-


31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017, Δράμα, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2"

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2" στις 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017, στη Δράμα.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήστε στην προεγγραφή σας για την Επιστημονική Εκδήλωση.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το δίπλωμα συμμετοχής θα αποσταλλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας της Επιστημονικής Εκδήλωσης, η οποία μοριοδοτείται με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
-
-

Social Networking

Visit the facebook page of the Northern Greece Diabetes Association

-
-

Newsletter

-
Register to our newsletter to receive news
-
-

Contact

G. Papandreou 39 (formerly Antheon) ΤΚ 54646 Thessaloniki
Τel.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-