-


2010 | Τόμος 23/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο

Κατευθυντήριες Οδηγίες της American Diabetes Association (ADA) σε μετάφραση στα ελληνικά:

Οδηγίες αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη - 2009 (σ. 17-77) 
American Diabetes Association, Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1): S13-S61
Μετάφρ: Α. Ζαντίδης, Ν. Κατσίκη, Φ. Ηλιάδης, Τ. Διδάγγελος 

Σακχαρώδης διαβήτης: Διάγνωση και ταξινόμηση (σ. 78-86) 
American Diabetes Association, Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1): S62-S67
Μετάφρ: Ν. Κατσίκη, Φ. Ηλιάδης, Α. Ζαντίδης, Τ. Διδάγγελος

Αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη στο σχολείο και στον παιδικό σταθμό (σ. 87-94)
American Diabetes Association, Diabetes Care 2009; 32 (Suppl 1): S68-S72
Μετάφρ: Φ. Ηλιάδης, Α. Ζαντίδης, Ν. Κατσίκη, Τ. Διδάγγελος-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-