-


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη, 18/10/2019

Αρ. Πρωτ. 658ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της    Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

το Σάββατο στις 9/11/2019 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας

(Γ. Παπανδρέου 39, 1ος όροφος, 54646 Θεσσαλονίκη) με θέματα ημερήσιας  διάταξης:

- Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. 11/2018-10/2019

-              Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής για το παραπάνω διάστημα

-              Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού 11/2018-10/2019

-              Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για την ελεγχόμενη περίοδο

- Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 19Γ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ’ αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών της, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 16/11/2019 στις 9.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στην αίθουσα «Αλέξανδρος».

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα οσαδήποτε μέλη της Εταιρείας.Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Σαμπάνης          Σπ. Μπακατσέλος


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση              


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-