-


Υποτροφίες Έρευνας. Συνεργασία του EFSD (European Foundation for the Study of Diabetes) και της Lilly

Κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2017, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Μελέτη του Διαβήτη  και η Lilly θα υποστηρίξουν χορηγίες για ερευνητικά προγράμματα συνολικά 2,300,000€. 
Η χρηματοδότηση παρέχεται για τη στήριξη καινοτόμου έρευνας για το διαβήτη και την αύξηση της κατανόησης του μεγέθους και της επιβάρυνσης της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2015
 
 Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα εξής κριτήρια:
·Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) και να είναι Ευρωπαίοι ή να διανέμουν  στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης.
·Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επιδείξει ικανότητα στον τομέα της διαβητολογικής έρευνας.
·Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν λεπτομερή έκθεση του προγράμματος για το οποίο ζητούν χορηγία.
 
Η έρευνα θα υποστηριχθεί με τη χορηγία των 100.000€ για κάθε αίτηση που θα γίνει αποδεκτή.
 
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε:
European Foundation for the Study of Diabetes Rheindorfer Weg 3                                                                                                                                    
40591 Dusseldorf, Germany
Τηλ.: +49-211-75 84 69-0
[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερή εξήγηση των κριτηρίων επιλογής και υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.europeandiabetesfoundation.org
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-