-


2008 | Τόμος 21/ 4ο Τεύχος

Εξώφυλλο


Ν. Κατσίκη, Α. Ζαντίδης, Τ. Διδάγγελος, D.M. Nathan, J.B. Buse, M.B. Davidson, E. Ferranini, R.R. Holman, B. Zinman


Π. Κοτσάφτης, Γ. Ντάιος, Α. Χατζητόλιος, Χ. Σαββόπουλος, Ρ. Κηπάρογλου, Δ. Αγαπάκης, Μ. Μπαλτατζή, Δ. Καραμήτσος

Τέσσερις περιπτώσεις ινώδους διαβητικής μαστοπάθειας (σ. 301-304)
Δ. Καραμήτσος, Φ. Ηλιάδης, Α. Ζαντίδης, Τ. Διδάγγελος

Κάπνισμα και σακχαρώδης διαβήτης (σ. 307-317)-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-