε.2003161 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Αιμοπετάλια, Ομοκυστεϊνη Diabetes type 1, Platelets, Homocysteine Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Διατροφή για υγεία, άσκηση και αθλητισμός" Χασαπίδου Μ., Τσιλιγκίρογλου - Φαχαντίδου Α.Μανές Χ.2003161 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2003161 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Βαρύ οξύ αναπνευστικό σύνδρομοΚαραμήτσος Δ., Βασιλειάδης Θ., Τζιόμαλος Κ., Λευκού Ε.200316  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Σημείωμα της ΣύνταξηςΜανές Χ.200316  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια: νεότερες απόψειςΓιαννόγλου Γ., Γιαννακούλας Γ.2002152 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Νόσοι μυοκαρδίου, Μεταβολισμός Diabetes mellitus, Myocardial diseases, Metabolism Άρθρο
Διαβήτης τύπου 1 1/2: Μύθος ή πραγματικότητα;Παπαδοπούλου Φ.Γ., Κρασσάς Γ.Ε.2002152 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Ιδιοπαθής, Αυτοάνοσος, Τύπου 1 1/2 σακχαρώδης διαβήτης, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Γενετική, Β-κύτταρα παγκρέατος Diabetes mellitus type 1, Idiopathic, Automune, Diabetes mellitus type 1 1/2, Type 2 Diabetes, Genetics, b-cell Άρθρο
Ομοκυστεϊνη (ΟΚ) και σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ)Σκαραγκάς Γ.2002152 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ομοκυστεϊνη, Σακχαρώδης διαβήτης Homocysteine, Diabetes mellitus Άρθρο
Εκτίμηση της επασβέστωσης του αορτικού τόξου σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 Παπάνας Ν., Συμεωνίδης Γ., Γιαννάκης Ι., Μαυρίδης Γ., Λακασάς Γ., Αρτόπουλος Ι.2002152 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αορτικό τόξο, Αρτηριακή υπέρταση, Διαβητική μικροαγγειοπάθεια, Δυσλιπιδαιμία, Επασβέστωση, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Στεφανιαία νόσος Aortic arch, Calcification, Coronary Artery Disease, Diabetes Mellitus type 2, Diabetic Microvascular Disease, Dyslipidaemia, Hypertension Άρθρο
Η βασική εκκριτική εφεδρεία του παγκρέατος στην ταυτοποίηση του διαβήτη τύπου 2Δημητσίκογλου Α.Ν., Ψωμά - Τσίτρου Ε., Κωνσταντινίδου Λ., Σαμαρτζίδης Κ., Γεωργηεφένδης Κ., Δημητσίκογλου Ν.2002152 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ C-πεπτίδιο, Διαβήτης τύπου 2 C-peptide, Type 2 diabetes Άρθρο
Η επίδραση των αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης στο οίδημα της ωχράς ασθενών με μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειαΤριανταφύλλου Γ., Τσιγκούδης Δ., Γατάκης Γ., Κουντουρά Μ., Αμπενίνι Ρ., Τραϊανίδης Π.2002152 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Οίδημα ώχρας Diabetic retinopathy, Macular edema Άρθρο
Αναζήτηση ατόμων με προδιάθεση για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με προσδιορισμό ειδικών αυτοαντισωμάτωνΣουγιουλτζόγλου Φ., Falorni A., Κάσση Γ., Λεκίδου Ο., Διδάγγελος Τ., Καραμήτσος Δ., Παπαδημητρίου Μ.2002152 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπου 1 ΣΔ, Αυτοαντισώματα, Συγγενείς Type 1 DM, Autoantibodies, Relatives Άρθρο
Νεκρολογία για Γιώργο ΠαπαδόπουλοΒασιλειάδης Θ.2002152 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Άρθρο
Επιστολή Προέδρου ΔΕΒΕΚαραμήτσος, Δ.2002152 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2002152 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία και σακχαρώδης διαβήτηςΑποστολίδης Α., Χατζηχρήστου Δ.2002151 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία Diabetes mellitus, Female sexual dysfunction Άρθρο
GLP-1 ανάλογα: επίδραση στο β-κύτταροΠοντικίδης Ν.2002151 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Προσομοιάζον με γλυκαγόνη πεπτίδιο Diabetes mellitus, Glucagon-like peptide Άρθρο
Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και μακροαγγειοπάθεια σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Μπακατσέλος Σπ., Τσάπας Β.2002151 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α-ΜΕΑ, Μακροαγγειοπάθεια, Σακχαρώδης διαβήτης A.C.E. inhibitor, Macroangiopathy, Diabetes mellitus Άρθρο
Αποτελεσματικότητα αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Διδάγγελος Τ., Σουγιουλτζόγλου Φ., Γκαλιαγκούση Ε., Ζωγράφου Ι., Βασιλειάδης Π., Καραμήτσος Δ., Παπαδημητρίου Μ.2002151 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπέρταση, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, Αντιυπερτασικά φάρμακα Hypertension, Type II diabetes, Antihypertensive drugs Άρθρο
Επίπεδα αδρενομεδουλίνης και μικρολευκωματινουρίας μετά χορήγηση λοσαρτάνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ τύπου 2) και μικρολευκωματινουρίαΚαλτσάς Θ., Τσιότσια Ε., Ευθυμίου Η., Παπαδοπούλου Φ., Κολιάκος Γ.2002151 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, Μικρολευκωματινουρία, Αδρενομεδουλίνη, Λοσαρτάνη Diabetes mellitus type II, Microalbuminuria, Adrenomedullin, Losartan Άρθρο
Επίπεδα σιαλικού οξέος πλάσματος (ΣΟ), μίκρο- και μακροαγγειοπάθεια σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 1. Αναφορά στα ευρήματα της Eurodiab complications studyΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Μανές Χ., Γκουτκίδου Σ., Τζατζάγου Γ., Κούτσιου Κ.2002151 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σιαλικό οξύ, Μικροαγγειοπάθεια Sialic acid, Microangiopathy Άρθρο
Η επίδραση της υπερινσουλιναιμίας στη νεφροσωληναριακή μεταφορά του νατρίουΤσάπας Α., Μαγούλα Ι., Μπεκιάρη Ε., Τσάπας Β., Λευκός Ν.2002151 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπερινσουλιναιμία, Ινσουλινοαντοχή, Ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική δοκιμασία ινσουλινικού αποκλεισμού, Ιδιοπαθής υπέρταση, Νάτριο, Κάθαρση νατρίου, Λίθιο Hyperinsulinemia, Insulin resistance, Euglycemin hyperinsulinemic insulin clamp, Essential hypertension, Sodium, Sodium clearance, Lithium Άρθρο
Η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην αντιμετώπιση διαβητικών με στεφανιαία νόσο, με διαδερμική στεφανιαία επαναιμάτωση (PCI). Μελέτη σε σειρά ασθενών μαςΜπομπότης Γ.Χ., Χατζηνικολάου Ε.Ι., Στραβέλας Ε.Ι., Μπελεβεσλής Θ.Ε., Τσάμης Ν.Ε., Βασιλειάδης Κ.Ε., Σιόλαβος Α.Ε., Κουρόγλου Σ.Α.2002151 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Διαδερμική στεφανιαία επαναιμάτωση Diabetes mellitus, Percutaneous coronary revascularization Άρθρο
Αδυναμία αντίληψης υπογλυκαιμίας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και αντιμετώπισή τηςHeller S.R.2001142 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Διαβητική νευροπάθεια αυτόνομου νευρικού συστήματος του κυκλοφορικούΔιδάγγελος Τ.2001142 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Κυκλοφορικό σύστημα, Νευροπάθεια ΑΝΣ Diabetes mellitus, Cardiovascular autonomic neuropathy Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και οινόπνευμαΑντωνόπουλος Α., Αλεξίου Ζ.2001142 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οινόπνευμα, Σακχαρώδης διαβήτης Alcohol, Diabetes mellitus Άρθρο
Ομοκυστεϊνη (ΟΚ) πλάσματος και διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝΦ)Σκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Κούτσιου Κ., Τζατζάγου Γ., Θεοδοσίου Ε., Παπάζογλου Ν.2001142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ομοκυστεϊνη, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική νεφροπάθεια Homocysteine, Diabetes mellitus, Diabetic nephropathy Άρθρο
Κίνδυνος εξέλιξης προς παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε διαβητικούς τύπου 1Μανές Χ., Τριανταφύλλου Γ., Σκούτας Δ., Κοραϊδης Κ., Γεωργιάδου Σ., Παπάζογλου Ν.2001142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπου Ι ΣΔ, Αμφιβληστροειδοπάθεια Type I DM, Retinopathy Άρθρο
Διατροφικές συνήθειες διαβητικών ασθενών και συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες διατροφήςΣουλής Κ., Κόρνακα Ε., Σαχλά Ζ., Γιακόουμπκοβα Μ., Παυλίδης Γ.2001142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Δίαιτα, Διατροφή, Διατροφικές συνθήκες Diabetes mellitus, Diet, Nutrition, Nutritional habits Άρθρο
Παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε διαβητικούς τύπου 1Μανές Χ., Τριανταφύλλου Γ., Καραγιάννη Δ., Τσιανάκα Α.2001142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπος Ι Σ, Επιπλοκές Type I DM, Chronic complications Άρθρο
Η εξέλιξη της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ) μετά την εγχείρηση καταρράκτηΤριανταφύλλου Γ., Κούλαλη Ε., Σκόρδας Α., Μεταλλίδης Σ., Αμπεντίνι Ρ., Πέτρου Ζ., Διαμαντοπούλου Αικ., Ταταρίδης Γ., Τραϊανίδης Π.2001142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Καταρράκτης Diabetic retinopathy, Cataract Άρθρο
Θεραπεία διαβητικού ποδιού (μετ.ημερ: διαβητικά έλκη στα κάτω άκρα - ακρωτηριασμοί)Αρβανιτάκης Ε., Βέβες Α., Καρακατσάνης Κ.Γ., Καραμόσχος Κ., Μυγδάλης Η.Ν., Παπάζογλου Κ.Ο., Τσιτουρίδης Ι.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Το διαβητικό πόδι" Μυγδάλης Η.Ν.Μανές Χ.2001142 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Νεότερες θεραπείες για τα διαβητικά έλκη κάτω άκρων Βέβες Α.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Σπινθηρογραφική εκτίμηση του διαβητικού ποδός για τη διάγνωση της οστεομυελίτιδαςΚαρακατσάνης Κ.Γ.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Ο Ακρωτηριασμός στο διαβητικό πόδιΚαραμόσχος Κ.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Νευροπαθητική αρθροπάθεια ή άρθρωση Charcot (μετ.ημερ: διαβητικά έλκη στα κάτω άκρα - ακρωτηριασμοί)Μυγδάλης Η.Ν.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Αγγειοχειρουργική αντιμετώπιση αρτηριακών βλαβών στο διαβητικό πόδι Παπάζογλου Κ.Ο.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Η μαγνητική τομογραφία στο διαβητικό πόδιΤσιτουρίδης Ι.2001142 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Άρθρο
Παχυσαρκία και διαβήτης: o εγκέφαλος παίζει ρόλοWilliams G., Harrold J.A., Cutler D.J.2001141 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ενεργοποιημένοι υποδοχείς των πολλαπλασιαστών των υπεροξυσωμάτων: ο ρόλος τους στην παθογένεση μεταβολικών παθήσεων και στη δράση των θειαζολινεδιονώνΧαρσούλης Φ.2001141 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ινωδογόνο, διαβήτης, αγγειοπάθειαΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε.2001141 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ινωδογόνο, Διαβήτης, Αγγειοπάθεια Fibrinogen, Diabetes, Angiopathy Άρθρο
Διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη. Τι αλλάζει;Βολιώτης Κ., Ανθιμίδης Γ., Δημητσίκογλου Ν., Κούρτογλου Γ., Συμελίδης Δ.2001141 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Παρατηρήσεις για το σακχαρώδη διαβήτη σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετώνΚαραμήτσος Δ., Σουγιουλτζόγλου Φ., Πασχαλίδου Ε., Πεχλιβανίδης Α., Πανάγος Χ., Πούρου Ε.2001141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπερήλικες, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Elderly people, Diabetes mellitus type 2 Άρθρο
Σχέση του δείκτη κωνικότητας με τον δείκτη μάζας σώματος, τον λόγο μέσης/ισχίων και τα λιπίδια στον τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτηΣουλής Κ., Φυτίλη Χ., Μανές Χ., Αλιχανίδου Ο., Παπάζογλου Ν., Πρόγια Ε., Κουκουρίκος Σ., Χολέβας Μ.2001141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παχυσαρκία, Κωνικότητα, Κεντρική παχυσαρκία, ΜΙΕΣΔ, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Λιπίδια Obesity, Conicity, Central obesity, Diabetes mellitus type 2, NIDDM, Cholesterol, Triglycerides, Lipids Άρθρο
Δυναμική μελέτη των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης σε διαβητικούς τύπου 2 με απλή και παραγωγικού τύπου αμφιβληστροειδοπάθειαΤσιότσια Γ.Ε., Τζώτζας Θ., Ευθυμίου Η., Αποστολοπούλου Δ., Μπουγουλιά Μ., Κρασσάς Γ.Ε.2001141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Αυξητική ορμόνη, Διαβητικού τύπου αμφιβληστροειδοπάθεια Non insulin-dependent diabetes mellitus, Growth hormone, Diabetic retinopathy Άρθρο
Αποτελέσματα της παναμφιβληστροειδικής Laser φωτοπηξίας στη διαβητική ερύθρωση της ίριδαςΤριανταφύλλου Γ., Κωνσταντίνου Ι., Παπούλιας Δ., Μοιρασγεντή Α., Τραϊανίδης Π.2001141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ερύθρωση, Ίριδα, Laser, Φωτοπηξία Rubeosis, Iris, Laser, Photacoagulation Άρθρο
Εμφυσηματική πυελονεφρίτις. Παρουσίαση δύο περιπτώσεων σε διαβητικούς ασθενείςΣκαραγκάς Γ., Κούτσιου Κ., Ρεπαντά Ε., Φραγκουλίδου Ε., Ιωσηφίδης Ν., Παπάζογλου Ν.2001141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εμφυσηματική πυελονεφρίτις, Σακχαρώδης διαβήτης Ephysematous pyelonephritis, Diabetes mellitus Άρθρο
Ανταποκρίσεις από συνέδρια 2001141 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Άρθρο
Proceedings of the 2nd Balkandiab Meeting "Chronic diabetic complications" THESSALONIKI, 26 NOVEMBER 2000 General Hospital "PAPAGEORGIOU. Διαβαλκανική Διαβητολογική συνάντηση: "Χρόνιες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη" Θεσσαλονίκη 26.11.2002  2001141 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Άρθρο
Βιβλιοκρισία: "Ψυχιατρικές γνώσεις για εφαρμογή από κάθε γιατρό" Ιεροδιακόνου Χ.Σ.Μανές Χ.2001141 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 2001141 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Από τη Διεύθυνση ΣύνταξηςΜανές Χ.2001141 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης στις γυναίκεςΚαραγιάννη Δ.2000132 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Η ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη κατά την διάρκεια των νηστειών του ιερού μήνα του Ραμαζανιού των μουσουλμάνωνΧατζηαχμέτ Α., Παπάζογλου Ν.2000132 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Ήπαρ και σακχαρώδης διαβήτης. Διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, συμμετοχή του ήπατοςΜπακατσέλος Σπ.2000132 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Διαβητικό λιπώδες ήπαρΜπακατσέλος Σπ.2000132 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Μηχανισμοί της μεταγευματικής δυσανεξίας στη γλυκόζηΜπακατσέλος Σπ.2000132 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Το C-πεπτίδιο στην ταυτοποίηση του διαβήτη τύπου LadaΔημητσίκογλου Ν., Πούλου Α., Ψωμά - Τσίτρου Ε., Σαμαρτζίδης Κ.2000132 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Δίαιτα IDDM ασθενών του κέντρου μας. Πρόσληψη λευκωμάτων και ρυθμός απέκκρισης λευκωματίνης (Συγκριτικά ευρήματα της Eurodiab IDDM Complications Study)Παπάζογλου Ν., Γκουτζουρέλα Μ., Σουλής Κ., Καραγιάννη Δ., Παπαδέλη Ε., Λέττα Β., Φραγκουλίδου Ε.2000132 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, Νεφροπάθεια, Πρόσληψη λευκωμάτων, Λευκωματινουρία Diabetes mellitus, IDDM, Nephropathy, Protein intake, Albuminuria Άρθρο
Πρόσληψη ινών, επίπεδα χοληστερίνης και βαθμός καρδιαγγειακού κινδύνου σε IDDM ασθενείς (Συγκριτικά ευρήματα της Eurodiab IDDM Complications Study)Παπάζογλου Ν., Γκουτζουρέλα Μ., Σουλής Κ., Μανές Χ., Παπαδέλη Ε., Σκούτας Δ.2000132 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φυτικές ίνες, Δίαιτα, Σακχαρώδης διαβήτης, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, Καρδιαγγειακή νόσος, Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου Fiber, Diet, Diabetes mellitus, Diabetes mellitus type I, Cardiovascular disease, CVD, Risk factors for CVD Άρθρο
Λιπίδια πλάσματος και λευκωματουρία σε τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτη: (Συγκριτικά αποτελέσματα με το κέντρο μας)Παπάζογλου Ν., Σουλής Κ., Παπαδέλη Ε., Κυρκούδης Α., Καζάρας Ι., Χαριτίδης Ε., Τσιανάκα Α.2000132 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Χρόνιες επιπλοκές, μεταβολικός έλεγχος και διατροφικές συνήθειες σε διαβητικούς τύπους 1. Σύγκριση και με τα ευρήματα της Eurodiab IDDM Complications StudyΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Μανές Χ., Γκουτκίδου Σ., Νικολακόπουλος Α., Ιωαννίδης Η.2000132 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης με διάγνωση πριν από τα 36 έτη χωρίς αρχική ανάγκη ινσουλινοθεραπείαςΚαραμήτσος Δ., Πασχαλίδου Ε., Πούρου Ε., Σουγιουλτζόγλου Φ., Διδάγγελος Τ., Κούρτογλου Κ.2000132 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης κυήσεως, Διαβήτης τύπου MODY, Κληρονομικότητα Gestational diabetes, MODY type diabetes, Heredity Άρθρο
Αποχαιρετιστήριο Σημείωμα της ΣύνταξηςΠαπάζογλου Ν.2000132 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Υποδοχείς σουλφονυλουριών, δίαυλοι καλίου και ρύθμιση έκκρισης ινσουλίνηςΧαρσούλης Φ.2000131 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Αντρική σεξουαλική δυσλειτουργία και σακχαρώδης διαβήτης. Μέρος Ι: Επιδημιολογία και παθοφυσιολογίαΑποστολίδης Α., Χατζηχρήστου Δ.2000131 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Σακχαρώδης διαβήτης, Στυτική δυσλειτουργία, Επιδημιολογία, Παθοφυσιολογία, Εκσπερμάτιση, Οργασμός Diabetes mellitus, Erectile dysfunction, Ejaculation, Orgasm, Epidemiology, Pathophysiology, Hormones, Neuropathy, Vascular disease Άρθρο
Ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία και σακχαρώδης διαβήτης. Μέρος ΙΙ: Διάγνωση και θεραπείαΑποστολίδης Α., Χατζηχρήστου Δ.2000131 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Σακχαρώδης διαβήτης, Στυτική δυσλειτουργία, Διάγνωση, Νυκτερινή στυτική δραστηριότητα, Σηραγγομετρία, Φαρμακοθεραπεία, Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις, Συσκευές κενού, Πεϊκές προθέσεις Diabetes mellitus, Erectile dysfunction, Treatment, Diagnosis, Nocturnal penil tumescence recording, Cavernosometry- cavernosography, Penile prosthesis, Intracavernosal injections, Vacuum costriction devices, Sildenaphil, Oral agents Άρθρο
Η διαβητική νεφροπάθεια στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΚωνσταντινίδου Λ., Σταματοπούλο Μ., Δημητσίκογλου Ν., Δεμιρτζόγλου Θ., Ναβροζίδου Ε., Δημητσίκογλου Ιορδ.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητική νεφροπάθεια, Διαβήτης τύπου Ι Diabetic nephropathy, Type I diabetes Άρθρο
Η διαβητική νεφροπάθεια στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Δημητσίκογλου Ν., Σαμαρτζίδης Κ., Μίκηκης Β., Ρόζη - Πάνου Π., Μπαρμπούτης Κ., Δεμιρτζόγλου Θ.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Επίπεδα προθρομβονικού κλάσματος 1+2 (F1+2) σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 1 με μικρολευκωματινουρίαΡεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Γκουτκίδου Σ., Ιωαννίδης Η., Γκάντζαρου Α., Παπάζογλου Ν., Γεωργακοπούλου Ε.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης τύπου Ι, Μικρουλευκωματινουρία, Προθρομβινικό κλάσμα 1+2 Diabetes type I, Microalbuminuria, Prothrombin fragment 1+2 Άρθρο
Συχνότητα Hericobacter Pylori (Hp) λοίμωξης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Τζατζάγου Γ., Γκάντζαρου Α., Μανές Χ., Χαριτίδης Ε., Μαρτασίδου Κ., Παπάζογλου Ν.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ινωδογόνο σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 1. Αναφορά και στα ευρήματα της Eurodiab Complications StudyΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Μανές Χ., Γκουτκίδου Ε., Τζατζάγου Γ., Καραγιάννη Δ., Κουγιουμτζόγλου Δ.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινωδογόνο, Μικρολευκωματινουρία, Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, Καρδιαγγειακή νόσος Fibrinogen, Microalbuminuria, Insulin-dependent diabetes mellitus, Cardiovascular disease Άρθρο
Πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια σε διαβητικούςΤριανταφύλλου Γ., Καραβασίλη Κ., Ψαρρά Π., Ρήγα Μ., Ιουλιανού Σ., Τραϊανίδης Π.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συνέπεια διαβητικών ασθενών ως προς την παρακολούθηση των εξωτερικών ιατρείωνΣάιλερ Ν., Σταυρίδης Η., Χυτηρίδου Δ., Βολιώτης Κ., Σπηλιόπουλος Α.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Πόσο σωστή είναι η παρακολούθηση των διαβητικών από μη ειδικούςΣάιλερ Ν., Χυτηρίδου Δ., Σταυρίδης Η., Βολιώτης Κ., Σπηλιόπουλος Α.2000131 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών στον σακχαρώδη διαβήτηΣκαραγκάς Γ.1999122 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Σακχαρώδης διαβήτης, Μεταβολισμός πρωτεϊνών Diabetes mellitus, Protein metabolism Άρθρο
Lucilia Sericata. Μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση σε εκτεταμένα διαβητικά έλκη κάτω άκρων ισχαιμικής αιτιολογίαςΒογιατζόγλου Δ., Λούπα Χ.1999122 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Παχυσαρκία: Μεταβολικές διαταραχές. Φαρμακευτική αντιμετώπισηΜανές Χ., Σάιλερ Ν., Ποντικίδης Ν., Παζαϊτου Κ., Σουλής Κ., Δημητσίκογλου Ν., Ευθυμίου Ηλ.1999122 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του παγκρέατος, ως δείκτης λειτουργικότητάς του, στα παιδιά με β-μεσογειακή αναιμίαΘεοχάρη Μ., Ιωαννίδου Δ., Νουνόπουλος Χ., Μπουλούκος Α., Παπαδογιάννης Μ., Κατσικάρη Μ., Καρπάθιος Θ., Μπαρτσόκας Χ.Σ.1999122 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Διαφορές ως προς το φύλο μεταξύ τύπου 2 διαβητικών ασθενών με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσοΜελιδώνης Α., Τουρνής Σ., Ηρακλειάδου Σ., Λεμπιδάκης Ε., Χατζησάββας Ι., Τσατσούλης Α., Φούσσας Σ.1999122 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τύπου 2 σακχαρώδης διαβήτης, Στεφανιαία νόσος, Διαφορές ως προς το φύλο, Στεφανιογραφία Type 2 diabetes, Coronary heart disease, Sex differences, Coronary angiography Άρθρο
ΗΚΓ-φικό διάστημα QT και διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματοςΔημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου Λ., Γεωργηεφένδης Κ., Γουναρίδης Ελ., Παπαδόπουλος Σ., Γάκος Ευκλ.1999122 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Διάστημα QT σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείς. Σχέση με τις μικροαγγειακές επιπλοκές. Αναφορά στα ευρήματα της Eurodiab IDDM Complications StudyΠαπάζογλου Ν., Ιωαννίδης Α., Μανές Χ., Σκαραγκάς Γ., Καραγιάννη Δ., Κοντόπουλος Μ.1999122 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, Διάστημα QT, Παρατεταμένο διάστημα QT, Μικροαγγειακές επιπλοκές Insulin dependent diabetes mellitus, QT interval, QT prolongation, Microvascular complications Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΠαπάζογλου Ν.1999122 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ορμονική και νευρική ρύθμιση της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατοςΧαρσούλης Φ.1999121 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Τύλος (κάλος): Σημασία και αντιμετώπιση στο διαβητικό πόδιΑρβανιτάκης Ε.1999121 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Διαβητική κετοξέωσηΠαπάζογλου Ν.1999121 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Υπερωσμωτικό μη κετοτικό υπεργλυκαιμικό κώμαΠαπάζογλου Ν.1999121 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Οξείες μεταβολικές διαταραχές του σακχαρώδη διαβήτηΒολιώτης Κ., Καραγιάννη Δ., Σιμελίδης Δ., Μάρας Π., Μαρίνος Ε., Γκριτζής Ι.1999121 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Ο επιπολασμός της (χρόνιας αισθητικοκινητικής) περιφερικής διαβητικής πολυνευροπάθειας σε ασθενείς του εξωτερικού διαβητολογικού ιατρείουΔημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου Λ., Γεωργηεφένδης Κ., Πέτρα Β., Παπαοικονόμου Π., Μόσχου Κ.1999121 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας με ακαρβόζη σε ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη. Συγκριτική, τυχαιοποιημένη μελέτηΠάγκαλος Ε., Παχαρίδου Β., Τζούνας Κ., Αβραάμ Χ., Μανωλάκη Χ., Πετρίδης Σ., Θεοδωρίδης Σ., Γεωργιάδης Η., Μηλιώνης Α.1999121 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Διατροφικές συνήθειες των IDDM ασθενών του κέντρου μας. Σύγκριση με ανάλογα ευρήματα της Eurodiab IDDM Complications StudyΠαπάζογλου Ν., Γκουτζουρέλα Μ., Σουλής Κ., Μανές Χ., Παπαδέλη Ε., Σκούτας Δ.1999121 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, ΙΕΣΔ, Δίαιτα, Διατροφή, Διατροφικές συνήθειες Diabetes mellitus, Diabetes mellitus type I, IDDM, diet, nutrition, nutritional habits Άρθρο
Ο παράγων Von Willebrand (vWF) σε διαβητικούς τύπου Ι, στα πλαίσια της Eurodiab IDDM Complications StudyΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Μανές Χ., Καραγιάννη Δ., Γκουτκίδου Σ., Ζαχαριουδάκη Κ.1999121 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγων von Willebrand, Μικρολευκωματινουρία, Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, Καρδιαγγειακή νόσος Von Willebrand factor, Microalbuminuria, Insulin - dependent diabetes mellitus, Cardiovascular disease Άρθρο
Η εξέλιξη της μη εξιδρωματικής γεροντικής εκφύλισης της ωχράς σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματοςΤριανταφύλλου Γ., Γραμμένος Α., Σκουφάρας Α., Καραγιάννη Τ., Τραϊανίδης Π.1999121 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού καρδιαγγειακού συστήματος στον σακχαρώδη διαβήτηΤεντολούρης Ν., Κατσιλάμπρος Ν.1998112 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και κεντρικό νευρικό σύστημαΓιώβος Ι., Μούσλεχ Τ., Καζάκος Κ., Λιμενόπουλος Β.1998112 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Επίπεδα μαγνησίου στα ερυθρά αιμοσφάιρια και στον ορό σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙΕυθυμίου Η., Μπουγουλιά Μ., Τζώτζας Θ., Παππά Α., Τρίαντος Αθ.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Θεραπεία με μοξονιδίνη ασθενών με ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση και μη ινσουλινο - εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη (NIDDM)Ευθυμιάδης Α., Λευκός Ν., Παπαδόπουλος Ι., Καρούλιας Στ., Ευθυμιάδης Ι., Τσάπας Γ.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Περίπτωση νεκρωτικής απονευρωσίτιδας ή περιτοναϊτιδος (necrotizing fascitis) σε διαβητικούς ασθενείςΚαραγιάννη Δ., Σκαραγκάς Γ., Παπαδέλη Ε., Γκουτκίδου Σ., Σταγκίδης Γ., Ζαχαριουδάκη Κ., Παπάζογλου Ν.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νευρωτική περιτοναϊτις, Σακχαρώδης διαβήτης Necrotizing fascilitis, Diabetes mellitus Άρθρο
Η συσσώρευση των αιμοπεταλίων, τα επίπεδα του ινωδογόνου και τον παράγοντα von Willebrand στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Ζαφειρίου Κ., Κουγιουμτζόγλου Σ., Τζατζάγου Γ., Παπάζογλου Ν.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Επίπεδα λεπτίνης σε παχύσαρκες γυναίκες με ή χωρίς ΣΔ τύπου ΙΙΜπουγουλιά Μ., Τζώτζας Θ., Ευθυμίου Η., Κολιάκος Γ., Τριάντος Α., Κρασσάς Γ.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σχέση διαλικού οξέος και διαβητικής νεφροπάθειας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΜελιδώνης Α., Τουρνής Σ., Ηρακλειώτη Σ., Ηρακλειανού Σ.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σιαλικό οξύ, Μικρολευκωματινουρία, Διαβητική νεφροπάθεια, Μη ινσουλινοεξαρτώμενος Σακχαρώδης Διαβήτης Sialic acid, Microalbuminuria, Diabetic nephropathy, NIDDM Άρθρο
Η δοκιμασία βαθέως καθίσματος (Squatting test) στη μελέτη της διαταραχής του αυτόνομου νευρικού συστήματος στους διαβητικούς Δημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου Λ., Κουτμερίδης Μ., Γεωργηεφένδης Κ., Καρακόλιος Α., Μηλίδης Θ.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συσχέτιση των αντιοξειδωτικών ενζύμων των ερυθροκυττάρων {υπεροξείδασης της γλουταθειόνης (GPX) και δυσμουτάσης του υπεροξειδίου (SOD) } και του μεταβολικού ελέγχου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΤσιταμίδου Ρ., Φυτίλη Χ., Πάγκαλος Ε., Τσαρδάκη Μ., Πρόγια Ε.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η δράση του αναστολέως του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) Lisinopril στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ασθενών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτηΜανές Χ., Σούλης Κ., Βούκιας Μ., Τριανταφύλλου Γ., Σκαραγκάς Γ., Ηλιάδης Β., Παπάζογλου Ν.1998112 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η ομοιόασταση του μαγνησίου στον σακχαρώδη διαβήτηΜπουγουλιά Μ., Ευθυμίου Η.1998111 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Διαταραχή ανοχής στην γλυκόζη (ΔΑΓ)Γιώβος Ι., Μούσλεχ Τ., Συμεωνίδης Γ., Καζάκος Κ.1998111 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Υπέρταση στο σακχαρώδη διαβήτηΜπακατσέλος Σπ., Διδάγγελος Τ., Αρχανιωτάκη Μ., Καραγιάννη Δ.1998111 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα. VII. Επίπτωση (Incidence) του ΙΕΣΔ σε πέντε Νομούς της Βόρειας Ελλάδας την περίοδο 1989 - 1995Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Καραμήτσος Δ., Μηλαράκης Δ., Σάτσογλου Α., Αναγνώστου Ε., Χατζηπέτρου Α., Μάρας Π., Δημητσίκογλου Ν., Κυρκούδης Α., Μαρίνος Ε., Γκιρτζής Ι., Χριστακίδης Δ.1998111 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σύγκριση μεθόδων προσδιορισμού της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1)Σούλιου Ε., Συμεωνίδης Γ., Μούσλεχ Τ., Αρχανιωτάκη Μ., Δίζα Ε., Κυριαζοπούλου Β.1998111 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ινσουλινοαντίσταση και λιπιδαιμικό profile σε παιδιά με παχυσαρκίαΔαμιανάκη Δ., Τσουτσινός Α., Ζίκα Ι., Μελιδώνης Α.1998111 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Βακτηριουρία και σακχαρώδης διαβήτηςΡεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Μπούσιου Θ., Γκουτκίδου Σ., Κεσίδης Χ., Παπάζογλου Ν., Γεωργακοπούλου Ε.1998111 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Βακτηριουρία Diabetes mellitus, Bacteriouria Άρθρο
Λοιμώξεις και σακχαρώδης διαβήτης. Το μέγεθος του μύθουΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε.1997102 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ο ρόλος της αυξητικής ορμόνης (GH) και των ινσουλινόμορφων αυξητικών παραγόντων (IGF-I) και τα ΙΙ (IGF-Ι) στην παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτηΣαραντοπούλου Β.1997102 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας Ι, Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας ΙΙ, Μακροσωμία και Σακχαρώδης διαβήτης Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I), Insulin-like Growth Factor-II (IGF-II), Macrosomia and Diabetes mellitus Άρθρο
Η διατροφή των υπερηλίκωνΚαραμήτσος Δ.1997102 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Θερμίδες, Πρωτεϊνες, Βιταμίνες, Μέταλλα Calories, Proteins, Vitamins, Minerals Άρθρο
Επίδραση των μεταβολών του σωματικού βάρους και της φυσικής κατάστασης στη ρύθμιση του διαβητικού ασθενούςΜανές Χ., Δημητσίκογλου Ν., Σουλής Κ., Σάτσογλου Αιμ., Σιμελίδης Δ.1997102 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Υπογονιμότητα λόγω ανάστροφης εκσπερμάτισης οφειλόμενης σε διαβητική νευροπάθειαΠανίδης Δ., Καλαχάνης Ι., Ρούσσος Δ., Σκιαδόπουλος Σ., Στεργιόπουλος Κ., Μαυροματίδης Γ., Πεχλιβανίδης Κ., Μελεούνη Α., Καραγιάννης Β., Μαμόπουλος Μ.1997102 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Χρήση βοτάνων από διαβητικούςΣιμελίδης Δ., Αποστολίδου Κ., Βαδαρλής Ε.1997102 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Διαβητική νευροπάθεια σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείςΜανές Χ., Παπάζογλου Ν., Σωσσίδου Ε., Παπαδέλη Ε., Καραγιάννη Δ., Ηλιάδης Β., Σακαλλέρου Α.1997102 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Λειτουργικότητα αριστεράς κοιλίας επί μικρολευκωματινουρίας στον NIDDMΜελιδώνης Α., Ηρακλειανού Σ., Βράνου Ο., Μπελτέκος Δ., Φούσας Στ.1997102 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, Διαστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας, Doppler καρδιοϋπερηχογράφημα, Μικρολευκωματουρία NIDDM, Diastolic function of left ventricle, Microalbuminuria, Doppler echocardiography Άρθρο
Διαβήτης της κύησηςΚοφίνης Α.1997101 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Αυξητικοί παράγοντες και σακχαρώδης διαβήτηςΕυθυμίου Η., Ποντικίδης Ν., Παπαδοπούλου Φ., Παζαϊτου Κ., Καλτσάς Θ.1997101 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Η σημασία της καλής ρύθμισης του διαβητικού αρρώστουΠάγκαλος Ε., Τζέτζης Β., Σκαραγκάς Γ., Συρεγγέλας Δ., Σάϊλερ Ν., Μηλαράκης Δ.1997101 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Αποβολή λευκωματίνης στα ούρα διαβητικών ασθενών τύπου Ι με διάρκεια νόσου μικρότερη (ή ίση) των 5 ετώνΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Παπαδέλη Ε., Καραγιάννη Δ., Γκουτκίδου Σ., Σταγκίδης Γ., Σακαλλέρου Αικ., Κουγιουμτζόγλου Δ.1997101 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Το μαγνήσιο σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ: Μεταβολές με τη ρύθμιση του σακχάρουΜπουγουλιά Μ., Ευθυμίου Η., Τζώτζας Θ., Παππά Α., Καμπουράκης Γ., Κρασσάς Γ.1997101 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η επίδραση της φαινοφιμπράτης 250 στο λιπιδαιμικό, γλυκαιμικό προφίλ και στο ινωδογόνο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΤζώτζας Θ., Ευθυμίου Η., Μπουγουλιά Μ., Παπαχριστοδούλου Φ., Δουκίδης Δ.1997101 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η δραστικότητα της πρωτεϊνης (PrC) σε NIDDM με ή χωρίς μικρολευκωματουρίαΡεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Ζαφειρίου Κ.. Καλογερούδης Γ., Χάτσιου Β., Παπάζογλου Ν., Γεωργακοπούλου Ε.1997101 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δραστικότητα πρωτεϊνης C, Διαβήτης τύπου 2, Διαβητική νεφροπάθεια, Μικρολευκωματινουρία Protein C activity, NIDDM, Diabetic nephropathy, Microalbuminuria Άρθρο
Κοινωνικο - οικονομική κατάσταση και παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείςΠαπάζογλου Ν., Σουλής Κ., Μανές Χ., Σκαραγκάς Γ., Σπηλιόπουλος Α., Κοντογιάννης Ι., Λιούτας Α.1997101 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Το ιστορικό της ανακάλυψης της ινσουλίνης. Παρόν και μέλλον της ινσουλινοθεραπείαςΚαραμήτσος Δ.199692 ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο
Δευτεροπαθείς μορφές σακχαρώδους διαβήτηΧαρσούλης Φ.Κ.199692 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Ο ρόλος του σπλαγχνικού λίπους στην αιτιοπαθογένεια του μεταβολικού συνδρόμουν. Σύγχρονες αντιλήψειςΛιμενόπουλος Β.199692 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Ο διαβητικός ασθενής στην εργασία τουΚαζάκος Κ., Μούσλεχ Τ.199692 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Επιπολασμός του στοματικού ομαλού λειχήνα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΠέτρου - Αμερικάνου Χ., Μαρκόπουλος Α., Μπελάζη Μ., Καραμήτσος Δ., Παπαναγιώτου Π.199692 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Εξέλιξη της όρασης διαβητικών ασθενών με προπαραγωγική ή παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια και κλινικά σημαντικό οίδημα ώχρας (CSME) μετά Laser φωτοπηξίαΤριανταφύλλου Γ., Δούσου Β., Γκρεμπογιάννη Δ., Γουέλα Μ, Τραϊανίδης Π.199692 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η συχνότητα της σιωπηλής ισχαιμίας στους διαβητικούς ασθενείς, με δοκιμασία κοπώσεως και σπινθηρογράφημα καρδιάς με θάλλιο 201Ευθυμιάδης Απ., Λευκός Ν., Παπαδόπουλος Ι., Τσιτλακίδου Μ., Τσάπας Γ.199692 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ισχαιμική νόσος καρδιάς, Σιωπηλή ισχαιμία, Δοκιμασία κόπωσης, Ισοτοπική απεικόνιση μυοκαδίου με θάλλιο - 201 Άρθρο
Η επίδραση της βραχείας χορήγησης της D-φενφλουραμίνης στο γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό προφίλ σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ και αντρικού τύπου παχυσαρκίαΜπουγουλιά Μ., Ευθυμίου Η., Τζώτζας Θ., Παπαχριστοδούλου Φ., Δουκίδης Δ.199692 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Επίπεδα β- θρομβοσφαιρίνης (β-TG) και αιμοπεταλικού παράγοντα 4 (PF-4) σε IDDM με διαβητική νεφροπάθειαΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Γκουτκίδου Σ., Μπούσιου Θ., Κουγιουμτζόγλου Δ., Ιωάννου Β., Ζαχαριουδάκη Κ., Παπάζογλου Ν.199692 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης τύπου Ι, Λευκωματινουρία, Αιμοπετάλια, Β-θρομβοσφαιρίνη, Αιμοπεταλιακός παράγων 4 Insuline - dependent diabetes, Albuminuria, Platelets, b-thromboglobulin, Platelet factor 4 Άρθρο
Κάπνισμα σε επιπλοκές (Oξείες και χρόνιες) σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείςΠαπάζογλου Ν., Σουλής Κ., Μανές Χ., Παπαδέλη Ε., Σπηλιόπουλος Α., Κεσίδης Χ.199692 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Κάπνισμα, Επιπλοκές Diabetes mellitus, Smoking, Complications Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΠαπάζογλου Ν.199692 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 199692 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Αυτόνομο νευρικό σύστημα:Επίδραση στην έκκριση ινσουλίνης και γλουκαγόνου στην υπογλυκαιμίαΜανές Χ.199691 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Έλλειψη αντίληψης στην υπογλυκαιμίαΠάγκαλος Ε.199691 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Κλινική εικόνα - Διάγνωση συνδρόμων που οφείλονται σε γενετική βλάβη του μορίου της ινσουλίνης ή του υποδοχέα τηςΚαζάκος Κ.199691 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Αντιμετώπιση συνδρόμων που οφείλονται σε γενετική βλάβη του μορίου της ινσουλίνης ή του υποδοχέα τηςΜούσλεχ Τ.199691 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Η συντήρηση του αποτελέσματος της ολιγοθερμικής δίαιτας υπό D-φαινφλουραμίνηΔημητρίου Δ., Κούρτογλου Γ., Μπακατσέλος Σπ., Διδάγγελος Τ., Καραμήτσος Δ.199691 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Φιμπρονεκτίνη πλάσματος και διαβητική νευροπάθειαΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Τσίπτσιος Ι., Παπάζογλου Ν., Χατσέρας Δ., Γκότσης Ν.199691 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φιμπρονεκτίνη, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική νευροπάθεια, Διαβητική μικροαγγειοπάθεια Fibronectin, Diabetes mellitus, Diabetic neuropathy, Diabetic microangiopathy Άρθρο
Τα επίπεδα της φιμπρονεκτίνης του πλάσματος στη διαβητική νεφροπάθειαΣκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Παπάζογλου Ν., Χατσέρας Δ., Γκότσης Ν.199691 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φιμπρονεκτίνη, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική νευροπάθεια, Διαβητική μικροαγγειοπάθεια Fibronectin, Diabetes mellitus, Diabetic neuropathy, Diabetic microangiopathy Άρθρο
Εγκυμοσύνη και χρόνιες επιπλοκές σε τύπου Ι σακχαρώδη διαβήτη Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Σωσσίδου Ε., Σκαραγκάς Γ., Κοντογιάννης Ι., Γουτκίδου Σ., Βουκιάς Μ.199691 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Προγνωστική αξία της ΑΤ-ΙΙΙ του PAL-1, του t-PA,του ινωδογόνου και της λιποπρωτεϊνης (α) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΕυθυμιάδης Α., Σουγιουλτζόγλου Φ., Ιωαννίδου Ε., Αροδίτης Κ., Καζινάκης Γ., Ευθυμιάδης Ι., Τσάπας Γ.199691 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης διαβήτης, Λιποπρωτεϊνη α, Ινωδογόνο, Στεφανιαία νόσος, AT-III, PAI-I, t-PA Diabetes mellitus, Lp (a), Fibrinogen, Angina, AT-III, PAI-I, t-PA Άρθρο
Καρδιαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου σε τύπου Ι διαβητικούς ασθενείςΠαπάζογλου Ν., Σουλής Κ., Μανές Χ., Σκαραγκάς Γ., Κοντογιάννης Ι., Ιωαννίδης Α., Βολουδάκης Κ., Ηλιάδης Φ.199691 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 199691 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Η φαρμακοκινητική της ινσουλίνηςΧαρσούλης Φ.199582 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο ρόλος της κυτταρικής μεμβράνηςΚανδηλώρος Χ.199582 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Κυτταροκίνες και σακχαρώδης διαβήτηςΣκαραγκάς Γ.199582 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Επιδημιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα V. Νομός ΡοδόπηςΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Κυρκούδης Α., Μαρίνος Ε., Παπαδέλη Ε., Σουλής Κ., Βουκιάς Μ., Κουτσογιάννης Ο.199582 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Επιδημιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα VI. Νομός ΣερρώνΠαπάζογλου Ν., Δημητσίκογλου Ν., Μανές Χ., Σουλής Κ., Κοντογιάννης Ι., Σκαραγκάς Γ., Καραγιάννη Δ., Μηλίδης Θ.199582 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σύσταση σάλιου και ευρήματα από τους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΠέτρου - Αμερικάνου Χ., Μαρκόπουλος Α., Μπελάζη Μ., Δρακουλάκος Δ., Παναγιώτου Π.199582 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Εξέλιξη της όρασης διαβητικών ασθενών με αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώμτος και κλινικά σημαντικό οίδημα ωχράς (CSME) μετά Laser φωτοπηξίαΤριανταφύλλου Γ., Μολέ Ε., Μουρατίδης Χ., Αχταρόπουλος Α.199582 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Στοματική μονιλίαση σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείςΣάιλερ Ν., Μπουκοβίντας Ι., Σκεντέρη Αλκ., Μπόνη Αικ., Αρματάς Αλ., Βολιώτης Κλ.199582 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Laser θεραπεία της διαβητικής ωχροθεραπείαςΣτεργίου Π.Κ., Σάϊλερ Ν., Αρματάς Α., Μπουκοβίνας Ι., Βολιώτης Κ., Τραϊανίδης Π.199582 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Οι υδατάνθρακες στη διατροφή του διαβητικούΚαραμήτσος Δ.199581 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Το διαβητικό πόδιΚαζάκος Κ.199581 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Διαβητική μικροαγγειοπάθειαΓιώβος Ι., Ευθυμιάδης Α., Σκαραγκάς Γ., Γεωργαλά Α., Βαφειάδου Ε.199581 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Η μεταμόσχευση των νησιδίων του παγκρέατος ως θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτηΕυθυμίου Η.199581 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΆΡΘΡΟ Άρθρο
Ο ρόλος της σεροτονίνης στην αρτηριακή υπέρταση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτηΑντωνίου Σ., Μαλακά Ε., Συρεγγέλας Δ., Τουρτούρης Σ., Δημητριάδης Α.199581 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η δράση του συνθετικού αναλόγου σωματοστατίνης (οκτρεοτίδιο) στην βαρειά διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειαΕυθυμίου Η., Μπουγουλιά Μ., Τριανταφύλλου Γ., Κρασσάς Γ.199581 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Οξείες και χρόνιες (μικροαγγειακές) επιπλοκές σε ασθενείς με τύπου Ι σακχαρώδη διαβήτη στη Β. Ελλάδα (Ευρήματα εκ της Eurodiab IDDM Complications Study)Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Σκαραγκάς Γ., Κοντογιάννης Ι., Παπαδέλη Ε., Σουλής Κ., Γκουτκίδου Σ., Τζούνας Κ.199581 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Προσδιορισμός της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Συγκριτική μελέτη των τιμών της με τρεις μεθόδουςΚλέτα - Παναγιωτίδου Δ., Πελετίδου - Αραμπατζοπούλου Α., Νταγκούμα Ο., Κωνσταντίνου Ε., Οικονόμου - Αντωνιάδου, Χατζηπέτρου Α.199581 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Επιστολές προς τον Διευθυντή Σύνταξης Ν. ΠαπάζογλουΜυγδάλης Η., Πάγκαλος Ε.199581 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Άρθρο
Αμυλίνη (Πολυπεπτίδιο αμυλοειδούς των νησιδίων): Βιολογικές ιδιότητες και ο πιθανός ρόλος στην παθογένεση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙΧαρσούλης Φ.Κ.199472 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη στην τρίτη ηλικίαΑνθιμίδης Γ.199472 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην τρίτη ηλικία, Δυσανεξία στη γλυκόζη των ηλικιωμένων, Θεραπεία του διαβήτη στην τρίτη ηλικία Diabetes mellitus in the elderly, Glycose intolerance of aging, Treatment of diabetes in the elderly Άρθρο
Διαβητική νευροπάθειαΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Νικολαϊδης Θ., Σούλης Κ., Μυγδάλης Η.199472 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Εκτίμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ) με βάση φωτογράφηση βυθού με κάμερα 45o (Μεθοδολογία της Eurodiab IDDM Complications Study (Eurodiab)Τριανταφύλλου Γ., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Κοντογιάννης Ι., Σκαραγκάς Γ., Βούκιας Ν., Λιούτας Α., Πασαλίδου Κ.199472 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Οφθαλμική υπερτονία και σακχαρώδης διαβήτηςΜυλόπουλος Ν., Τριανταφύλλου Γ., Πασαλίδου Κ., Γκρεμπογιάννη Δ., Μουρατίδης Χ., Γουέλα Μ.199472 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑΜ), oπτική οξύτητα και τυφλότητα σε διαβητικούς ασθενείς (ΔΑ) τύπου Ι (Ευρήματα εκ της Eurodiab IDDM Complications Study)Τριανταφύλλου Γ., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Παπαδέλη Ε., Καραγιάννη Δ., Χατζηαχμέτ Α., Τραϊανίδης Π.199472 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η Ν-ακετυλο-b-D-γλυκοζοαμινιδάση στα ούρα ασθενών με μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτηΤσιταμίδου Ζ., Πάγκαλος Ε., Φυτίλη Χ., Τσουλφά Σ., Θεοδωρίδης Σ.199472 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, μικρολευκωματινουρία, Ν-ακετυλο-b-D-γλυκοζοαμινιδάση (NAG) Non - insulin dependent diabetes mellitus, N-acetyl-b-D-glucosaminidase (NAG), Albumin excretion rate (AER), Microalbuminuria Άρθρο
Η επιδημιολογία και η συμβολή της στην αιτιοπαθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΚαραβανάκη - Καρανάσιου Κ., Baum J.D.199471 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Επιδημιολογία, Περιβαντολλογικοί παράγοντες, Αυτοάνοσοι δείκτες Epidemiology, Environmental factors, Autoimmune factors Άρθρο
Γενετικοί και περιβαντολλογικοί παράγοντες κινδύνουΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Σουλής Κ., Παπαδόπουλος Γ., Δανιηλίδης Μ. 199471 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Επιδημιολογία Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα. IV. Νομός ΗμαθίαςΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Χατζηπέτρου Α., Μάρας Π., Παπαδέλη Ε., Κοντογιάννης Ι., Καλογερούδης Γ., Χαμαλίδου Α.199471 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης Διαβήτης, Επιπολασμός Diabetes mellitus, Prevalence Άρθρο
Επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) σε διαβητικά και μη άτομαΣιμελίδης Δ., Ζούτσος Δ., Δόδουρας Θ,, Ανδρίκος Α., Αποστολίδου Κ., Αδαμίδης Ε.199471 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Τα επίπεδα της φιμπρονεκτίνης στο διαβήτη και στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ)Σκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Γκουτκίδου Σ., Παπάζογλου Ν., Χατσέρας Δ., Γκότσης Ν.199471 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φιμπρονεκτίνη, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Διαβητική μκροαγγειοπάθεια Fibronectin, Diabetes mellitus, Diabetic retinopathy, Diabetic microangiopathy Άρθρο
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑΜ) σε διαβητικούς ασθενείς (ΔΑ) τύπου Ι (Eυρήματα εκ της Eurodiab IDDM Complication Study)Τριανταφύλλου Γ., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Δημητσίκογλου Ν., Τζέτζης Β., Ματίδης Ν., Καλιγκάτσης Χ., Τραϊανίδης Π.199471 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η επίδραση του άρτου και του ελαιολάδου στη γλυκόζη του αίματος διαβητικών ασθενών τύπου ΙΙΑλεβίζος Μ., Αρχανιωτάκη Μ., Καβανόζη Α., Καλαμπαλίκα Δ.199471 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης, Άρτος, Ελαιόλαδο, Γλυκαιμική απάντηση NIDDM, Bread, Olive oil, Glycaemic response Άρθρο
Ιστολογικές αλλοιώσεις του βλεννογόνου του στομάχου σε διαβητικούς ασθενείςΣαμαράς Ν., Χρυσάγης Δ., Ελευθεριάδης Ε., Αναστασιάδης Ν., Καλλιγκάτσης Χ.199471 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ανεπιθύμητες ενέργειες υπογλυκαιμικών δισκίωνΠάγκαλος Ε.199362 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Σουλφουνυλουρίες, Διγουανίδες, Αναστολείς των αγλυκοσιδασών, Ανεπιθύμητες ενέργειες Sulphonylureas, Biguanides, a-glucosidase inhibitors, side effects Άρθρο
Ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης από μαιευτική άποψηΠράπας Ν., Πράπας Γ.199362 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Διαβήτης κύησης, Περιγεννητική θνησιμότητα, Καμπύλη ανοχής γλυκόζης, Εμβρυοπλακουντιακή μονάδα, Τοκετός Gestational diabetes, perinatal mortality, glucose tolerance test, embryoplacental unit, labour Άρθρο
Μεταφορείς γλυκόζηςΧαρσούλης Φ.199362 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Υπερινσουλιναιμία και σύνδρομο Χ. Μύθος ή πραγματικότητα;Καραμήτσος Δ.199362 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ινσουλίνη, Προϊνσουλίνη, 32-33 σχασθείσα προϊνσουλίνη, Δυσλιπιδαιμία, Αρτηριακή υπέρταση, Αθηρωμάτωση Insulin, Proinsulin, 32-33 split proinsulin, Dyslipidemia, Arterial hypertension, Atheromoatosis Άρθρο
Άλλοι τύποι σακχαρώδη διαβήτηΠαπάζογλου Ν., Πετρίδης Ι., Σιμελίδης Δ., Τζέτζης Β., Ευθυμίου Ε., Μανές Χ., Σουλής Κ.199362 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Επίπεδα αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ) στη διαβητική μικροαγγειοπάθεια (ΔΜΙΑ)Ρεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Τριανταφύλλου Γ., Γεωργακοπούλου Ε., Παπάζογλου Ν.199362 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντιθρομβίνη ΙΙΙ, Διαβητική μικροαγγειοπάθεια Antithrombin III, Diabetic microangiopathy Άρθρο
Η αύξηση του ινωδογόνου του πλάσματος παράγων κιδύνου στη διαβητική μικροαγγειοπάθεια (ΔΜΙΑ)Σκαραγκάς Γ., Ρεπαντά Ε., Ζαφειρίου Κ., Σπυροπούλου Ε., Παπάζογλου Ν., Χατσέρας Δ., Γκότσης Ν.199362 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινωδογόνο, Διαβητική μικροαγγειοπάθεια, Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, Διαβητική νεφροπάθεια, Διαβητική νευροπάθεια Fibrinogen, Diabetic microangiopathy, Diabetic retinopathy, Diabetic nephropathy, Diabetic neuropathy Άρθρο
Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) στην Ελλάδα. ΙΙ. Νομός ΈβρουΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Γκιρτζής Δ., Χριστακίδης Δ., Νικολαϊδης Ι., Κίτσιος Χ., Στάθης Β., Σουλής Κ., Γκότσης Ν.199362 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπολασμός - Σακχαρώδης Διαβήτης Prevalence - Diabetes mellitus Άρθρο
Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) στην Ελλάδα. ΙΙΙ. Νομός ΚιλκίςΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Μηλαράκης Δ., Σάτσογλου Α., Σουλής Κ., Καραγιάννη Δ., Γκουτκίδου Σ., Βούκιας Μ.199362 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης Διαβήτης, Επιπολασμός Diabetes mellitus, Prevalence Άρθρο
Χολοστεάτωμα και σακχαρώδης διαβήτηςΤοφαλίδης Μ., Νούσιος Γ., Μπένης Ν., Γενναδίου Δ., Σάιλερ Ν., Πρεπόνης Χ.199362 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 199362 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Ανάλογα ινσουλίνηςΠάγκαλος Ε.199361 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Διαβήτης - ανάλογα ινσουλίνης Diabetes - insulin analogues Άρθρο
Αντισύλληψη στη διαβητική γυναίκαΒλάσσης Γ.199361 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Διαβητικές γυναίκες - αντισύλληψη Diabetic woman - contraception Άρθρο
Ψυχολογική υποστήριξη αρρώστων με σακχαρώδη διαβήτηΑβραμίκα Μ.199361 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ψυχολογικά προβλήματα, Ψυχολογική υποστήριξη Psychological problems, Psychological support Άρθρο
Ινσουλινοθεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2Καραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Πάγκαλος Ε., Διδάγγελος Τ., Συρεγγέλας Δ.199361 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ινσουλινοθεραπεία Insulin treatment Άρθρο
Συχνότητα εμφάνισης νέων περιπτώσεων ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη σε παιδιά της Βόρειας ΕλλάδαςΠαπάζογλου Ν., Μανές Χ., Σουλής Κ., Χατζηπέτρου Α., Μηλαράκης Δ., Δημητσίκογλου Ν., Κυρκούδης Α., Γκιρτζής Ι., Χριστακίδης Δ., Γκότσης Ν.199361 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιδημιολογία σακχαρώδη διαβήτη - επίπτωση στην παιδική ηλικία Epidemiology of Diabetes mellitus - incidence in childhood Άρθρο
Σωματική ανάπτυξη σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΣταμόγιαννου Λ., Καφούρου Α., Αγγέλου Σ., Μπαρτσόκας Χ.Σ.199361 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητικά παιδιά - σωματική ανάπτυξη Diabetic children - body development Άρθρο
Δόσεις ινσουλίνης και γλυκαιμικός έλεγχοςΚαραμήτσος Δ., Συρεγγέλας Δ., Μπακατσέλος Σπ.199361 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δόσεις ινσουλίνης, Δείκτης μάζας σώματος, Γλυκαιμικός έλεγχος Insulin doses, Body mass index, Glycemic control Άρθρο
Συσχέτιση επιπέδων ινσουλίνης νηστείας με βιολογικές παραμέτρους της ισχαιμικής νόσου του μυοκαρδίου σε ασθενίες με ιδιοπαθή υπέρτασηΆθυρος Β., Παπαγεωργίου Α., Αβραμίδης Μ., Δούμας Μ., Ζαμπούλης Χ., Κοντόπουλος Α., Μπουρίκας Γ.199361 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Αποτελεσματικότητα της μεξιλετίνης στην επώδυνη διαβητική νευροπάθειαΜπακατσέλος Σπ., Κούρτογλου Γ., Κούτλας Ε., Χαρσούλης Φ., Καραμήτσος Δ.199361 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επώδυνη περιφερική νευροπάθεια,Μεξιλετίνη Painful diabetic neuropathy, Mexiletine Άρθρο
Προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης άδειας οδηγού διαφόρων τύπων οχημάτων από διαβητικούς ασθενείςΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Σουλής Κ., Κοντογιάννης Ι., Μανές Ι., Λιούτας Χ., Καραγιάννη Δ., Τζούνας Κ.199361 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητικοί ασθενείς - αδεια οδήγησης οχημάτων Diabetic patients - driving liceence Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 199361 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε διαβητικούς ασθενείςΕλισάφ Μ., Σιαμόπουλος Κ.Χ.199252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σακχαρώδης διαβήτης, Ηλεκτρολυτικές διαταραχές, Υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός, Υπο/Υπερκαλιαιμία, Υπο/Υπερνατριαιμία, Υποφωσφαταιμία, Υπομαγνησιαιμία Diabetes mellitus, Electrolyte abnormalities, Hyporenimemic hypoaldosteronism, Hypo/Hyperkalemia, Hypo/Hypernatremia, Hypophosphatemia, Hypomagnesemia Άρθρο
Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη στην καρδιάΡαϊδης Χ.Π.199252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Οι επιπτώσεις των αντιϋπερτασικών φαρμάκων στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών του όρου ασθενών με ιδιοπαθή υπέρτασηΆθυρος Β.199252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Η λειτουργία των αιμοπεταλίων και οι αλληλεπιδράσεις πλάσματος - αιμοπεταλίων στον σακχαρώδη διαβήτη και στην αθηρωμάτωσηΣκαραγκάς Γ., Παπάζογλου Ν.199252 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβήτης, Αιμοπετάλια, Μακροαγγειοπάθεια Diabetes, Platelet, Macroangiopathy Άρθρο
Αποτελεσματικότητα του Acipimox στο μεταβολισμό των λιπιδίων και της γλυκόζης σε μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτηΚούρτογλου Γ., Μπακατσέλος Σπ., Σάτσογλου Σ., Χατζηκωνσταντίνου Χ., Διδάγγελος Τ., Καραμήτσος Δ.199252 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Επιπολασμός της μακροαγγειοπάθειας κάτω άκρων σε διαβητικούς ασθενείςΕυθυμιάδης Α., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Τζούνας Κ., Παπαδέλη Ε., Παπαφωτίου Τ., Δημητρίου Φ.199252 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Doppler, Μακροαγγειοπάθεια Doppler, Prevalence of Macrovasculopathy Άρθρο
Διερεύνηση των μεταβολών του "δείκτη ινσουλινογένεσης" σε στεφανιαίους αρρώστους με ή χωρίς χορήγηση ακετυλοσαλικυκικού οξέοςΕυθυμιάδης Απ., Λευκός Ν., Λιάτσης Ι., Μπουντώνας Γ., Παπαχρήστου Αικ., Πλατογιάννης Δ., Παπαθεολόγου Κ.199252 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλίνη, Προσταγλανδίνες, Ασπιρίνη Insulin, Prostaglandines (PGS), Aspirin Άρθρο
Εμφυσηματική πυελονεφρίτιςΠαππάς Σ., Μπιλίνης Χ., Μηναδάκη Μ., Σωτηρόπουλος Α., Παπαθεοδώρου Κ., Μαραβέγιας Ν., Κατσαδώρος Δ.199252 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σακχαρώδης Διαβήτης, Εμφυσηματική Πυελονεφρίτις Diabetes mellitus, Emphysematous pyelonephritis Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις 199252 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Διαβητική νευροπάθεια: η άποψη του διαβητολόγουΒέβες Α., Μανές Χ., Boulton AJM199251 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Υπερλιπιδαιμίες και σακχαρώδης διαβήτηςΚαραμήτσος Δ., Διδάγγελος Τ., Μπακατσέλος Σπ., Παπαδόπουλος Γ., Κούρτογλου Γ.199251 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χυλομικρά, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Λιποπρωτεϊνική λιπάση Chylomicrones, Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL, Lipoprotein lipase Άρθρο
Μεταβολισμός ασβεστίου και οστών στον σακχαρώδη διαβήτηΑβραμίδης Α., Κουκουβίτης Α., Κήτα Μ., Τριανταφυλλίδου Ε., Σάντικ Γ.199251 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μεταβολισμός οστών, Παραθορμόνη, Καλσιτονίνη, Βιταμίνη D, Αλκαλική Φωσφατάση, Οστεοκαλσίνη, Όξινη φωσφατάση ανθεκτική στο τρυγικό οξύ, Οστική πυκνότητα (μάζα), Οστεοπενία Bone metabolism, Parathromone, Calcitonin, Vitamin D, Alkaline phosphatase, Osteocalcin (BGP), Tartrate Resistant Acid Phosphatase (TRAP), Bone mass, Osteopenia Άρθρο
Χρόνος για τη χειρουργική παρέμβαση στη βαριά μορφή της υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειαςΦερέτης Η., Φερέτης Α., Φωτιάδου Α., Χατζησπάσου Ε., Σμουστόπουλος Δ.199251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υαλοειδεκτομή, Υπερπλαστική Διαβητική, Αμφιβληστροειδοπάθεια (Υ.Δ.Α.) Vitrectomy, Proliterative Diabetic, Retinopathy (P.D.R.) Άρθρο
Διαβήτης και χειρουργικές επεμβάσεις: Διαβητολογική αντιμετώπισηΣάτσογλου Σ., Μπακατσέλος Σπ., Κούρτογλου Γ., Ταμπακούδης Π., Μπίλλη Ε., Καραμήτσος Δ.199251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και κάπνισμαΡεπαντά Ε., Σκαραγκάς Γ., Ζαφειρίου Κ., Κοντογιάννης Ι., Βουκιάς Μ., Γεωργακοπούλου Ε., Παπάζογλου Ν.199251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Κάπνισμα, Διαβήτης Glycosylated haemoglobin (HbA), Smoking, Diabetes Άρθρο
Ποιοτικός έλεγχος τριών μετρητών σακχάρου αίματος και σύγκριση με μεθόδους αναφοράςΠαπαδόπουλος Γ., Κατσαβέλη Α., Μπακατσέλος Σπ., Διδάγγελος Τ., Κούρτογλου Γ., Καραμήτσος Δ.199251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σχέση μεταξύ σφυροβραχιονίου δείκτη και αρτηριακής παροχής σε πόδια διαβητικώνΒρεττός Μ., Σπυρίδης Χ., Σμπαρούνη Ε., Σμπαρούνης Χ.Ν.199251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και ακουλογικά προβλήματαΤοφαλίδης Μ., Νούσιος Γ., Σάϊλερ Ν., Σαμπατακάκης Θ., Ξανθόπουλος Ι., Κόντζογλου Γ., Πρεπόνης Χ.199251 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τονική ακουμετρία, Τυμπανομετρία Tone acudiometry, Impedance audiometry Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.199251 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Το νεογνό της διαβητικής μητέραςΚεραμεύς Ν.Δ.199142 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπείαΚαραμήτσος Δ.199142 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πολλαπλές ενέσεις, Υπογλυκαιμία, Αυτοέλεγχος γλυκόζης αίματος Multiple insulin injections, Hypoglycemia, Blood glucose self monitoring Άρθρο
Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία στο σακχαρώδη διαβήτηΤσάπας Γ., Μαγούλα Ι., Παλέτας Κ., Σκαραγκάς Γ.199142 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Επίπτωση αυτοαντισωμάτων στο σακχαρώδη διαβήτηΜπούρα Π., Μανές Χ., Ζαχαριουδάκη Ε., Χατζηαχμέτ Α., Παπάζογλου Ν., Τσάπας Γ.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης (IDDM), Μη οργανικά αυτοαντισώματα, Αυτοανοσία Άρθρο
Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των διαβητικών εφήβωνΛιακοπούλου Μ., Κορβέση Μ., Δάκου - Βουκετάκη Κ.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άγχος, Εστία ελέγχου, Αυτοεκτίμηση, Κατάθλιψη, Κοινωνική τάξη, Γλυκαιμικός έλεγχος Anxiety, Locus of control, Self-competence, Depression, Social class, Glycemic Control Άρθρο
Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για κατασκευή διαιτολογίου διαβητικούΠαπαγεωργίου Α., Καραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Άθυρος Β.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Κόστος της εξωνοσοκομειακής φροντίδας (φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση) των διαβητικών αρρώστωνΜανές Χ., Παπάζογλου Ν., Σουλής Κ., Χατζηαχμέτ Α., Λιούτας Α., Παπαφωτίου Τ.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ποιοτικός έλεγχος της μεθόδου μετρήσεως της γλυκοζυλιωμένης HB(hBA1) με ιοντοανταλλακτικές ρητίνεςΜακρυγιαννάκη Ε., Πελετίδου Α., Μπακατσέλος Σπ., Οικονόμου - Αντωνιάδου Μ., Καραμήτσος Δ.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Εκτίμηση της διαμέτρου της ραχιαίας και οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας με υπερήχους σε πόδια διαβητικώνΒρεττός Μ., Σπυρίδης Χ., Σμπαρούνη Ε., Σμπαρούνης Χ.Ν.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Σχέση μεταξύ του αρτηριακού δείκτη και του TcPO2 σε διαβητικά άτομαΣπυρίδης Χ., Βρεττός Μ., Καραμήτσος Δ., Σμπαρούνης Χ.Ν.199142 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Διαβητική νεφροπάθεια. Διάγνωση - πρόληψη - θεραπείαΠαπαδημητρίου Μ., Μπακατσέλος Σπ., Τσακίρης Δ., Σακελλαρίου Γ., Αλεξόπουλος Ε., Παπανικολάου Β.199141 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Η συμμόρφωση στη δίαιτα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙΚαραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Τιμοσίδης Μ., Ανθιμίδης Γ.199141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υδατάνθρακες, Θερμίδες, Γλυκίσματα Carbohydrates, Calories, Sweets Άρθρο
Παστέλλι - Γλύκισμα κατάλληλο για διαβητικούς;Κατσιλάμπρος Ν., Φιλιππίδης Φ., Καψιμαλάκου Γ., Λαναράς Λ., Κωστελέτος Γ., Κωφοτζούλη Λ., Μαγκλάρα Ε., Σφηκάκης Π.199141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γλυκόζη ορού, Τριγλυκερίδια ορού, Ινσουλίνη ορού, Μεταγευματική υπογλυκαιμία Serum glucose, Serum triglycerides, Serum insulin, Postprandial hyperglycaemia Άρθρο
Η επίδραση της υπεργλυκαιμίας στην πυκνότητα του ασκορβικού οξέος στα λευκοκύτταρα διαβητικών ασθενώνΜαγούλα Ι., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Σκαραγκάς Γ., Χατζηαχμέτ Α., Τζούνας Κ., Τσάπας Γ.199141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συσχέτιση τιμών γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με την ηλικία εμφάνισης ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδους διαβήτη, τη διάρκεια της νόσου και τη βαρύτητα εμφάνισης στα παιδιάΝέου Π., Κασσιού Κ., Ζωϊδου Α., Ρούσση Μ., Καραγιάννη Χ., Μπαρτσόκας Χ.199141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης Σακχαρώδης τύπου Ι, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη Type I Diabetes, Glucosylated Haemoglobin Άρθρο
Συμμόρφωση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ στη φαρμακευτική αγωγήΤιμοσίδης Μ., Μπακατσέλος Σπ., Ανθιμίδης Γ., Καραμήτσος Δ.199141 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινσουλίνη, Σουλφονυλουρίες, Διγουανίδες, Αντιϋπερτασικά φάρμακα Insulin, Sulfonylureas, Biguanides, Antihypertensive drugs Άρθρο
Μη ενζυματική γλυκοζυλίωση πρωτεϊνώνΑλεβίζος Μ.199032 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μη ενζυματική γλυκοζυλίωση, Διαβήτης, Επιπλοκές Non enzymatic glycosylation, Diabetes, Complications Άρθρο
Ωμέγα - 3 λιπαρά οξέα και σακχαρώδης διαβήτηςΚούρτογλου Γ.199032 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ιχθυέλαια, Αρτηριοσκλήρυνση, Αραχιδονικό οξύ, Διαβητική αγγειοπάθεια, Λιπίδια ορού Fish oil, Arteriosclerosis, Arachidonic acid, Diabetic angiopathy, Serum lipids Άρθρο
Αντίσταση στην ινσουλίνηΚήτα Μ., Αβραμίδης Α.199032 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Ινσουλινικός υποδοχέας, Πρωτεϊνική κινάση, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ Insulin receptor, Protein Kinase, Insulin dependent diabetes mellitus, Non Insulin dependent diabetes mellitus Άρθρο
Ενδείξεις ινσουλινοθεραπείαςΒολιώτης Κ.199032 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο
Κλινικές παρατηρήσεις για τη δευτεροπαθή αστοχία των σουλφονυλουριώνΚαραμήτσος Δ., Ανθιμίδης Γ., Μπακατσέλος Σπ., Τιμοσίδης Μ.199032 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ιστικά αποθέματα της βιταμίνης C στους διαβητικούς ασθενείς: Παρατηρήσεις στην απορρόφησή της από το γαστρεντερικό σύστημαΜαγούλα Ι., Παπάζογλου Ν., Μανές Χ., Κουντουράς Ι., Παπαδέλη Ε., Χατζηαχμέτ Α., Τσάπας Γ.199032 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Έκβαση της νοσοκομειακής φάσης οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου σε διαβητικούς τύπου ΙΙΜπακατσέλος Σπ., Κούρτογλου Γ., Αβραμίδης Μ., Σαμπάνης Χ., Φωτόπουλος Δ., Κοντόπουλος Α., Καραμήτσος Δ.199032 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καρδιακή ανεπάρκεια, Αρρυθμίες, Θνητότητα, Ανώδυνο έμφραγμα, Υπόταση Heart failure, Arrythmias, Fatality, Painless myocardial Infarction, Hypotension Άρθρο
Μελέτη της αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτηΠάγκαλος Ε., Σιχλετίδης Λ., Παζαρλόγλου Μ., Παπαϊωάννου Α., Δασκαλοπούλου Ε., Κουπίδου Σ., Μηλιώνης Α.199032 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναπνευστική λειτουργία, Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης Pulmonary function, Non insulin dependent diabetes mellitus Άρθρο
Μεταβολές των επιπέδων της HDL - χοληστερόλης και του δείκτη αθηρωματογένεσης σε διαβητικούς αρρώστους μετά από χορήγηση μπεζαφιμπράτηςΣκαραγκάς Γ., Κοντογιάννης Ι., Τσοκάνη Π., Δημητρίου Φ., Ζηκίδου Χ., Γεωργακοπούλου Ε., Παπάζογλου Ν.199032 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθηρωματογόνος δείκτης, Διαβήτης, Λιπίδια Atheromatogenic index, Diabetes, Lipids Άρθρο
Η βιοσύνθεση της ινσουλίνης από το βόειο πάγκρεαςΤριάντος Α.199032 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προϊνσουλίνη, Ενδιάμεσες μορφές ινσουλίνης, C-πεπτίδιο Proinsulin, Intermediate insulin, C-peptide Άρθρο
Αντιμετώπιση νεοαγγειακού γλαυκώματος με ενδοφωτοπηξίαΦερέτης Η., Χατζησπάσου Ε., Τσακρή Μ., Πουλάκη Θ.199032 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Νεοαγγειακό γλαύκωμα, κυκλοενδοφωτοπηξία Neovascular Glaucoma, Cycloendophotocoagulation Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.199032 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε. 199032 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Άρθρο
Μεταβολικοί προσαρμοστικοί μηχανισμοί στη νηστεία. Απόλυτη νηστεία και ολιγοθερμικές δίαιτες.Μπακατσέλος Σπ.199031 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ισοζύγιο αζώτου, Βασικός μεταβολικός ρυθμός, Τριϊωδοθυρονίνη, Παχυσαρκία Nitrogen balance, Basal metabolic rate, Triiodothyronin, Obesity Άρθρο
Παθήσεις του φλοιού των επινεφριδίων και μεταβολισμός της γλυκόζηςΚαραπιπέρης Α., Αβραμίδης Α.199031 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Συνθετικά κορτικοστερεοειδή, Αντίσταση στην ινσουλίνη, Σύνδρομο Cushing, Νόσος του Addison, Αυτοάνοσα πολυαδενικά σύνδρομα Synthetic corticosteroids, Insulin resistance, Cushing syndrome, Addison disease, Autoimmune multiglandular syndromes Άρθρο
Ανθρώπινη ινσουλίνη και υπογλυκαιμίαΚαραμήτσος Δ.199031 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Έλλειψη αντίληψης υπογλυκαιμίας Hypoglycaemia unawareness Άρθρο
Γλυκαγόνη και σακχαρώδης διαβήτηςΕυθυμίου Η.199031 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Υπογλυκαιμία Hypoglycemia Άρθρο
Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας σε διαβητικούς ασθενείςΕλισάφ Μ., Σιαμόπουλος Κ.Χ.199031 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Διαβητική κετοξέωση, Γαλακτική οξέωση, Διαβητική κετοαλκάλωση, Υπερχλωραιμική οξέωση, Υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός, Σακχαρώδης διαβήτης Diabetic Ketoacidosis, Lactic acidosis, Diabetic Ketoalkalosis, Hyperchloraemic acidosis, Hyporenin-hypoaldosteronism, Diabetes mellitus Άρθρο
Διαβήτης και νόσος του περιδοντίουΠατάκας Ε.Α.199031 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ουλίτιδα, Περιοδοντίτιδα Gingivitis, Periodontal disease Άρθρο
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε διαβητικούς τύπους ΙΙ (Προγνωστικοί παράγοντες)Ευθυμίου Η., Τριανταφύλλου Γ., Γιαννούλη Χ., Καλτσάς Θ. Τζέτζης Β., Γάκης Δ., Τραϊανίδης Π., Καλλιγκάτσης Χ., Μπαμπάσης Β.199031 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη Glycated haemoglobin Άρθρο
Παρακολούθηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας επί οκτάμηνο σε ινσουλινοθεραπευόμενους διαβητικούς με μικτό σχήμα δύο ενέσεωνΤριανταφύλλου Γ., Ευθυμίου Η., Καλτσάς Θ., Χαβαλέ Ι., Τσιαμπαλής Ι., Ποντικίδης Ν., Παπαδοπούλου Φ., Τραϊανίδης Π.199031 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταβολικός έλεγχος, Γλυκοζυλιωμένη Hb Metabolic control, Glycosylated Haemoglobin Άρθρο
Αντιμετώπιση επιπλοκών υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειαςΦερέτης Η., Μαρτίνης Α., Χατζησπάσου Ε., Ψυχογιοπούλου Γ., Πουλάκη Θ., Φλωράκη Κ.199031 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υαλοειδεκτομή Vitrectomy Άρθρο
Πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του διαβητικού ασθενούς στο οδοντιατρείοΠατάκας Ε.Α.199031 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Υπογλυκαιμία, Υπέρταση, Ορθοστατική υπόταση, Ισχαιμική καρδιακή νόσος Hypoglycemia, Hypertension, Postural hypotension, Ischemic heart disease Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.199031 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Η φροντίδα υγείας του διαβητικού. Νέες αντιλήψειςΑλιβιζάτος Ι.Γ.198922 ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ολιστική προσέγγιση, Αυτοφροντίδα, Αγωγή υγείας Holistic approach, Health training, Self-care Άρθρο
Διαβήτης και κληρονομικότηταΧαρσούλης Φ.198922 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, Αντινησιδιακά αντισώματα, Γενετική καθοδήγηση Histocompatibility antigens, Islet cell antibodies, Genetic counceling Άρθρο
Η σωματική αύξηση σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτηΚατζός Γ.198922 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αυξητική ορμόνη, Σωματομεδίνη Growth hormone, Somatomedin Άρθρο
Αυξητική ορμόνη και μεταβολισμός γλυκόζηςΠαπαμαργαρίτης Κ., Αβραμίδης Α.198922 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αυξητική ορμόνη, Διαβήτης και αυξητική ορμόνη, Μεγαλακρία, Φαινόμενο Dawn, Φαινόμενο Somogyi, Υποφυσιογενής νανισμός GH, Diabetes and GH, Acromegaly, Dawn phenomenon, Somogyi phenomenon, Pituitary dwarfism Άρθρο
Φαινόμενα Somogyi και DawnΜανές Χ., Παπάζογλου Ν.198922 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αντιδραστική υπεργλυκαιμία Reactive hyperglycemia Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και ουρικό οξύΤσάπας Γ.198922 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Υποουριχαιμία Hypouricaimia Άρθρο
Δίαιτα διαβητικού ποδιού. Ποιά δίαιτα και πώς; Καραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Πάγκαλος Ε., Παντάλη Μ., Παπαλεξίου Γ.198922 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο
Η πτωχή ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη παράγοντας κινδύνου για επιπλοκές και θνητότητα στην οξεία φάση εμφράγματοε μυοκαρδίουΚαραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Σαμπάνης Χ., Κούρτογλου Γ., Αβραμίδης Μ., Τσούση Ι., Κοντόπουλος Α.198922 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Επιπλοκές εμφράγματος μυοκαρδίου Glycosylated haemoglobin, Myocardial infarction's complications Άρθρο
Περιαρθρίτις του ώμου και σακχαρώδης διαβήτηςΔημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Λ., Ρόζη - Πάνου Π., Μουστάκας Σ., Βαβαλέκας Γ., Μωραϊτης Γ.198922 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πεπηγός ώμος Frozen shoulder Άρθρο
Επίδραση των διγουανιδών επί του επιπέδου του ινωδογόνου πλάσματος σε διαβητικούς αρρώστουςΠαπάζογλου Ν., Σκαραγκάς Γ., Σκαραγκά Ε., Μανές Χ., Κοντογιάννης Ι., Λιούτας Α., Γεωργακοπούλου Ε.198922 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ινωδόλυση Inodolysis Άρθρο
Ανοσογενετική και σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΠολυμενίδης Ζ.198921 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ανοσογενετικά γονίδια, Γονίδια ανοσιακής απάντησης, HLA-αντιγόνα Immunogenetic genes, Immune response genes, HLA antigens Άρθρο
Αυτοανοσία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΔανιηλίδης Μ.198921 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κυτταρική ανοσία, Χυμική ανοσία, Αντινησιδιακά αντισώματα, Ανοσοθεραπεία, Ανοσοπροφύλαξη Cellular immunity, Humoral immunity, Anti-islet cell antibodies, Immunotherapy, Immunoprophylaxis Άρθρο
Διαταραχή των λιπών του αίματος στον σακχαρώδη διαβήτηΑλεβίζος Μ.198921 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαβήτης, Λιπίδια, Υπερλιπιδαιμία Diabetes mellitus, Lipids, Hyperlipidemea Άρθρο
Η παθογένεια της υπέρτασης στον σακχαρώδη διαβήτηΛαζαρίδης Α.Ν.198921 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Διαβήτης, Υπέρταση αρτηριακή Diabetes mellitus, Hypertension Άρθρο
Η συχνότητα της αρτηριακής υπέρτασης σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείςΚαραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Κλεισιάρης Β., Παπαλεξίου Γ., Ζαμπούλης Χ.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης, Υπέρταση αρτηριακή Diabetes mellitus, Hypertension Άρθρο
Εκτίμηση του μεγέθους του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτηΚυρπιζίδης Χ., Μπουφίδου Α., Νικολαϊδης Α., Μούρτζιος Γ., Χρυσόπουλος Χ., Παπαζαχαρίου Γ.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έμφραγμα μυοκαρδίου, Διαβήτης Myocardial infarction, Diabetes Άρθρο
Συσχέτιση επιπέδων της GH και του σακχάρου σε μεγαλακρικούς ασθενείςΕυθυμίου Η., Ποντικίδης Ν., Μεϊδάνη Μ., Καλτσάς Θ., Παπαδοπούλου Φ., Μπαμπάσης Β., Παζαϊτου Κ.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης, Αυξητική ορμόνη, Μεγαλακρία Diabetes, Growth hormone, Acromegaly Άρθρο
Η κινητικότητα των περιφερικών μονοπυρήνων ασθενών με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη τύπου Ι και η in vitro επίδραση του ασκορβικού οξέοςΜπούρα Π., Παπάζογλου Ν., Παπαδοπούλου Α., Μανές Χ., Μαγούλα Ι., Τσάπας Γ., Κοντογιάννης Ι., Σκαραγκάς Γ.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης, Μονοπύρηνα, Ασκορβικό οξύ, Χημειοκίνηση, Χημειοταξία Diabetes, Mononuclear, Ascorbic acid, Chemeiokinesis, Chemeiotaxis Άρθρο
Σακχαρώδης διαβήτης και περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρουΔημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Λ., Ευστρατιάδης Γ., Ρόζη - Πάνου Π., Μπελογιάννης Α., Μωραϊτης Γ.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτη, Νευροπάθεια, Παράλυση Bell Diabetes, Neuropathy, Bell's palsy Άρθρο
Ο ουδός αντίληψης ηλεκτρικών ερεθισμάτων στην πρώιμη διάγνωση της περιφερική ς διαβητικής νευροπάθειαςΔημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Λ., Ευστρατιάδης Γ., Δημητσίκογλου Αικ. Χ.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβητική νευροπάθεια, Ουδός ηλεκτρικών ερεθισμάτων Diabetic neuropath, Electric threshold Άρθρο
Συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη και ασυμπτωματικής χολολιθίασης. Ο ρόλος των λιπιδίωνΟυβένης Ι., Βλαχογιάννης Ε., Βολιώτης Κ., Σιδηρόπουλος Κ., Κιριμλίδης Ι.198921 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαβήτης, Λιπίδια, Χολολιθίαση Diabetes, Lipids, Chololithiasis Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.198921 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Διαβήτης και άσκησηΜανές Χ., Παπάζογλου Ν.198812 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Οινόπνευμα και σακχαρώδης διαβήτηςΠαπαλεξίου Γ.198812 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Προβληματισμοί στη διατροφή του διαβητικού. Πού οδηγεί το μέλλον;Κατσιλάμπρος Ν.Λ.198812 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Άρθρο
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτηΒολιώτης Κ.198812 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Άρθρο
Αρχικά συμπτώματα διαβήτη σε 418 ασθενείςΑλεβίζος Μ., Καλαμπαλίκα Δ., Αδαμίδου Α., Τσουρουτσόγλου Γ.198812 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συνδυασμένη θεραπεία (=Ινσουλίνη +υπογλυκαιμικά από το στόμα) στο διαβήτη τύπου 2Δημητσίκογλου Ν., Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Λ., Ευστρατιάδης Γ., Ρόζη - Πάνου Π.198812 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Η χρησιμοποίηση κλινικών δοκιμασιών στη διάγνωση νευροπάθειας του φυτικού νευρικού συστήματος του κυκλοφοριακού διαβητικών ασθενώνΚαραμήτσος Δ., Χαλκίδης Χ., Μανούδης Φ., Κοντόπουλος Α., Μεταξάς Π.198812 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Παρατηρήσεις από την εφαρμογή σχήματος εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας 4 ενέσεων/ 24ωροΚαραμήτσος Δ., Μπακατσέλος Σπ., Τσούση Ι.198812 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας σε διαβητικούς ασθενείς με αμφιβληστροειδοπάθειαΡαΐδης Χ., Παπάζογλου Ν., Γιουτίκας Σ., Μανές Χ., Σκαραγκάς Γ., Κοντογιάννης Ι., Χατζηαχμέτ Α.198812 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Θεραπευτικές ανάγκες και βαθμός ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτηΚωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Λ., Δημητσίκογλου Ν.Α., Ευστρατιάδης Γ.Ε., Μωραϊτης Γ.Σ., Ρόζη - Πάνου Π.198812 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Δήλωση διεθνούς ομάδας μελέτης του διαβήτη στα παιδιά και τους εφήβους για την κυκλοσπορίνη (μετάφραση από το αγγλικό κείμενο) 198812 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.198812 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
Ταξινόμηση σακχαρώδη διαβήτηΜανές Χ., Παπάζογλου Ν.198811 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Σύγχρονα σχήματα και μέθοδοι ινσουλινοθεραπείαςΚαραμήτσος Δ.198811 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Θεραπεία σακχαρώδους διαβήτου: ωφέλη και κίνδυνοιΑλεβίζος Μ.198811 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Άρθρο
Βαθμός ρύθμισης και τύπος θεραπείας σε 1000 διαβητικούς του νομού ΣερρώνΔημητσίκογλου Ν.Α., Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Λ., Μωραϊτης Γ.Σ., Ρόζη - Πάνου Π.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Ο βαθμός ρύθμισης 220 ινσουλινοθεραπευόμενων διαβητικών. Σύγκριση θεραπευτικών σχημάτωνΔημητσίκογλου Ν.Α., Κωνσταντινίδου - Δημητσίκογλου Κ., Ρόζη - Πάνου Π., Μωραϊτης Γ.Σ.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Δερματικές εκδηλώσεις στο σακχαρώδη διαβήτηΜηνάς Α., Παπάζογλου Ν., Ιωαννίδης Δ., Παπαδέλη Ε., Μανές Χ., Κοντογιάννης Ι.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συχνότητα δεικτών του HBV σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Συσχέτιση με παράγοντες που πιθανόν ευθύνονται για τη μόλυνσηΑγοραστός Ι., Παπάζογλου Ν., Βακόλας Ι., Καλαμπάκας Α., Κοντογιάννης Ι., Μανές Χ., Γουλής Γ.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συνύπαρξη ιογενούς ηπατίτιδας και σακχαρώδη διαβήτηΠαπαχρήστου Α., Παπαγιάννη Κ., Ιωαννίδου - Ποθουλάκη Σ., Καισής Χ., Καλλιγκάτσης Χ., Βουγιούκας Α.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Συγκριτική αξιολόγηση της αποκατάστασης διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρσηΑληβάνης Α., Δερβενιώτης Β., Γρέκας Δ., Παπαγιάννη Α., Νικολαϊδης Π., Πυρπιασόπουλος Μ.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Κλινικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά υπερηλίκων διαβητικών ασθενώνΜπακατσέλος Σπ., Καρακόλιος Α., Καλπάκογλου Σ., Πρόγια Ε., Καραμήτσος Δ.198811 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο
Πνευμομεσοπνευμόνιο και μη τραυματική ραβδομυόλυση σε διαβητική κετοξέωσηΚαραμήτσος Δ., Κούρτογλου Γ., Παπαδοπούλου Φ., Καρατζάς Ν., Τριαντόπουλος Ι.198811 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άρθρο
Άρθρο της ΣύνταξηςΚαραμήτσος Δ.198811 ΆΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Άρθρο
increases the risk of hyperglycemia with serious effects on mortality and increased hospital stay. Hyperglycemia can be treated in the EN using formulas with reduced carbohydrate content and in the PN with a reduction in the concentration of glucose givenArtificial Nutrition in Diabetes Mellitus      Άρθρο

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-