-


8ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 2011-2012

    Η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε τον 8ο Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012.

    Η σειράτων μαθημάτων απευθύνεται σε νέους γιατρούς που θα ασχοληθούν με τον Σακχαρώδη Διαβήτη είτε στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους είτε επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στο θέμα αυτό. Σκοπός της σειράς των μαθημάτων είναι η εκπαίδευση των νέων γιατρών στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Μετά το πέρας των μαθημάτων δόθηκε στου συμμετέχοντες CD με τις διαφάνειες των μαθημάτων.

Ο κύκλος των μαθημάτων μοριοδοτήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με την εξουσιοδότηση και τα κριτήρια της EACCME-UEMS με 50 μόρια.

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας και ο αριθμός συμμετεχόντων ανερχόταν στα 39 άτομα.

Ο κύκλος των μαθημάτων μοριοδοτείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με την εξουσιοδότηση και τα κριτήρια της EACCME-UEMS με 50 μόρια.
 
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-