-


8-9 Σεπτεμβρίου 2017, Διεθνές Συνέδριο για την μακροζωία: "Μακροζωία: Ένας ρεαλιστικός στόχος", Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γήρατος. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα_en

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γήρατος οργανώνει στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2017 το διεθνές συνέδριο για την μακροζωία στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, με θέμα: "Μακροζωία: Ένας ρεαλιστικός στόχος".
Προεγγραφές και πληροφορίες
-
-

Social Networking

Visit the facebook page of the Northern Greece Diabetes Association

-
-

Newsletter

-
Register to our newsletter to receive news
-
-

Contact

G. Papandreou 39 (formerly Antheon) ΤΚ 54646 Thessaloniki
Τel.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-