-


Τόμος 31 / 2ο Τεύχος

Ξεφύλλισε το

Εξώφυλλο

Ταυτότητα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Περιεχόμενα

Proceedings of the 1st Joint International Meeting "Diabetes Mellitus. From Basic Research To The Day-To-Day Clinical Practice" (pp. 118)

Diabetes Mellitus in ancient Greek medical writings Aretaeus of Cappadocia, "On the Causes and Symptoms of Acute and Chronic Diseases 2.2" (pp. 63-65)
A. D. Mavroudis

Antihypertensive drugs and their combination in Diabetes Mellitus (pp. 66-67)
E. Karlafti

Diabetic Ketoacidosis (pp. 68-69)
Z. Kontoninas

New predictive Biomarkers and novel therapeutic target in Diabetic Nephropathy (pp. 70-73)
K. Tziomalos

HbA1c for screening and diagnosis of Diabetes Mellitus – applications and future perspectives (pp. 85)
A. Peter

Discrepancies of blood glucose and HbA1c in diabetic patients – How to proceed in individual cases (pp. 86-87)
E. Schleicher 

A novel combination of basal insulin and GLP-1 analog (pp. 88-89)
T. Didangelos

Diagnosis and Treatment of Angiopathy in Diabetes (pp. 90-91)
A. Lehn-Stefan

Crosstalk between fatty liver and pancreatic adiopocytes accentuates local inflammation and impairs insulin secretion (pp. 92)
S. Ullrich

Metabolically Healthy Obese and Metabolically Obese-Normal Weight individuals (pp. 93-96)
K. Kantartzis

Non-Alcoholic Fatty Liver disease. Who and how to treat to reduce Cardiometabolic Risk (pp. 97)
N. Stefan 

Focus on empagliflozin’s efficacy and EMPAREG-OUTCOME study’s data (pp. 98-101)
S. Bakatselos

Arterial Hypertension in Diabetes Mellitus (pp. 102-106)
C. Savopoulos

Diabetes mellitus, hypertension and nephropathy – A vicious triangle (pp. 107)
F. Artunc

Diabetes Mellitus and Cardiac Function: beyond Ischemic Heart Disease (pp. 108-109)
T. Didangelos

Incretin based therapies – novelties to learn 2018 (pp. 110-111)
B. Gallwitz

Hypoglycemia: Mechanisms and possibilities of prevention (pp. 112-115)
A. Mitrakou

Impact of circadian disruption on energy balance and diabetes risk (pp. 116-118)
M. Archaniotaki

Future Meetings of the Hellenic Association for the Study and Education of Diabetes Mellitus (pp. 119-120)


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-