-


1992 | Τόμος 5/ 1ο Τεύχος

Εξώφυλλο


Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα


Άρθρο της Σύνταξης


Διαβητική νευροπάθεια: Η άποψη του διαβητολόγου (σ. 1-8)
Α. Βέβες, Χ. Μανές, AJM. Boulton


Υπερλιπιδαιμίες και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 9-38)
Δ. Καραμήτσος, Τ. Διδάγγελος, Σ. Μπακατσέλος, Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Κούρτογλου


Μεταβολισμός ασβεστίου και οστών στον σακχαρώδη διαβήτη (σ. 39-54)
Α. Αβραμίδης, Α. Κουκουβίτης, Μ. Κήτα, Ε. Τριανταφυλλίδου, Γ. Σάντικ


Χρόνος για την χειρουργική παρέμβαση στην βαρειά μορφή της υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (σ. 55-58)
Η. Φερέτης, Α. Φερέτης, Α. Φωτιάδου, Ε. Χατζησπάσου, Δ. Σμουστόπουλος


Διαβήτης και χειρουργικές επεμβάσεις: Διαβητολογική αντιμετώπιση (σ. 59-62)
Α. Σάτσογλου, Σ. Μπακατσέλος, Γ. Κούρτογλου, Π. Ταμπακούδης, Ε. Μπίλλη, Δ. Καραμήτσος


Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και κάπνισμα (σ. 63-67)
Ε. Ρεπαντά, Γ. Σκαραγκάς, Κ. Ζαφειρίου, Ι. Κοντογιάννης, Μ. Βούκιας, Ε. Γεωργακοπούλου, Ν. Παπάζογλου


Ποιοτικός έλεγχος τριων μετρητών σακχάρου αίματος και συσχέτιση με μεθόδους αναφοράς (σ. 68-73)
Γ. Παπαδόπουλος, Α. Κατσαβέλη, Σ. Μπακατσέλος, Τ. Διδάγγελος, Γ. Κούρτογλου, Δ. Καραμήτσος


Σχέση μεταξύ σφυροβραχιονίου δείκτη και αρτηριακής παροχής σε πόδια διαβητικών (σ. 74-77)
Μ. Βρεττός, Χ. Σπυρίδης, Ε. Σμπαρούνη, ΧΝ. Σμπαρούνης


Σακχαρώδης Διαβήτης και Ακουολογικά Προβλήματα (σ. 78-80)
Μ. Τοφαλίδης, Γ. Νούσιος, Ν. Σάϊλερ, Θ. Σαμπατακάκης, Ι. Ξανθόπουλος, Γ. Κόντζογλου, Χ. Πρεπόνης-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-